abertis logo abertis

Mardi, 30 Septembre 2014

Cours abertis: 30/09/2014 12:00h. abertis  15.62€ flèche ascendant 0.61% 0.10€  |  IBEX 35 10,792.50 flèche ascendant 1.00% 106.50