Abertis 16,06€ 0,37% 0,06€

ACTIU En milions d'euros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Immobilitzacions materials 9.559 10.239 2.184 2.325 1.742 1.798 1.892 1.976 1.375
Fons de comerç i altres intangibles 6.688 7.561 17.022 16.948 15.480 19.292 17.734 17.585 16.208
Participacions en entitats associades 1.711 1.340 1.374 1.461 1.899 586 456 933 1.907
Altres actius no corrents 1.804 1.853 3.039 2.480 2.282 3.606 3.303 3.283 2.624
Actius no corrents 19.762 20.994 23.620 23.214 21.403 25.282 23.385 23.777 22.114
Actius corrents 1.065 1.227 1.253 1.466 1.346 3.805 4.217 3.676 3.625
Actius mantinguts per a la venda       612     532 316 0
Total Actiu 20.828 22.221 24.873 25.292 22.749 29.087 28.134 27.769 25.739
PASSIU                  
Capital 1.853 1.748 1.850 1.958 2.328 2.444 2.567 2.695 2.830
Prima i reserves 1.356 1.006 1.526 1.401 17 372 343 (285) (1.435)
Resultat 682 618 624 662 720 1.024 617 747 1.867
Socis externs 1.129 1.406 1.334 1.433 1.351 3.121 3.063 2.853 2.088
Patrimoni net 5.020 4.779 5.334 5.453 4.416 6.961 6.590 6.010 5.349
Deutes financers 11.643 12.751 13.837 14.238 13.462 15.478 14.800 14.726 13.261
Altres passius no corrents 1.655 1.900 3.272 3.307 2.876 3.723 3.673 3.826 3.999
Passius no corrents 13.298 14.651 17.109 17.545 16.328 19.201 18.473 18.552 17.253
Deutes financers 1.230 1.607 1.094 895 820 1.034 1.432 1.668 1.515
Altres passius corrents 1.280 1.184 1.335 1.398 1.185 1.891 1.515 1.422 1.623
Passius corrents 2.510 2.791 2.429 2.293 2.005 2.925 2.948 3.090 3.137
Passius mantinguts per la venda             123 116 0
Total Passiu 20.828 22.221 24.873 25.292 22.749 29.087 28.134 27.769 25.739

(*) Dades publicades al tancament de cada un dels anys.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, facilitar un accés més ràpid als mateixos i personalitzar mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra política de privacitat