abertis logo abertis

Dimarts, 1 de desembre de 2015

Cotització abertis: 01/12/2015 13:26h. abertis  14.48€ fletxa descendent -1.23% -0.18€  |  IBEX 35 10,423.40 fletxa ascendent 0.35% 36.50  
Mida del text: -+ |Imprimir

Notícies

·  24 de novembre de 2004 , Barcelona

abertis i Aena presenten una OPA sobre la companyia Britànica d'aeroports TBI

Airport Concessions and Development Limited (ACDL) –societat intetgrada per les espanyoles abertis i Aena- ha arribat a un acord amb el Consell de TBI sobre les condicions per dur a terme una oferta d’adquisició en efectiu –mitjançant el banc HSBC- de la totalitat del capital ordinari de la companyia britànica aeroportuària TBI.

Airport Concessions and Development Limited és una companyia creada per a aquesta operació i està integrada en un 90% per abertis i en un 10% per Aena Internacional.

L’acceptació de l’oferta ha estat recomanada pel consell d’administració de TBI. El suport a l’oferta per part de consellers i accionistes de TBI és d’un 29,16% del capital, mentre que un 10,23% addicional ha manifestat per escrit la seva intenció d’acceptar l’oferta.

L’oferta valora la totalitat del capital social de TBI en 551,3 milions de lliures amb un preu de 92,5 penics en efectiu per cada acció de TBI, i inclourà una loan note alternative. L’oferta suposa un valor empresa equivalent a 14,6 vegades l’Ebitda ajustat dels últims 12 mesos (set. 2003- set. 2004).

L’oferta suposa una prima d’aproximadament el 21,7%, sobre 76 penics, el preu de tancament de mercat del 17 de novembre del 2004, essent aquest l’últim dia de cotització anterior al principi del període d’oferta.

TBI és un dels principals operadors d’aeroports del Regne Unit, essent titular dels aeroports de London Luton, Belfast International i Cardiff International. TBI també és titular dels aeroports d’Stockholm Skavsta, a Suècia, el d’Orlando Sanford, als Estats Units, i els tres majors aeroports de Bolívia. Tanmateix, gestiona total o parcialment aeroports a Albany, Atlanta, Burbank i Miami als EE.UU., Toronto i San José de Costa Rica.

TBI té una cartera diversificada d’aeroports, amb una xifra aproximada de 18 milions de passatgers a 31 de març del 2004. Del conjunt d’aquesta xifra, un 72% correspon al Regne Unit.

Al tancament de l’exercici que finalitza el 31 de març del 2004, la facturació de TBI va arribar als 186,2 milions de lliures (265 milions d’euros), amb un benefici d’explotació de 19,2 milions de lliures (27,3 milions d’euros) i fons propis de 277,6 milions de lliures (395 milions d’euros).

En el període comprès entre l’abril i el setembre del 2004, TBI va facturar per valor de 107,6 milions de lliures (153,1 milions d’euros), amb un benefici d’explotació de 24,1 milions de lliures (34,3 milions d’euros), amb fons propis de 285,2 milions de lliures (405,8 milions d’euros).

Tant abertis com Aena consideren que TBI representa una excel·lent oportunitat d’inversió. En el cas d’abertis, suposa assolir massa crítica en el sector aeroportuari, reforçant la seva posició com a gestor global d’infraestructures.

Per a Aena representa ampliar els seus interessos en aeroports internacionals. I per a ambdós socis, l’expansió de les seves activitats a Europa.

A Europa, TBI s’ha beneficiat del creixement important de les aerolínies de baix cost. El nombre de passatgers en aquest segment s’incrementà fins als 10,8 milions fins al setembre del 2004, amb un creixement del 12% respecte l’any anterior.

El principal actiu de TBI, l’aeroport de London Luton, està emplaçat en un dels mercats mundials més importants en termes de trànsit aeri anual. En aquest sentit, London Luton veurà encara més incrementada aquesta xifra de passatgers d’acord amb les previsions del Llibre Blanc “El Futur del Trànsit Aeri”, elaborat pel Govern del Regne Unit, que preveu una congestió dels aeroports del Sud-este britànic.

