abertis logo abertis

Diumenge, 29 de novembre de 2015

Cotització abertis: 27/11/2015 17:38h. abertis  14.52€ fletxa ascendent 0.66% 0.10€  |  IBEX 35 10,310.70 fletxa descendent -0.21% -21.60  
Mida del text: -+ |Imprimir

La nostra visió

La nostra visió

La Responsabilitat Social Corporativa és, per Abertis, una manera d'entendre el paper de l'empresa en la societat, tenint en compte els impactes ambientals, socials i econòmics de l'activitat i les relacions amb els diferents grups d'interès. A més a més, la integració d'aquest triple balanç permet que el Grup adopti un sistema de millora contínua com a base de l'estratègia empresarial.

L'RSC és un element transversal que concerneix totes les àrees i unitats de negoci, des de la presa de decisions fins a l'operativa de treball, i és part de la cultura organitzacional. El Pla estratègic de responsabilitat social d'Abertis constitueix el full de ruta per a la implantació de l'RSC en el Grup i s'estructura basant-se en vuit grans línies:

 • Minimitzar l'impacte ambiental.
 • Garantir la transparència amb la comunitat inversora.
 • Assegurar la motivació i la implicació dels recursos humans en la millora contínua de l'empresa.
 • Mantenir una relació estreta amb el client i garantir-ne la satisfacció.
 • Estendre el compromís d'RSC a proveïdors i empreses subcontractades.
 • Implicar-se en la comunitat i en el teixit social.
 • Sistematitzar els canals de diàleg.
 • Garantir el seguiment i el control de la implantació del Pla estratègic d'RSC.

Els compromisos adquirits per Abertis amb els diferents grups d'interès es formalitzen en diversos documents, entre els quals destaquen la Política de responsabilitat social i el Codi ètic.

El seguiment del Pla estratègic d'RSC es monitora mitjançant una base de dades global que es nodreix de les contribucions de totes les unitats de negoci. El Comitè de Responsabilitat Social, format pels coordinadors d'RSC de cada empresa del Grup, vehicula formalment la gestió de l'estratègia de responsabilitat social.

L'Informe d'RSC d'Abertis presenta un balanç anual en relació amb els impactes econòmics, socials i ambientals del Grup. Aquest informe s'elabora basant-se en l'estàndard internacional promogut per l'organització Global Reporting Initiative (GRI), i és verificat externament per experts independents. El nivell d'aplicació dels informes d'RSC d'Abertis correspon al més alt, A+.

La rendició de comptes de l'organització, a més a més d'altres documents corporatius que es troben en altres apartats de la web, es completa amb la participació en diferents iniciatives com el Pacte Mundial de les Nacions Unides, el Carbon Disclosure Project i els índexs Dow Jones Sustainability, entre d'altres.

» Enllaços relacionats:

Aliances i reconeixements

 

Alianzas y Reconocimientos Pacto Mundial Dow Jones Sustainabiliy Indexes Carbon Disclosure Project Carta Europea de Seguridad Vial Global Reporting Initiative (GRI) ECPI EYV 2011 ALLIANCE World Business Council for Sustainable Development

 • Distinció Gold Class de Sustainable Asset Management (SAM) com a líder de sostenibilitat 2010 en el sector del transport industrial (2010).
 • Premi de l’Associació Multisectorial d’Empreses (AMEC) a abertis per la seva trajectòria internacional (2009).
 • Premi “Llotja” a la millor informació de societats mercantils als accionistes i al mercat, concedit per la Cambra de Comerç de Barcelona (2009).
 • Distinció Silver Class de Sustainable Asset Management (SAM) com a líder de sostenibilitat 2008-09 en el sector del transport industrial (2008).
 • Premi a l’Excel·lència Financera atorgat per l’Institut d’Estudis Financers (premi a la transparència de la informació financera corporativa en la categoria d’Empreses Cotitzades) (2008) .
 • Menció especial del Premi Empreses Espanyoles amb Millor Informació Financera a Internet, atorgat per l’Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) (2008).
 • Premi AEDME al Patrocini i Mecenatge Empresarial en la categoria d’Educació pel Programa d’Educació Viària a les Escoles (2007).
 • Premi “Empresa de l’any” dels premis “Dirigentes de Catalunya”, concedits per la revista Dirigentes (2007).
 • Premi Alfa Romeo-IESE a la conducció empresarial àgil i responsable (2007).
 • Premi Best of European Businees en la categoría d’Adquisiciones Transfrontereres, concedit per la consultora Roland Berger (2006).
 • Premi Pirineus de la Cambra de Comerç francesa per la contribució d’abertis al desenvolupament de les relacions entre Espanya i França (2006).
 • Premi català de l’any a la millor iniciativa empresarial de l’any, concedit per El Periódico de Catalunya i TV3 (2006).
 • Premi “Llotja” a la millor informació de societats mercantils als accionistes i al mercat, concedit per la Cambra de Comerç de Barcelona (2005).
 • Premi a l’Excel·lència en l’Estratègia Empresarial, de la revista Dirigentes (2005).
 • Premi al Millor Valor Refugi en Borsa, del diari econòmic La Gaceta de los Negocios (2005).
 • Premi Iniciativa Social, del Grup d’Entitats Catalanes de la Família (2005).
 • Premi a l’Excel·lència en Logística, de l’Institut Català de Logística (ICIL) (2005).