abertis logo abertis

Lundi, 15 Septembre 2014

Cours abertis: 12/09/2014 17:38h. abertis  15.98€ flèche ascendant 0.63% 0.10€  |  IBEX 35 10,888.90 flèche ascendant 0.02% 2.60