abertis logo abertis

Dimecres, 2 de desembre de 2015

Cotització abertis: 01/12/2015 17:38h. abertis  14.34€ fletxa descendent -2.18% -0.32€  |  IBEX 35 10,379.20 fletxa descendent -0.07% -7.70  
Mida del text: -+ |Imprimir

Notícies

·  10 de febrer de 2003 , Barcelona

Autopistas posa en servei noves vies exclusives per al Teletac

L'OBJECTIU ÉS MILLORAR LA COMODITAT DEL CONDUCTOR I FACILITAR LA FLUÏDESA DE LA CIRCULACIÓ
Les autopistes d'Acesa comencen, a partir d'avui, l'ampliació gradual de noves vies d'ús exclusiu per als usuaris del Teletac també al centre de les estacions de peatge. Aquestes vies, que substituiran progressivament la majoria de les que fins ara permetien l'abonament del peatge amb targeta o Teletac, facilitaran el pas més àgil i fluid a les estacions i no afectaran, en tot cas, els usuaris de targetes o que prefereixin l'abonament en metàl·lic de la tarifa, ja que continuaran disposant de les vies adequades per a aquests sistemes de pagament.

Amb l'objectiu d'evitar confusions als conductors, Acesa informarà en el tronc de les autopistes mitjançant els plafons de missatges variables i també amb plafons lluminosos -amb la llegenda "Reservat Teletac"- a les vies afectades de les estacions de peatge.

Les noves vies d'ús exclusiu per al Teletac disposaran de l'aparell lector a l'entrada de la via, la qual cosa n'accelerarà el pas.

L'ampliació progressiva del sistema de pagament per Teletac a les vies d'Acesa significa un avanç operatiu per als conductors d'autopistes, que es beneficiaran de més comoditat i rapidesa. Així mateix, representa una millora tecnològica paral·lela a la gestió de les vies de pagament a països com ara França, Itàlia o Portugal, on el percentatge d'usuaris de Teletac assoleix nivells molt superiors al d'Espanya.

L'ampliació progressiva de vies d'ús exclusiu per a Teletac ve acompanyada d'una nova senyalització.

Arxiu/s amb més informació: