Compartir

Actualitat

12 Des 2019

L'impacte socioeconòmic dels accidents de trànsit amb nens a Espanya és de 700 Mn€, segons un estudi de la London School of Economics encarregat per la Fundació Abertis

L'impacte socioeconòmic dels accidents de trànsit amb nens a Espanya és de 700 Mn€, segons un estudi de la London School of Economics encarregat per la Fundació Abertis

  • L’impacte dels accidents de trànsit amb víctimes infantils, un estudi internacional de la London School of Economics and Political Science (LSE) realitzat per encàrrec de la Fundació Abertis, busca conscienciar sobre els efectes negatius que poden comportar els accidents de trànsit, especialment els que involucren grups vulnerables com els nens.
  • L’estudi aporta llum sobre l’impacte que els accidents de trànsit amb víctimes de 0 a 17 anys tenen a l’economia i la societat, a la vegada que identifica oportunitats per reduir les taxes de mortalitat a països amb diferents nivells de riquesa.
  • 21.800 milions de dòlars (19.600 milions d’euros) és el cost socioeconòmic anual dels accidents de trànsit soferts per nens als vuit països analitzats a l’estudi (França, Espanya, Itàlia, Xile, Brasil, Argentina, Puerto Rico i l’Índia).
  • D’adoptar-se les millors pràctiques a la prevenció d’accidents de trànsit, s’estima que podrien salvar-se les vides de 1.342 menors, amb una reducció del 5% i del 10% a països de renda alta i renda mitjana o baixa, respectivament. Una xifra equivalent al cost socioeconòmic global de 1.000 milions de dòlars, d’acord amb l’informe de la LSE.
  • Els accidents de trànsit constitueixen un problema important de salut pública a tots els països en desenvolupament, on les lesions causades per aquests provoquen més del 90% de totes les morts, i són la principal causa de mort infantil de nens de més de 10 anys a tot el món.

L’impacte socioeconòmic dels accidents de trànsit amb víctimes infantils a Espanya és de 770 milions de dòlars (al voltant de 700 milions d’euros) anuals, uns 16,68 dòlars (15,08 euros) per càpita. Així ho demostra l’informe L’impacte dels accidents de trànsit amb víctimes infantils, realitzat per la London School of Economics and Political Science (LSE) a vuit països del món per encàrrec de la Fundació Abertis, i que ha estat presentat avui a Madrid.

Segons aquesta investigació, el cost socioeconòmic anual dels accidents de trànsit soferts per nens en els vuit països analitzat a l’estudi (França, Espanya, Itàlia, Xile, Brasil, Argentina, Puerto Rico i l’Índia) assoleix els 21.800 milions de dòlars anuals (19.600 milions d’euros).

L’estudi ha estat presentat avui durant la celebració del Fòrum Global sobre l’Impacte Socioeconòmic dels Accidents de Trànsit amb Víctimes Infantils, que, sota el lema “Cada nen compta”, ha estat organitzat per la Fundació Abertis en col·laboració amb UNICEF. L’acte ha estat presidit per Sa Majestat la Reina.

L’informe pretén aportar informació sobre el cost socioeconòmic dels accidents de trànsit que afecten aquest col·lectiu vulnerable als vuit països, així com senyalar mesures que poden adoptar-se per reduir la taxa de mortalitat a països amb diferents nivells de riquesa. Aquestes inclouen infraestructures de carreteres noves i millorades, campanyes educatives dirigides als nens i a la comunitat, i l’aplicació de sancions, entre d’altres accions.

José Aljaro, Conseller Delegat d’Abertis, ha afirmat inaugurant l’acte que “la seguretat viària s’ha convertit en una prioritat mundial degut a la sinistralitat a les carreteres, que provoca la mort de 1,35 milions de persones cada any a tot el món”. Aljaro ha destacat l’elevat cost mèdic, de producció i humà que suposen els accidents soferts per nens a França, Espanya, Itàlia, Xile, Brasil, Argentina, Puerto Rico i l’Índia, i ha recordat el compromís del Grup Abertis per contribuir a millorar la seguretat viària a la seva xarxa d’autopistes a tot el món. 

D’altra banda, el Dr. Alexander Grous, professor i investigador de la LSE i autor de l’informe, ha senyalat que “els accidents de trànsit poden ser molt desastrosos en els nens, les seves famílies i la comunitat”. “Als països més pobres, els nens amb lesions greus i discapacitats provocades per accidents de trànsit sovint empenyen les seves famílies a la pobresa al veure’s obligades a gastar els seus estalvis, vendre les seves propietats o renunciar als seus treballs per cuidar d’ells de forma permanent”, ha advertit.

L’investigador ha explicat que “amb aquest informe profunditzem en el detall dels costos de l’atenció mèdica i psicològica, la rehabilitació i la cura dels menors a casa, els quals poden tenir un greu efecte en la salut mental dels nens afectats, però també de les seves famílies”.

Com ha recordat Gustavo Suárez Pertierra, president d’UNICEF Comitè Espanyol, “a causa del trànsit, milions de nens tenen extirpats els deus drets a l’educació o a la salut, a moure’s lliurement, inclús al joc; per això, hem de treballar de manera conjunta per prevenir i reduir els accidents de trànsit i les seves conseqüències per la infància, proporcionant rutes segures a l’escola per tots els nens, aconseguint un transport escolar més segur, potenciant l’ús del casc i posant en marxa campanyes de sensibilització i educació viària a les escoles”.

