Compartir

Formulari canal ètic

L'objectiu d'aquest canal és resoldre dubtes sobre l'aplicació del codi ètic del Grup Abertis i detectar conductes irregulars o poc apropiades dins de la companyia, per la qual cosa qualsevol persona pot fer-lo servir per a comunicar consultes o comunicacions d'incompliment.

Totes les consultes i comunicacions d'incompliment seran contestades i resoltes. Això no obstant, no es respondran consultes anònimes si fan referència a informació sensible i només s'investigaran les comunicacions anònimes d'incompliments si recullen totes les dades necessàries i es fan de bona fe.

En cap cas no es facilitarà informació del desenvolupament de les investigacions i del resultat d'aquestes als denunciants anònims.

Poder parlar amb vosaltres ens ajudarà a comprendre millor les vostres notificacions, ajudant-nos a millorar.

Les dades obligatòries estan marcades amb asterisc (*)

Adreça postal professional

Sobre la base de les categories següents, selecciona aquella que consideris que millor es correspon amb el teu informe.

El termini de resolució i proposta d'emissió serà el següent:

  • Per a consultes, el termini no serà superior a 10 dies laborables des de la recepció de la consulta.
  • Per a les comunicacions d'incompliment, el termini per a l'emissió de propostes de resolució no serà superior a 45 dies laborables des de la recepció de la comunicació.

Les propostes de resolució es presentaran d'acord amb els antecedents laborals de la persona que ha realitzat l'incompliment i amb la gravetat d'aquest.

Excepcionalment, es podran ampliar els terminis esmentats quan es justifiqui degudament. Aquesta justificació haurà de ser comunicada a la persona que hagi efectuat la consulta i/o comunicació d'incompliment per escrit.

Així mateix, d'acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades personals, les dades personals facilitades per vostè en aquest formulari seran comunicades al Comitè Corporatiu d'Ètica i de Prevenció Penal i incloses en un fitxer titularitat d'Abertis Infraestructuras, SA; al mateix temps, ens autoritza perquè se cedeixin les dades esmentades al Comitè d'Ètica i de Prevenció Penal pertinent del Grup Abertis quan l'objecte de la consulta o comunicació d'incompliment no sigui competència del Comitè Corporatiu d'Ètica i de Prevenció Penal (d'acord amb la Norma de Comitès d'Ètica i de Prevenció del Grup), amb la finalitat que sigui resolta pel Comitè d'Ètica i de Prevenció Penal del Grup Abertis competent.

L'informem que per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició s'haurà de dirigir a: Abertis Infraestructuras, SA, Avinguda Pedralbes, núm. 17, 08014 Barcelona (Ref. Dades personals, Comitè Corporatiu d'Ètica i de Prevenció Penal).

L'informem que les dades personals facilitades seran tractades de forma confidencial i custodiades amb les mesures de seguretat oportunes, respectant en tot cas el principi de proporcionalitat i qualitat de les dades, de manera que només podran ser mantingudes mentre resultin pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides, tot això d'acord amb la legislació aplicable.

Gràcies per confiar en nosaltres

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, facilitar un accés més ràpid als mateixos i personalitzar mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra política de privacitat