Relació dels valors de negociació o canvi mitjà corresponents al quart trimestre de l’exercici, publicats mitjançant Ordre ministerial, a l’efecte de còmput de les accions d’Abertis Infraestructuras, SA, en l’Impost sobre el Patrimoni:

Exercici Normativa Valor mitjà
2020 Art.16 U Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni 4,028 €/acció
2019 Art.16 U Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni 6,3321 €/acció
2018 Art.16 U Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni 7,8015 €/acció

L'article 16 de la Llei de l'Impost sobre el Patrimoni considera que la valoració de les accions en fons propis de qualsevols tipus d'entitat no cotitzada en mercats organitzats haurà de realitzar-se segons el valor teòric resultante de l'últim balanç aprovat, sempre que aquest hagi estat sotmès de manera voluntària a revisió o verificació i l'informe d'auditoria resultés favorable. 

 

Exercici Normativa Valor mitjà 
2017 Ordre HFP/191/2018, de 23 de febrer, 2018 18,38 €/acció
2016 Ordre HAP/145/2017, de 20 de febrer, 2017 13,18 €/acció
2015 Ordre HAP/214/2016, de 18 de febrer, 2016 14,46 €/acció
2014 Ordre HAP/303/2015, de 19 de febrer, 2015

16,00 €/acció

2013 Ordre HAP/313/2014, de 28 de febrer, 2014

15,48 €/acció

2012 Ordre HAP/303/2013, de 26 de febrer, 2012

11,59 €/acció

2011 Ordre HAP/377/2012, de 27 de febrer, 2012

11,77 €/acció

2010 Ordre EHA/399/2011, de 24 de febrer, 2011

13,55 €/acció

2009 Ordre EHA/417/2010, de 24 de febrer, 2010

15,38 €/acció

2008 Ordre EHA/455/2009, de 26 de febrer, 2009

13,03 €/acció

2007 Ordre EHA/672/2008, de 3 de març, 2008

22,73 €/acció

2006 Ordre EHA/411/2007, de 20 de febrer, 2007  
  Accions Classe "A"

21,55 €/acció

  Accions Classe "B"

20,86 €/acció

2005 Ordre EHA/492/2006, de 17 de febrer, 2006  
  Accions Classe "A"

22,79 €/acció

  Accions Classe "B"

22,38 €/acció

2004 Ordre EHA/223/2005, de 2 de febrer, 2005  
  Accions Classe "A"

15,33 €/acció

  Accions Classe "B"

14,80 €/acció

2003 Ordre HAC/196/04, de 2 de febrer, 2004

 

  Accions Classe "A"

11,68 €/acció

  Accions Classe "B"

12,41 €/acció

2002 * Ordre de 6 de febrer, 2003

 

  Accions Classe "A"

10,99 €/acció

  Accions Classe "B"

12,02 €/acció

2001 * Ordre de 5 de febrer, 2002

10,46 €/acció

2000 * Ordre de 13 de febrer, 2001

9,08 €/acció

1999 * Ordre de 10 de març, 2000

10,31 €/acció

*Per a Acesa Infraestructuras, SA (abans Acesa Concesionaria Española, SA)
Acesa Infraestructuras, SA, després de la fusió amb Aurea Concesiones de Infraestructuras, SA, l’any 2003, va passar a denominar-se Abertis Infraestructuras, SA.