abertis logo abertis

Dimarts, 1 de desembre de 2015

Cotització abertis: 01/12/2015 17:38h. abertis  14.34€ fletxa descendent -2.18% -0.32€  |  IBEX 35 10,379.20 fletxa descendent -0.07% -7.70  
Mida del text: -+ |Imprimir

Notícies

·  3 de desembre de 2010 , Barcelona

Fitch confirma el ràting d'abertis en 'A-' amb perspectiva estable

L’agència de qualificació creditícia Fitch ha confirmat el ràting del deute a llarg termini d’abertis en ‘A-’ amb perspectiva estable i manté la qualificació del deute a curt termini en 'F2'.

Al seu comunicat, Fitch destaca la capacitat demostrada i sostinguda d’abertis de generar forts fluxos de caixa, malgrat el complex context econòmic en el qual operen alguns dels seus actius principals, com ara les autopistes. Així mateix, destaca que el Grup, en l’exercici complet del 2009, va ser capaç d’incrementar l’Ebitda d’aquests actius amb una gestió adequada de costos, acompanyada de l’increment de les tarifes.

Apunta, en concret, a la bona evolució en el trànsit de les autopistes internacionals de França i Xile.

Respecte a la resta de negocis del grup, Fitch destaca la solidesa i fortalesa dels ingressos en les divisions de telecomunicacions i aparcaments. Un comportament que ha pogut compensar els ingressos més moderats de les divisions d’aeroports i parcs logístics.

L’agència de qualificació destaca així mateix la capacitat d’abertis per mantenir els seus marges operatius a l’entorn del 60%-70%, la qual cosa duu a la previsió d’increments de flux de caixa més grans en els propers exercicis.

Durant els tres primers trimestres de l’any, abertis va generar un flux de caixa abans d’inversions i dividends de 1.205 milions d’euros, la qual cosa representa un increment del 7,4%.

A 30 de setembre, el deute net del Grup se situava en 14.337 milions d’euros. Del total de deute, el 57% es constitueix amb garantia dels mateixos projectes (sense recurs). El 94% del deute és a llarg termini (92% el setembre del 2009) i el 86% a tipus fix o fixat a través de cobertures. El cost mitjà del deute és del 4,5% (4,6% en el mateix període de l’any anterior) i el venciment mitjà, de 6,8 anys.

Arxiu/s amb més informació: