abertis

Diumenge, 7 de febrer de 2016

Cotització abertis: 05/02/2016 17:38h. abertis  13.47€ fletxa ascendent 0.22% 0.03€  |  IBEX 35 8,499.50 fletxa ascendent 0.37% 31.40  
Mida del text: -+ |Imprimir

Notícies

·  29 de setembre de 2009 , Barcelona

El consell d'administració d'abertis aprova l'abonament d'un dividend a compte de 0,30 euros per acció

El Consell d’Administració d’Abertis Infraestructuras ha acordat el pagament d’un dividend a compte de l’exercici 2009 per un import brut de 0,30 euros per acció a cadascuna de les accions existents i en circulació amb dret a percebre dividend. El pagament es farà efectiu el 27 d’octubre.

L’import màxim total del dividend a compte puja a 211,2 milions d’euros, la qual cosa representa un increment del 5% respecte a l’exercici anterior, i es distribuirà a la totalitat de les accions amb dret a dividend, incloses les procedents de la darrera ampliació de capital duta a terme al mes de maig.

Aquest augment del dividend consolida la política de retribució a l’accionista d’abertis basada en la distribució d’un dividend anual al qual s’afegeix l’ampliació de capital alliberada d’1 acció per 20. En aquest sentit, l’import total rebut pels accionistes d’abertis el 2009 –dividend complementari, ampliació de capital alliberada i dividend a compte– haurà augmentat un 8,5% respecte a l’exercici 2008.

Arxiu/s amb més informació: