abertis logo abertis

Dimarts, 1 de desembre de 2015

Cotització abertis: 30/11/2015 17:38h. abertis  14.66€ fletxa ascendent 0.96% 0.14€  |  IBEX 35 10,386.90 fletxa ascendent 0.74% 76.20  
Mida del text: -+ |Imprimir

Notícies

·  31 de juliol de 2008 , Barcelona

El resultat net d’abertis creix un 5,4% fins als 331 milions d’euros

Els resultats d’abertis corresponents al primer semestre de 2008, presentats sota criteris comptables NIIF, reflecteixen un creixement positiu de les magnituds principals del Grup i un bon comportament dels negocis d’aeroports, telecomunicacions i parcs logístics, fruit de l’estratègia de diversificació sectorial i geogràfica dels darrers anys.

 Els ingressos d’explotació d’abertis en els primers sis mesos del 2008 pugen a 1.777 milions d’euros, 2,5% més que en el mateix període del 2007. sanef aporta 686 milions d’euros (39% del total d’ingressos) a aquesta magnitud.

Els ingressos generats fora d’Espanya mantenen el seu pes seguint la línia del 2007. Així, el 49% del conjunt d’ingressos d’explotació del Grup abertis procedeixen de l’àmbit internacional: el 39%, de França, mentre que el 6%, de Gran Bretanya, pel negoci d’aeroports de TBI.

Del total d’ingressos, un 75% procedeix de l’activitat d’autopistes, mentre que l’11% correspon al sector d’infraestructures de telecomunicacions i un 8% al d’aeroports. El sector d’aparcaments hi aporta un 4%, mentre que els parcs logístics, un 2%.

El resultat brut d’explotació (EBITDA) va assolir en aquest període els 1.111 milions d’euros (+0,5%), mentre que el resultat net d’explotació (EBIT) es va situar en els 717 milions d’euros, similar al que es va obtenir en el mateix període de l’exercici anterior.

La despesa financera neta el 30 de juny de 2008 va ser de 262 milions d’euros, 3 milions d’euros més que al tancament del primer semestre del 2007, reflex de les adquisicions del Grup.

Els resultats per posada en equivalència suposen, fins al juny del 2008, una aportació de 47 milions d’euros procedents, bàsicament, de les particions a Eutelsat i Atlantia, aquesta darrera fins al 26 de juny. A partir d’aquesta data, i una vegada es va completar l’escissió de Schemaventotto   –societat que controlava Atlantia amb un 50,1% i en la qual abertis hi tenia una participació del 13,3%–, abertis ha passat a controlar, directament, un 6,68% d’Atlantia, participació que passa a ser financera i, per tant, es deixa de consolidar com a posada en equivalència.

Hispasat consolidarà a partir del segon semestre per posada en equivalència. Al tancament de juny, només s’incorpora en el balanç el valor de la participació, sense cap impacte en el compte de resultats, atès que la compra es va formalitzar a finals de juny.

En els primers 6 mesos del 2008, abertis ha generat un cash flow net de 668 milions d’euros, un 3% superior al del mateix període de l’any anterior.

El Grup abertis va assolir un benefici net de 331 milions d’euros el primer semestre del 2008, xifra que representa un creixement del 5,4% respecte dels primers sis mesos del 2007.

La plantilla mitjana d’abertis en el període gener-juny del 2008 ha estat d’11.717 empleats, el 54% dels quals treballa fora d’Espanya.

Arxiu/s amb més informació: