abertis logo abertis

Dimecres, 25 de novembre de 2015

Cotització abertis: 24/11/2015 17:38h. abertis  14.09€ fletxa ascendent 0.04% 0.01€  |  IBEX 35 10,207.20 fletxa descendent -0.68% -70.20  
Mida del text: -+ |Imprimir

Medi ambient

Equip de dues persones amb armilles reflectores treballant a peu d'autopista.

L'estratègia mediambiental d'abertis es vehicula mitjançant la implantació progressiva d'un sistema de gestió mediambiental en les diferents empreses del Grup, d'acord amb els requeriments de la norma internacional ISO 14001. El marc de treball d'un sistema de gestió de millora contínua permet a l'organització minimitzar l'impacte ambiental sota un paraigua comú.

La mitigació del canvi climàtic és un dels eixos fonamentals de reducció de l'impacte ambiental derivat de l'activitat del Grup. Aquest objectiu es materialitza mitjançant la gestió adequada dels recursos energètics i hídrics, la reducció dels consums de recursos i la implantació i la promoció de mesures innovadores enfocades a reduir la petjada de carboni vinculada als serveis que ofereix abertis.

Paral·lelament, la minimització de l'impacte ambiental inclou aspectes com la reducció de la contaminació acústica i de la generació de residus, així com la gestió correcta d'aquests, i prioritza la reutilització i el reciclatge, incloent-hi la millora del tractament i de la qualitat de les aigües residuals generades.

D'altra banda, cal esmentar les mesures adoptades per conservar i millorar els espais naturals on el grup opera, i mitigar així l'impacte que les infraestructures poden provocar sobre la biodiversitat.

La innovació també és un camí per reduir la petjada de carboni d'abertis, de les seves unitats de negoci, de clients o de proveïdors. Juntament amb ells, treballem per compartir projectes que afegeixin valor al nostre dia a dia.

Cal destacar, finalment, la inversió en sensibilització mediambiental, per fer extensiu a treballadors, clients i proveïdors aquest compromís amb l'entorn.