abertis

Diumenge, 7 de febrer de 2016

Cotització abertis: 05/02/2016 17:38h. abertis  13.47€ fletxa ascendent 0.22% 0.03€  |  IBEX 35 8,499.50 fletxa ascendent 0.37% 31.40  
Mida del text: -+ |Imprimir

Notícies

·  28 de febrer de 2003 , Barcelona

Iberpistas i les noves inversions fan pujar el benefici del Grup Acesa el 2002 fins els 195 milions d'euros, un 13,6% més que el 2001

AUGMENTA L'ACTIVITAT A TOTS ELS SECTORS
Durant l'exercici 2002, el Grup Acesa va obtenir un benefici consolidat de 195,3 milions d'euros. Aquesta xifra representa un increment del 13,6% respecte al benefici obtingut el 2001.

La xifra de negoci va arribar als 761,5 milions d'euros, amb un increment de l'11,7% en relació amb el 2001. Del total de facturació, un 82% procedeix de l'activitat de concessions d'autopistes, un 11% de la d'aparcaments i un 7% correspon a infraestructures de telecomunicacions. No s'hi inclou l'aportació de les activitats de logística, ja que les seves magnituds es troben integrades per posada en equivalència.

El resultat operatiu brut consolidat d'explotació (Ebitda) va augmentar un 11%, fins assolir els 535,4 milions d'euros.

El resultat net d'explotació (Ebit) va augmentar un 12% en relació amb el 2001 i va pujar a 402,4 milions d'euros, després d'enregistrar 133 milions d'euros en concepte d'amortitzacions i fons de reversió.

Les inversions de l'exercici i la incorporació del grup Iberpistas a partir del juliol del 2002 impliquen canvis significatius en el perímetre de consolidació, de manera que les magnituds consolidades no són estrictament comparables amb les de l'exercici anterior.

La plantilla mitjana del Grup ha assolit els 3.990 empleats.

Activitat (vegeu l'Annex)

La bona evolució dels resultats durant l'exercici és una conseqüència del bon comportament de l'activitat en tots els sectors de negoci del grup. Les autopistes gestionades a Espanya han experimentat creixements de trànsit notables, mentre que a Argentina s'ha invertit la tendència negativa de l'exercici amb creixements de trànsit ja al final d'aquest mateix exercici.

En el sector d'aparcaments, s'ha mantingut el creixement de les xifres de vehicles de rotació i d'abonats dels darrers exercicis i s'ha continuat el procés d'expansió internacional a Itàlia i Portugal.

Les societats que operen en els sectors de serveis a la logística i infraestructures de telecomunicacions han augmentat els seus ingressos a causa de l'evolució positiva de tots els seus nivells d'ocupació i d'activitat, com també dels processos d'expansió que tenen en marxa.

L'aportació de les societats del grup que consoliden per posada en equivalència és cada cop més destacable, tant per les noves incorporacions com per la bona evolució de les ja existents. Així, la participació en beneficis d'aquestes societats en l'exercici ha estat de 29,6 milions d'euros (5,4 milions en l'exercici 2001), dels quals un 73,0% provenen de la concessionària portuguesa Brisa i de la italiana Autostrade.

Inversions

Al llarg de l'exercici, les inversions han pujat a 1.300 milions d'euros: 1.082 milions en compra o augment de participacions en empreses i 218 milions d'euros d'inversió operativa en la millora i el desenvolupament de les diverses infraestructures gestionades.

De les inversions en participacions, 601 milions corresponen a l'increment de la participació en Iberpistas a conseqüència de l'OPA formulada (374 en efectiu i 227 mitjançant una ampliació de capital d'Acesa per bescanvi d'accions), 309 corresponen a l'adquisició del 10% de Brisa i 121 a l'augment de participació a Aucat fins al 100%.

A les participacions d'Autema, Túnel del Cadí, Cilsa i a les societats d'aparcaments Parbla (Espanya) i Parcheggi Azzurri per Ascoli (Itàlia), l'import invertit és de 51 milions d'euros.

