Compartir

Període mitjà de pagament a proveïdors

En compliment d’allò establert a l'article 539.2 de la Llei de Societats de Capital, Abertis Infraestructuras, S.A informa que el període mitjà de pagament a proveïdors corresponent a l'exercici 2019 ha estat de 28 dies, tal com s’estableix en els comptes anuals individuals de la companyia, per sota del màxim establert en la normativa de morositat.