Compartir

Abertis Mobility Services

Abertis Mobility Services és la divisió de serveis de tecnologia del Grup Abertis per aunar els negocis dela companyia de tecnologia punta de peatge i peatge free flow Emovis, i l'empresa que gestiona dispositius de pagament Eurotoll.

Emovis és la filial d’Abertis dedicada al desenvolupament i gestió de tecnologia i sistemes d’informació per a oferir solucions de peatge electrònic i mobilitat intel·ligent a escala global. Amb més de 550 empleats a 7 països[GML1] , Emovis es compromet a ajudar a milions de persones a viatjar sense problemes al llarg de les autopistes. Opera algunes de les infraestructures de peatge sense barrera més transitades del món, al Regne Unit, Irlanda, Canadà i Puerto Rico.

Emovis, participada al 100% per Abertis, representa un soci de confiança a llarg termini per a les autoritats de concessions viàries dels països en què opera.

Eurotoll, filial d’Abertis Mobility Services, és l’empresa capdavantera en solucions de peatge electrònic per a vehicles pesants[GML2] . La companyia compta amb socis de tot Europa que operen en una xarxa de 55.000 quilòmetres a 16 països.

Segueix els darrers desenvolupaments d'Emovis.