Una acció de conscienciació i motivació

La celebració d’aquest fòrum i la presentació mundial de l’informe són un punt de partida per promoure una major seguretat viària i reduir així l’impacte dels accidents de trànsit en els nens.

Al mateix temps, l’informe adverteix sobre la necessitat d’incrementar la inversió global en infraestructures. La investigació ha detectat que es tracta d’una de les mesures més efectives per incidir en la reducció dels accidents de trànsit, un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Després d’analitzar els accidents de trànsit registrats i les dades per país més recents en el moment de la seva elaboració, l’estudi estima que, d’adoptar-se les millors pràctiques en la prevenció d’accidents de trànsit, podrien salvar-se 1.342 vides infantils, amb una reducció del 5% a països de renda alta i del 10% a països de renda mitja o baixa. Aquesta xifra equival a una reducció del cost socioeconòmic global de 1.000 milions de dòlars.

L’informe, realitzat pel Dr. Alexander Grous, és fruit de 12 mesos de treball, amb nou mesos d’investigació intensiva per obtenir dades i xifres a partir d’informació mèdica d’hospitals i dels principals centres de trauma dels països avaluats.

Per cada país de la mostra, l’estudi ofereix una xifra d’impacte socioeconòmic que reuneix els costos mèdics, administratius, de producció i humans associats als accidents amb víctimes infantils, així com els danys materials que ocasionen. En el seu càlcul, l’investigador ha tingut en compte variables tals com els períodes de rehabilitació dels afectats, el cost de les seves pròtesis i els patrons de cura familiar dels nens i joves lesionats, entre d’altres.

Els descobriments més rellevants de l’informe han estat comentats durant l’acte, en un col·loqui en què han participat Pere Navarro, Director General de Trànsit; Gustavo Suárez Pertierra, president del Comitè Espanyol d’UNICEF; Sergi Loughney, director de la Fundació Abertis, i el doctor Alexander Grous, qui ha xifrat en 21.800 milions de dòlars el cost socioeconòmic anual dels accidents de trànsit soferts per nens als vuit països avaluats a l’estudi.

La seguretat viària, prioritat pel Grup Abertis

Per Abertis, operador de referència mundial en la gestió d’autopistes, la seguretat viària és una prioritat. El Grup acumula més de 60 anys d’experiència en gestió i manteniment, amb l’objectiu de reduir any rere any el nombre de víctimes a la seva xarxa d’autopistes fins assolir l’objectiu de zero víctimes.

Gràcies als esforços realitzats, al 2018 l’índex d’accidentalitat en el conjunt de les autopistes d’Abertis en el món es va reduir un 6,4%, mentre que l’índex de mortalitat va descendir en un 10% respecte l’any anterior.

A través del seu programa de Seguretat Viària i la Fundació Abertis, el Grup realitza campanyes d’educació i sensibilització a tots els països en què està present. En aquest marc, Abertis impulsa la celebració de fòrums de seguretat a les principals ciutats dels països en què opera.

Abertis col·labora amb múltiples organitzacions internacionals que promouen solucions a aquest problema global. La companyia està adherida al programa Connected Citizens de l’aplicació Waze a set països (Espanya, França, Itàlia, Brasil, Puerto Rico i Argentina), amb l’objectiu de compartir informació per millorar la seguretat viària dels conductors.

A més, a través de la Fundació Abertis, el Grup realitza campanyes d’educació i sensibilització a tots els països en què està present. La Fundació Abertis, membre del Grup de Col·laboració de les Nacions Unides per la Seguretat Viària, realitza campanyes d’educació i sensibilització com “El Apagón” o “#PuedoEsperar” i altres projectes que apunten a pal·liar la falta d’infraestructures segures com el projecte “Rights of way” en col·laboració amb UNICEF, el qual es centra en millorar el comportament dels conductors i els vianants i fomentar el compliment de les lleis de seguretat viària infantil.

Sobre Abertis i la Fundació Abertis

Abertis és un referent internacional en el sector de les autopistes de peatge, amb la gestió de prop de 8.500 quilòmetres de vies d'alta capacitat. El Grup és present a quinze països d'Europa, Amèrica i Àsia.

La Fundació Abertis va néixer el 1999 com a entitat sense ànim de lucre, amb l’objectiu de donar resposta a l’impacte que l’activitat econòmica del Grup Abertis té en els diferents territoris i països on el Grup està present. La Fundació sempre ha donat prioritat a les actuacions relacionades amb la seguretat viària, el medi ambient i l’acció social, en sintonia amb el Pla Estratègic de Responsabilitat Social d’Abertis i el compromís del Grup Abertis amb la seguretat viària.

Sobre la London School of Economics and Political Science

La London School of Economics and Political Science (LSE) estudia les ciències socials en el seu sentit més ampli, amb un perfil acadèmic que aborda una àmplia gama de disciplines, des d’economia, política i dret, fins sociologia, sistemes d’informació i comptabilitat, i finances.

L’escola té una excel·lent reputació per la seva excel·lència acadèmica i és una de les universitats més internacionals del món. El seu estudi dels problemes socials, econòmics i polítics es centra en les diferents perspectives i experiències de la majoria dels països. Des de la seva fundació, la LSE ha pretès ser un laboratori de ciències socials, un lloc on les idees es desenvolupen, analitzen, avaluen i difonen a tot el món. Més informació a la pàgina web http://www.lse.ac.uk