abertis logo abertis

Lundi, 24 Novembre 2014

Cours abertis: 24/11/2014 9:45h. abertis  16.77€ flèche ascendant 0.24% 0.04€  |  IBEX 35 10,520.80 flèche ascendant 3.05% 311.60