ACTIU En milions d'euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Immobilitzacions materials 2.184 2.325 1.742 1.798 1.892 1.976 1.375 1.603 421
Fons de comerç i altres intangibles 17.022 16.948 15.480 19.292 17.734 17.585 16.208 20.903 19.707
Participacions en entitats associades 1.374 1.461 1.899 586 456 933 1.907 1.371 1.315
Altres actius no corrents 3.039 2.480 2.282 3.606 3.303 3.283 2.624 2.911 2.760
Actius no corrents 23.620 23.214 21.403 25.282 23.385 23.777 22.114 26.788 24.203
Actius corrents 1.253 1.466 1.346 3.805 4.217 3.676 3.625 4.348 3.832
Actius mantinguts per a la venda   612     532 316 0 50 1.796
Total Actiu 24.873 25.292 22.749 29.087 28.134 27.769 25.739 31.186 29.831
PASSIU                  
Capital 1.850 1.958 2.328 2.444 2.567 2.695 2.830 2.971 2.971
Prima i reserves 1.526 1.401 17 372 343 (285) (1.435) (1.369) (1.470)
Resultat 624 662 720 1.024 617 747 1.867 1.975 1.027
Socis externs 1.334 1.433 1.351 3.121 3.063 2.853 2.088 3.324 2.248
Patrimoni net 5.334 5.453 4.416 6.961 6.590 6.010 5.349 6.901 4.777
Deutes financers 13.837 14.238 13.462 15.478 14.800 14.726 13.261 15.210 16.217
Altres passius no corrents 3.272 3.307 2.876 3.723 3.673 3.826 3.999 5.348 4.988
Passius no corrents 17.109 17.545 16.328 19.201 18.473 18.552 17.253 20.558 21.205
Deutes financers 1.094 895 820 1.034 1.432 1.668 1.515 1.695 1.608
Altres passius corrents 1.335 1.398 1.185 1.891 1.515 1.422 1.623 1.988 1.613
Passius corrents 2.429 2.293 2.005 2.925 2.948 3.090 3.137 3.683 3.221
Passius mantinguts per la venda         123 116 0 44 628
Total Passiu 24.873 25.292 22.749 29.087 28.134 27.769 25.739 31.186 29.831

(*) Dades publicades al tancament de cada un dels anys.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, facilitar un accés més ràpid als mateixos i personalitzar mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra política de privacitat