abertis logo abertis

Mardi, 30 Septembre 2014

Cours abertis: 30/09/2014 13:25h. abertis  15.57€ flèche ascendant 0.32% 0.05€  |  IBEX 35 10,802.60 flèche ascendant 1.09% 116.60