Amb aquestes inversions, el Grup Acesa reforça el seu lideratge en el sector d'autopistes tant a Catalunya com a Espanya, assegura aliances estratègiques amb els principals operadors europeus (amb els quals manté participacions accionarials creuades) i avança en el procés d'expansió de la resta de sectors d'activitat.

De l'import en inversió operativa, 126 milions corresponen al grup Iberpistas (construcció de les autopistes de connexió de l'A-6 amb Àvila i Segòvia) i 39 milions d'euros a les inversions operatives d'Acesa.

Fusió Acesa-Áurea

Els Consells d'Administració d'Acesa Infraestructuras i Áurea Infraestructuras han aprovat el projecte de fusió de totes dues companyies mitjançant l'absorció d'Áurea per Acesa des de l'1 de gener del 2003. Aquesta operació donarà lloc al primer grup espanyol, i un dels principals europeus, de gestió d'infraestructures al servei de la mobilitat i les comunicacions (Abertis).

L'operació ja ha estat autoritzada pel Servei de Defensa de la Competència i es troba a l'espera de l'aprovació definitiva per part de les respectives Juntes Generals d'Accionistes, que tindran lloc a l'abril del 2003.

Estructura societària i organitzativa

El Grup Acesa ha fet un procés d'adaptació de la seva estructura societària i organitzativa als importants canvis que ha experimentat durant els darrers exercicis.

La nova organització s'articula entorn de tres eixos principals:

· La corporació (Acesa Infraestructuras), societat que encapçala el Grup i que, després de la segregació del negoci concessional cap a Autopistas II, es configura com la capçalera del Grup per desenvolupar funcions de disseny i impuls de la línia estratègica del conjunt. Així mateix, s'ocupa del suport i el control de la gestió de cadascuna de les activitats i assumeix la fixació de les principals directrius d'actuació del Grup.

· Els serveis compartits (Serviacesa), que proveeixen, entre altres coses, el suport administratiu i tecnològic a les unitats de negoci.

· Les unitats de negoci, estructurades en quatre àmbits d'actuació: explotació d'autopistes, aparcaments, serveis a la logística i infraestructures de telecomunicacions.

Aquest nou model organitzatiu facilita que les unitats de negoci es puguin centrar en la qualitat, en la gestió eficient dels serveis i en l'expansió de les seves pròpies activitats.

Tots aquests importants canvis s'han fet paral·lelament al trasllat de la corporació, els serveis compartits i les capçaleres de les unitats de negoci al nou edifici corporatiu del Parc Logístic de la Zona Franca.

Retribució a l'accionista

Acesa Infraestructuras continua mantenint la política de retribució de l'accionista duta a terme durant els darrers exercicis mitjançant una combinació de dividends i ampliacions de capital alliberades que assegura un creixement anual de la retribució del 5%.

En aquest sentit, la distribució del resultat de l'exercici 2002 contempla una proposta de distribució de resultats amb l'aplicació de 156.076 milers d'euros a dividends. Això representa l'abonament d'un dividend complementari de 0,223 euros bruts per acció, que s'afegeix als 0,24 euros bruts per acció pagats a l'octubre 2002 a les accions existents en aquesta data.


ANNEX

EVOLUCIÓ DELS NEGOCIS PER SECTORS D'ACTIVITAT

Sector d'autopistes

El Grup Acesa gestiona directament més de 1.000 quilòmetres d'autopistes.

L'evolució del trànsit de la xarxa d'autopistes gestionades per Autopistas II, Aucat i Iberpistas ha estat molt positiva durant l'exercici 2002, amb increments de la intensitat mitjana diària de vehicles (IMD) sobre l'exercici anterior del 4,5%, el 8,4% i el 5,6%, respectivament. Tot plegat ha representat un increment de l'activitat i dels ingressos de les societats concessionàries respectives.

El novembre del 2002 va tenir lloc la inauguració del tram Àvila-Villacastín, de 24,4 km de longitud, amb una inversió de 73 milions d'euros, gestionat per la societat Castellana de Autopistas.

