Ingressos d'explotació

Any M €
2016 4936
2017 5323
2018 5255
2019 5361
2020 4054

EBITDA

Any M €
2016 3240
2017 3480
2018 3549
2019 3737
2020 2628

Benefici net

Any M €
2016 796
2017 897
2018 1682
2019 352
2020 -392

Dades publicades al final de cada un dels anys (sense re-expressió dels anys anteriors).

Estructura del deute: a tipus fix VS. tipus variable

Any Fix Variable
2016 90% 10%
2017 79% 21%
2018 82% 18%
2019 75% 25%
2020 78% 22%

Estructura del deute: venciment a llarg termini (l/t) VS. curt termini (c/t)

Any l/t c/t
2016 90% 10%
2017 91% 9%
2018 93% 7%
2019 95% 5%
2020 92% 8%

Estructura del deute: amb recurs (corporativa) VS. sense recurs

Any Amb recurs Sense recurs
2009 44% 56%
2010 44% 56%
2011 43% 57%
2012 39% 61%
2013 38% 62%
2014 33% 67%
2015 34% 66%
2016 34% 66%
2017 39% 61%
2018 38% 62%

Dades publicades al final de cada un dels anys (sense re-expressió dels anys anteriors).

Evolució del capital humà

Any Treballadors
2020 13659
2019 12851
2018 14119
2017 15046
2016 15122

Dades publicades al final de cada un dels anys (sense re-expressió dels anys anteriors).

Balanç vs Fons Propis

Any Fons propis Total balanç
2009 21% 24873
2010 22% 25292
2011 19% 22749
2012 24% 29087
2013 23% 28134
2014 22% 27769
2015 21% 25739
2016 22% 31186
2017 16% 29831
2018 21% 28643

Inversions

Any Operatiu Expansió M€
2018 19% 81% 604
2017 11% 89% 719
2016 9% 91% 940
2015 10% 90% 906
2014 14% 86% 972
2013 18% 82% 764
2012 9% 91% 1620
2011 24% 76% 676
2010 25% 75% 757
2009 14% 86% 1346

Cash Flow

Año M€
2018 2251
2017 2073
2016 2306
2015 3257
2014 1566
2013 1618
2012 1359
2011 1533
2010 1616
2009 1502

Dades publicades al final de cada un dels anys (sense re-expressió dels anys anteriors).