Compartir

Junta General d'Accionistes

Mostrar junta general d'accionistes de

Junta General Ordinària (20/4/2021)

Acords aprovats

Descarregar 109,7 KB

Quòrum i resultat votacions

Descarregar 77,6 KB

Anunci de convocatòria

Descarregar 110,6 KB

Proposta d'acords

Descarregar 109,6 KB

Informe del Consell d'Administració de modificació de l'article 14 dels estatuts socials

Descarregar 85,0 KB

Informe del Consell d'Administració de delegació d'obligacions convertibles

Descarregar 66,7 KB

Comptes anuals consolidats 2020

Descarregar 31,7 MB

Comptes anuals individuals 2020

Descarregar 14,9 MB

Informe de gestión 2020

Descarregar 6,4 MB

Informe de revisió SCIIF 2020

Descarregar 1,6 MB

Informe de seguiment del Plan Director d'RSC 2020

Descarregar 6,4 MB

Informe anual de govern corporatiu 2020

Descarregar 1,8 MB

Informe d'independència de l'auditor

Descarregar 65,8 KB

Enllaç Aplicatiu delegació i vot electrònic

Veure

Enllaç per l'assistència telemàtica (des de les 10:00h del 20/04/2021)

Veure