En l'àmbit internacional cal destacar que a Argentina s'ha invertit la tendència negativa de l'exercici amb creixements de trànsit ja al final d'aquest mateix exercici, mentre que a Itàlia, a la fi del 2002, la societat Schemaventotto va presentar una OPA sobre Autostrade que ha permès augmentar la participació d'Acesa en la concessionària italiana fins al 10,8%.

Sector d'aparcaments

Al tancament de l'exercici, el Grup gestionava un total de 133 unitats d'explotació (un 11% més que el 2001), amb un volum total de places de 98.030 (un 10% més que el 2001).

El trànsit de vehicles a rotació a la xarxa d'aparcaments del Grup Saba ha experimentat un creixement del 6,5% respecte a l'exercici anterior i ha arribat als 50,4 milions de vehicles.

El març del 2002 va tenir lloc l'adquisició del 100% de Parbla, societat especialitzada en la gestió de zones d'aparcament regulat en superfície, l'activitat de la qual es du a terme íntegrament a zones costaneres de Catalunya.

L'expansió internacional a Itàlia i Portugal ha concentrat una part significativa dels increments d'operativa de l'exercici i representa una part important del potencial de creixement futur.

Sector de serveis a la logística

A conseqüència de la reestructuració societària duta a terme pel Grup, Acesa Promotora Logística ha passat a ser la capçalera de les participacions del Grup en aquest sector d'activitat.

El Parc Logístic de la Zona Franca, que ha construït i explota una àrea logística de 105.000 metres quadrats de naus d'emmagatzemament i una àrea de negocis amb més de 80.000 metres quadrats d'oficines, ha assolit una ocupació propera al 100% en l'àrea de logística en el primer exercici complet d'activitat de totes les instal·lacions. L'àrea de negocis ha estat ocupada pel Grup Acesa i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona per instal·lar-hi les seus socials respectives.

Durant l'exercici 2002, Acesa Logística ha augmentat la seva participació en Cilsa fins a un 32%. Aquesta societat construeix i explota una de les principals zones logístiques de la Mediterrània, la Zona d'Activitats Logístiques del Port de Barcelona (ZAL I, ja construïda i operativa, i ZAL II, el desenvolupament de la qual s'ha iniciat el 2002).

El desembre del 2002 Acesa Logística ha resultat adjudicatària de la construcció i l'explotació de la Zona Logística del Port de Sevilla, que implicarà una inversió operativa total de 37 milions d'euros i l'acabament de la qual és previst per al 2008.

El febrer del 2003 s'ha constituït la societat Araba Logística, SA, que s'encarregarà de desenvolupar el projecte de la plataforma multimodal d'Àlaba (Arasur), en la qual Acesa Logística participa amb un 40%.

Sector d'infraestructures de telecomunicacions

Tradia, una de les principals companyies espanyoles especialitzades en el lloguer d'infraestructures de telecomunicacions per a operadors de telefonia mòbil, radiodifusors i grups tancats d'usuaris, ha continuat duent a terme la construcció de nous emplaçaments per incrementar la prestació de serveis de lloguer d'infraestructures i transport de dades als principals operadors de telecomunicacions i LMDS a tot el territori espanyol.

Les activitats de difusió de programes de ràdio i televisió privats han experimentat un creixement del 27% i s'han localitzat, principalment, a les comunitats de Catalunya, Aragó, País Valencià i Balears.

Per aconseguir la millora i l'ampliació d'aquest tipus de serveis, Tradia ha superat amb èxit les emissions de prova amb tecnologia DAB (Digital Audio Broadcasting) i TDT (Televisió Digital Terrestre) i ha obtingut un sòlid reforç per al que constituirà la base principal dels futurs sistemes de transmissió.

Els resultats de l'exercici mostren les conseqüències de l'important procés inversor que està duent a terme la societat (en el seu segon any complet d'operativa després de l'escissió del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya) per garantir la prestació dels seus serveis en condicions òptimes de nivell tecnològic i de servei.

  • Compartir aquesta notícia:

    Twitter Facebook Delicious Google