Abertis 16,37€ -0,3% -0,05€

Compartir

Avís legal

L'accés a la web d'Abertis Infraestructuras, SA (d'ara endavant, Abertis) i la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que conté comporta la submissió i l'acceptació de les condicions que preveu aquest avís legal. Per això us recomanem que en llegiu amb atenció el contingut si voleu accedir a la informació i els serveis que ofereix la web d'Abertis i fer-ne ús.

Les condicions que es recullen tot seguit són les vigents des de la darrera data en què es van actualitzar. No obstant això, Abertis es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar en qualsevol moment la informació que conté la seva web, i fins i tot pot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació sense avís previ, especialment quan sorgeixin dificultats tècniques que, segons el criteri d'Abertis, minvin o anul·lin els nivells de seguretat estàndards adoptats per al funcionament adequat.

1) Titularitat de la Web

La titularitat d'aquesta pàgina web és d'ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SA, companyia espanyola amb domicili a l'Avinguda de Pedralbes, 17 de Barcelona (08034), amb número d'identificació fiscal A-08209769 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, full B-16971, foli 86, tom 36500.

La seva adreça de correu electrònic per a aquest lloc a internet és abertis@abertis.com.

2) Política de privacitat i de protecció de dades personals

Com a norma general, la utilització de la web d'Abertis no requereix la condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals.

No obstant això, en aquells supòsits en què l'usuari requereixi determinats serveis i comuniqui les seves dades personals a Abertis, aquesta societat en garanteix la confidencialitat, com també el compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i de la seva normativa de desenvolupament, per a la qual cosa adoptarà les mesures tècniques necessàries que permetin mantenir el nivell de seguretat requerit.

Per tant, si per mitjà del portal d'Abertis es recullen dades de caràcter personal mitjançant l'ompliment d'un formulari, cal oferir a l'usuari una sèrie d'informacions: el destinatari de la informació, la finalitat per a la qual es recullen les dades, la identitat i l'adreça del responsable del fitxer al qual s'incorporen les seves dades i la facultat de l'usuari d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades mitjançant una petició escrita adreçada a: Abertis Infraestructuras, SA Avinguda de Pedralbes, 17 08034 Barcelona; Ref. Dades personals.

Abertis garanteix que les dades personals obtingudes en aquests formularis s'envien amb la informació xifrada, per evitar que aquesta pugui ser visualitzada per tercers.

A fi i efecte que la informació continguda als nostres fitxers estigui sempre actualitzada, preguem els nostres usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

3) Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts de la pàgina web d'Abertis, per la qual cosa s'entenen, a títol merament enunciatiu, els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les imatges, les icones, les representacions gràfiques, els continguts audiovisuals o sonors, com també el seu disseny gràfic i el codi font, les marques, els noms comercials o altres signes distintius, són titularitat exclusiva d'Abertis o de tercers i es troben protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual, llevat que se n'especifiqui una altra cosa.

Per tant, l'usuari ha de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web d'Abertis que siguin titularitat exclusiva d'Abertis o de tercers.

Queda estrictament prohibida qualsevol modalitat d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió de la informació o dels elements continguts a la web d'Abertis esmentats en aquest apartat, mitjançant qualsevol suport i mitjà, si no té l'autorització expressa i prèvia dels seus titulars respectius. El contingut d'aquesta pàgina web només pot ser descarregat al terminal de l'usuari sempre que sigui per al seu ús privat i sense cap finalitat comercial.

La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració d'aquestes condicions, de les lleis de propietat industrial i intel·lectual, com també un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi penal.

4) Responsabilitats

Abertis no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i de la informació que conté la web d'Abertis, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Abertis no és responsable de la informació i dels altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de la web d'Abertis mitjançant enllaços, hipervincles o links a la web d'Abertis, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o els signes distintius d'Abertis.

Abertis no assumeix cap responsabilitat en relació amb la informació, els continguts de tota mena, els productes i els serveis oferts o prestats a través de la web d'Abertis per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix grup econòmic, i en especial pels danys i perjudicis de qualsevol mena que, vinculats a l'anterior, puguin tenir lloc per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o de les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, i (vii) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d'aplicació.

Abertis no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses que tinguin lloc a causa de: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control d'Abertis; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de la pàgina web d'Abertis; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

En tot cas, l'usuari de la pàgina web d'Abertis és responsable dels danys i perjudicis de tota mena que Abertis pugui sofrir a conseqüència de l'incompliment per l'usuari de les obligacions a les quals queda sotmès per aquest avís legal, o per les condicions particulars que s'hi apliquin.

5) Política de seguretat

És totalment prohibit crear enllaços a la pàgina web d'Abertis des de terceres pàgines web sense l'autorització expressa i per escrit d'Abertis.

L'accés a la web no implica l'obligació per part d'Abertis de controlar l'absència de virus o de qualsevol altre element informàtic danyós. Pertoca a l'usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detenció i la desinfecció de programes informàtics perjudicials.

Abertis no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del portal.

6) Legislació i jurisdicció aplicables

Aquestes condicions queden subjectes a l'ordenació jurídica espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de l'accés a la pàgina web, l'usuari iAbertis acorden sotmetre's expressament als jutjats de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol fur general o especial que els pugui correspondre.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, facilitar un accés més ràpid als mateixos i personalitzar mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra política de privacitat