La combinació de l’experiència en el sector aeroportuario de TBI, juntament amb la d’abertis en la gestió global d’infraestructures, reforçada per la seva presència internacional i solidesa financera, així com la posició d’Aena com a operador mundial d’infraestructures aeronàutiques, garanteix un creixement del negoci aeroportuari de TBI i proporcionarà una plataforma per a futures inversions en el sector.

Una vegada tancada l’operació, abertis i Aena estudiaran la possibilitat d’incorporar al consorci un o més socis financers, sempre amb participació minoritària, ja que abertis mantindrà la seva posició majoritària en aquest consorci.

Abertis

abertis és el resultat de la fusió el 2003 d’Acesa i Aurea, que va donar lloc a un dels grups d’infraestructures líder d’Europa per capitalització borsària, xarxa de quilòmetres d’autopistes gestionats -més de 1.500- i benefici net.

Les accions d’abertis cotitzen a les quatre borses espanyoles i s’inclouen en destacats índexs borsaris nacionals i internacionals com l’IBEX 35, l’Standard & Poor’s Europe 350, l’Eurofirst 300, Dow Jones Stoxx i Dow Jones World Sustainability Indexes. La capitalització bursàtil d’abertis a 23 de novembre del 2004 és de 8.359 milions d’euros.

Els accionistes de referència d’abertis són “la Caixa”, líder en el sector financer, i ACS, grup líder en el sector de la construcció i serveis, amb activitats en projectes d’infraestructures i concessions, inclosos aeroports. S’exploraran possibles sinèrgies entre TBI i les activitats d’aeroports d’ACS. A més, altres institucions financeres són també accionistes estables d’abertis.

A més a més del negoci d’autopistes, abertis opera en altres segments de negoci que representen actualment el 15% de l’EBITDA -aparcaments, infraestructures de telecomunicacions, aeroports i serveis logístics-. En aeroports, abertis participa amb un 85% en Codad, que té la concessió per operar dues pistes a l’Aeroport Internacional El Dorado de Bogotá, Colòmbia, que suposa el 69 per cent dels vols internacionals del país i el 36 per cent dels vols nacionals.

Aixi mateix, abertis té una presència internacional important amb participacions a l’Argentina, Xile, Colòmbia, Puerto Rico, Andorra, Itàlia, Portugal, Regne Unit, el Marroc i Sud-Àfrica. Al Regne Unit, abertis té una participació del 25 per cent a l’operador R.M.G., propietari de les concessions d’autopistes de peatge a l’ombra, de l’A1-M (21 km) i l’A419/417 (52 km).

La facturació d’abertis va ascendir el 2003 a 1.283 milions d’euros, camb un Ebit de 695 milions d’euros i fons propis de 3.107 milions d’euros. Fins al setembre del 2004, abertis facturà 1.167 milions d’euros, amb un Ebit de 588 milions d’euros i fons propis de 3.244 milions d’euros.

Aena i Aena Internacional

Aena és l’operador públic espanyol d’aeroports i el grup operador aeroportuari més gran del món. Gestiona una xarxa nacional de 47 aeroports amb un volum de 153 milions de passatgers el 2003. També és el responsable de l’operació del sistema de navegació aèria espanyol mitjançant set centres de control del trànsit aeri que controlen uns 2,5 milions de moviments cada any.

Aena, mitjançant la seva filial internacional d’activitats, Aena Internacional, participa en la gestió de setze aeroports en tres països diferents, que assoleixen un volum de 20 milions de passatgers el 2003. Aena Internacional té un 25,5 per cent de la participació a Aeropuertos Mexicanos del Pacífico, el soci estratègic del Grupo Aeroportuario del Pacífico, que ostenta un 15 per cent d’aquella societat. Aquest grup de dotze aeroports mexicans gestionà 16 milions de passatgers el 2003. Aena Internacional participa també en tres companyes aeroportuàries a Colòmbia i una concessió a Cuba.

En navegació aèria, Aena Internacional, juntament amb els principals proveïdors de serveis de navegació aèria europeus, desenvolupa un paper actiu en els projectes europeus del programa European Single Sky

El 2003, Aena facturà 1.887 milions d’euros, registrà un EBIT (resultat net d’explotació) de 209 milions d’euros i uns fons propis de 4.155 milions d’euros. El control del trànsit aeri i els ingressos per aeronàutica en aeroports van suposar el 38 i el 39 per cent, respectivament, del benefici el 2003.
  • Compartir aquesta notícia:

    Twitter Facebook Delicious Google