abertis logo abertis

Lundi, 24 Novembre 2014

Cours abertis: 24/11/2014 15:38h. abertis  16.90€ flèche ascendant 1.05% 0.17€  |  IBEX 35 10,520.80 flèche ascendant 3.05% 311.60