Capital social

A hores d’ara, el capital social és fixat en 2.734.696.113 euros i es divideix en 911.565.371 accions ordinàries que pertanyen a una única classe i sèrie.

Evolució del capital social: detall de les ampliacions per tipus d'acció

Exercici Data (1) Proporció Tipus (2) Classe acció Nº acc. post operació Total
2016 30/05/2016 1 x 20 L Ordinaries 990.381.308 990.381.308
2015 15/06/2015 1 x 20 L Ordinaries 943.220.294 943.220.294
2014 14/05/2014 1 x 20 L Ordinaries 898.305.042 898.305.042
2013 25/09/2013 1 x 20 L Ordinaries 855.528.612 855.528.612
2012 04/06/2012 1 x 20 L Ordinaries 814.789.155 814.789.155
2011 22/08/2011 1 x 20 L Ordinaries 775.989.672 775.989.672
2010 24/05/2010 1 x 20 L Ordinàries 739.037.783 739.037.783
2009 11/05/2009 1 x 20 L Ordinàries 703.845.508 703.845.508
2008 12/05/2008 1 x 20 L Ordinàries 670.329.056 670.329.056
2007 30/10/07 (7) - - Ordinàries 638.408.625 638.408.625
2007 02/07/07 1 x 20 L A:
B:
601.372.259 
37.036.366
638.408.625
2006 19/05/06 1 x 20 L A:
B:
570.971.849 
37.036.366
608.008.215
2005 04/07/05 1 x 20 L A:
B:
542.019.077 
37.036.366
579.055.443
2004 19/07/04 1 x 20 L A:
B:
514.445.009 
37.036.366
551.481.375
2003 10/10/03 1 x 20 L A:
B:
488.183.992 
37.036.366
525.220.358
2003 (6) 02/06/03 (6) F A:
B:
463.173.499 
37.036.366
500.209.865
2002 (5) 27/12/02 1 x 20 L A:
B:
308.593.549 
37.036.366
345.629.915
2002 29/07/02 (3) -
B (4)
A:
B:
292.134.982 
37.036.366
329.171.348
2001 24/07/01 1 x 20 L A: 292.134.982 292.134.982
2000 21/06/00 1 x 20 L A: 278.223.793 278.223.793
1999 28/06/99 1 x 20 L A: 264.975.041 264.975.041
1998 10/06/98 1 x 20 L A: 252.357.182 252.357.182
1997 07/07/97 1 x 20 L A: 240.340.174 240.340.174
1996 12/07/96 1 x 20 L A: 228.895.404 228.895.404
1995 11/07/95 1 x 15 L A: 217.995.623 217.995.623
1994 12/07/94 1 x 20 L A: 204.370.897 204.370.897
1993 09/07/93 1 x 10 D A: 194.638.950 194.638.950
1992 20/01/92 1 x 10 D A: 176.951.914 176.951.914
1988 18/11/88 1 x 4 L A: 160.842.498 160.842.498
1987 16/11/87 1 x 5 L A: 128.673.999 128.673.999

(1) Inici període d'assignació gratuïta.

(2) L: Alliberada, F: Fusió: D: Amb desembors a la par (VN=500 ptes), B: Bescanvi OPA Iberpistas.

(3) Data d'admissió a negociació.

(4) Ampliació de capital per atendre la contraprestració en accions privilegiades establerta en la modificació de les condicions de l'OPA sobre Iberpistas. Les accions privilegiades (clase "B") atorguen als seus titulars els mateixos drets que les accions ordinàries, i, addicionalment, un dividend preferent en els termes establerts en l'OPA presentada. 

(5) S'emeten accions ordinàries de la classe "A" que s'integren en la sèrie única de la classe "A" de la companyia. La proporció de l'ampliació és d'una acció nova per cada vint antigues, siguin aquestes accions de classe "A" o accions de classe "B"

(6) Augment de capital amb motiu de la Fusió per absorció per "ACESA Infraestructuras, S.A." de "AUREA Concesiones de Infraestructuras, S.A.".

(7) Data en què deixen de cotitzar les accions de classe “B”, que esdevenen accions ordinàries (fins aleshores de classe “A”), un cop redituat el dividend preferent en els termes que estableix l’OPA presentada sobre Iberpistas.

Accions de classe "B".

En virtut del que s'estableix el fullet explicatiu de l'Oferta Pública d'Adquisició d'accions d'Ibérica de Autopistas, S.A., que va ser formulada per Autopistas Concesionaria Española, S.A. (avui Abertis Infraestructuras, S.A.), es posa a disposició dels accionistes el certificat emès per l'agent de càlcul InverCaixa Valores, S.V., S.A., després de dur a terme l'ampliació de capital alliberada aprovada a la Junta General d'Accionistes del 2003a / 2004 / 2005 / 2006 / 2007a

2003b: En virtut del que s'estableix al fullet explicatiu de l'Oferta Pública d'Adquisició d'accions d'Ibérica de Autopistas, S.A., que va ser formulada per Autopistas Concesionaria Española, S.A. (avui Abertis Infraestructuras, S.A.), es posa a disposició dels accionistes el certificat emès per l'agent de càlcul InverCaixa Valores, S.V., S.A., referent a la data de meritació del dividend preferent.

2007b: En virtut del que s'estableix al fullet explicatiu de l'Oferta Pública d'Adquisició d'accions d'Ibérica de Autopistas, S.A., que va ser formulada per Autopistas Concesionaria Española, S.A. (avui Abertis Infraestructuras, S.A.), es posa a disposició dels accionistes el certificat emès per l'agent de càlcul InverCaixa Valores, S.V., S.A. (avui Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”), referent a l’import del dividend preferent.