Agència Data d'avaluació Qualificació Perspectiva
Fitch Ratings      
Llarg termini 07/04/2020 BBB Negativa
Curt termini 07/04/2020 F3 Negativa
Standard & Poor's
Llarg termini 08/04/2020 BBB- Negativa
Curt termini 08/04/2020 A-3 Negativa

Les equivalències de les escales de qualificació de deute a llarg termini que han utilitzat aquestes agències són les següents:Les dues agències apliquen un signe (+) o (-) a cada categoria genèrica de qualificació per indicar la posició relativa dins de cada categoria.

  Fitch Ratings Standard & Poor's Significat
Categoria d'inversió  
  AAA AAA Qualitat òptima
  AA AA Alta qualitat
  A A Bona qualitat
  BBB BBB Qualitat satisfactòria que disminuirà amb un canvi de circumstància
Categoria especulativa  
  BB BB Moderada seguretat: més exposició davant de factors adversos
  B B Seguretat reduïda: més vulnerabilitat
  CCC CCC Vulnerabilitat identificada
  CC CC Retards en pagaments
  C C Retards en pagaments
  DDD DDD Poques possibilitats de pagaments
  DD DD Poques possibilitats de pagaments
  D D Poques possibilitats de pagaments

L'escala de qualificació de deute a curt termini que utilitza l'agència Fitch Ratings és la següent:

Fitch Ratings
F1
F2
F3
B
C
D

Fitch Ratings, igual que en el llarg termini, aplica un signe (+) o (-) a cada categoria genèrica de qualificació.

Aquestes qualificacions les pot revisar, suspendre o retirar l'entitat qualificadora en qualsevol moment.

Agència Data d'avaluació Qualificació Perspectiva
Fitch Ratings      
Llarg termini 29/10/2018 BBB Stable
Curt termini 29/10/2018 F3 Stable
Standard & Poor's
Llarg termini 14/01/2020 BBB- Creditwatch Negative
Curt termini 14/01/2020 A-3 Creditwatch Negative

 

Les equivalències de les escales de qualificació de deute a llarg termini que han utilitzat aquestes agències són les següents:Les dues agències apliquen un signe (+) o (-) a cada categoria genèrica de qualificació per indicar la posició relativa dins de cada categoria.

  Fitch Ratings Standard & Poor's Significat
Categoria d'inversió  
  AAA AAA Qualitat òptima
  AA AA Alta qualitat
  A A Bona qualitat
  BBB BBB Qualitat satisfactòria que disminuirà amb un canvi de circumstància
Categoria especulativa  
  BB BB Moderada seguretat: més exposició davant de factors adversos
  B B Seguretat reduïda: més vulnerabilitat
  CCC CCC Vulnerabilitat identificada
  CC CC Retards en pagaments
  C C Retards en pagaments
  DDD DDD Poques possibilitats de pagaments
  DD DD Poques possibilitats de pagaments
  D D Poques possibilitats de pagaments

L'escala de qualificació de deute a curt termini que utilitza l'agència Fitch Ratings és la següent:

Fitch Ratings
F1
F2
F3
B
C
D

Fitch Ratings, igual que en el llarg termini, aplica un signe (+) o (-) a cada categoria genèrica de qualificació.

Aquestes qualificacions les pot revisar, suspendre o retirar l'entitat qualificadora en qualsevol moment.