Compartir

Política de Recursos Humans


 

El Grup Abertis s’esforça per crear una cultura de respecte, inclusió, col·laboració, seguretat i salut en el lloc de treball, reflex del nostres valors corporatius:

  • Responsabilitat i confiança en les persones
  • Diàleg i col·laboració
  • Innovació i millora continua
  • Eficiència, simplicitat i pragmatisme
  • Transparència, integritat i credibilitat

 

Compromís amb la diversitat. A Abertis ens comprometem a aconseguir un ambient de treball just i inclusiu, en el que es valori la contribució de cada empleat. Pensem que una plantilladiversa, formada per persones que aportin experiències, idees i opinions diverses, fa forta la organització. Promovem la diversitat per mitjà de la contractació, la promoció interna, i els programes de formació i desenvolupament.

Compromís amb la igualtat. A Abertis ens comprometem a oferir als nostres empleats oportunitats justes i igualitàries en la contractació, la formació i en el desenvolupament, la retribució i la promoció. Es imprescindible que totes les polítiques i programes es facin ressò del nostre compromís amb la igualtat.


Coneix el nostre Codi ètic