abertis logo abertis

Jeudi, 18 Septembre 2014

Cours abertis: 18/09/2014 11:16h. abertis  16.07€ flèche ascendant 0.47% 0.08€  |  IBEX 35 11,001.30 flèche ascendant 0.86% 93.90