Compartir

Actualitat

10 Feb 2016

Abertis obté un resultat de 1.880 milions d'euros el 2015

Abertis obté un resultat de 1.880 milions d'euros el 2015

 • El Grup tanca un exercici 2015 marcat pels impactes extraordinaris:
  • Ingressos de 4.378 milions d'euros; Ebitda comparable creix un 5%.
  • Destaquen els increments del trànsit a Espanya (+6,1%) i a Xile (8,5%).
  • Reducció important del deute net proper al 10%.
  • Avança sòlidament el compliment del Pla Estratègic 2015-2017: sortida a borsa de Cellnex, OPA pel 6,5% del capital propi, incorporació de nous actius i extensió de contractes existents.
 • La companyia afronta l'exercici 2016 amb una elevada capacitat de creació de valor:
  • Evolució positiva del trànsit prevista en els seus mercats principals.
  • Cartera de projectes de creixement sòlida. En estudi 6 nous projectes; i en negociació inversions de fins a 2.000 milions en actius existents.
  • Balanç lliure de riscos.

Els resultats d'Abertis en l'exercici 2015 estan marcats per la incorporació de les plusvàlues derivades de la sortida a borsa del 66% de Cellnex, que eleven el benefici net del Grup fins als 1.880 milions d'euros (+187%). Sense tenir en compte els resultats extraordinaris, així com altres efectes i provisions, el resultat net d'Abertis en termes comparables va créixer un 7%.

Abertis va confirmar el 2015 la bona evolució del trànsit a les seves autopistes, que va continuar creixent en els principals mercats de la companyia, amb Espanya (+6,1%) i Xile (+8,5%) al capdavant. Els nivells de trànsit a França (+1,8%), Puerto Rico (+0,8%) i Argentina (+0,7%) també es van mantenir lleugerament a l'alça. Al Brasil, on el cicle econòmic del país marca l'activitat, el trànsit a la xarxa d'Arteris va disminuir un 2,3% a causa, sobretot, del mal comportament del trànsit de vehicles pesats.

Les magnituds del Grup es van veure afectades el 2015 per l'evolució negativa del tipus de canvi amb el real brasiler, així com pel canvi de tractament comptable en els comptes dels ingressos associats al conveni de l'AP-7. L'increment dels ingressos recurrents va permetre de compensar parcialment aquests efectes i el Grup va tancar l'exercici amb uns ingressos d'explotació de 4.378 milions d'euros, que en termes comparables suposen un increment del 5% respecte de l'exercici anterior.

El 70% dels ingressos del Grup ja provenen de fora d'Espanya. El mercat francès es consolida com el primer per al Grup, amb una aportació d'un 37% al total d'ingressos; seguit de l'espanyol, amb un 30%.

El resultat brut d'explotació (Ebitda) va assolir els 2.692 milions d'euros. Descomptant els impactes no recurrents la xifra comparable va créixer un 5% respecte del tancament del 2014.

Les inversions d'Abertis el 2015 van assolir els 1.074 milions d'euros, dels quals 811 milions corresponen a inversió en expansió, 95 milions a inversió operativa i 168 milions a inversió en noves adquisicions. Els principals projectes d'expansió el 2015 es van concentrar en les millores i ampliacions a la xarxa d'autopistes d'Arteris al Brasil (386 milions d'euros).

La inversió en nous projectes el 2015 inclou els increments de participació a Autopista Los Libertadores i Autopista del Sol, a Xile, i l'adquisició d'un 15,01% addicional de Túnels de Barcelona i Cadí.

Solidesa financera del balanç

Els ingressos derivats de la venda de Cellnex i la generació de caixa van permetre de dur a terme una reducció significativa del deute net del Grup, que al tancament del desembre del 2015 es va situar en 12.554 milions d'euros, en comparació dels 13.789 milions d'euros al tancament del 2014, la qual cosa implica una reducció propera al 10%. La ràtio deute net/Ebitda se situa en 4,7x. Del total de deute, un 66% es constitueix amb garantia dels mateixos projectes (sense recurs). El 90% del deute és a llarg termini i el 88%, a tipus fix.

Al mateix temps, la companyia ha continuat treballant en programes de liability management orientats a recomprar bons antics i fer noves emissions a tipus més baixos, allargant el seu termini de venciment. Al setembre, HIT, societat francesa controlada per Abertis, va recomprar bons amb venciment el 2018 amb un cupó del 5,75%. En una operació paral·lela, va col·locar bons a 10 anys (2025) amb un cupó del 2,25%, per sota del deute mitjà del Grup. Així mateix, el novembre Sanef va tancar una emissió pública de bons per valor de 600 milions d'euros amb un venciment a més de 10 anys (març del 2026) i un cupó de l'1,875%. 

En els dos últims anys, Abertis ha realitzat operacions de refinançament tant corporatives com de les seves filials per més de 4.000 milions d'euros, reforçant així la seva capacitat financera per emprendre noves inversions, aplaçant els perfils d’amortització de deute i reduint-ne el cost.

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eb4TlkLr1xU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<p>&nbsp;</p>

Compliment del Pla Estratègic 2015-2017

Abertis va continuar avançant en el compliment dels objectius principals del seu Pla Estratègic 2015-2017. En l'exercici 2015 el Grup va aprofundir en la seva estratègia de focalització, amb la sortida definitiva del negoci d'aeroports i la col·locació en borsa del negoci de telecomunicacions (actualment Cellnex), la qual va ser un èxit i va superar totes les expectatives. Quant al creixement, la companyia va ampliar la seva cartera consolidant les seves participacions a Xile i Espanya (Túnels de Barcelona i Cadí) i va tancar el Pla Relance amb el Govern francès.

Cal destacar també el programa de recompra d'accions pròpies de la companyia, que es va tancar amb el llançament d'una oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) pel 6,5% del capital propi. L'oferta, que va finalitzar el darrer 20 d'octubre, permet que el Grup compti ara amb un 8,25% d'autocartera. La intenció d'Abertis és destinar aquestes accions a potencials operacions corporatives o al seu lliurament als accionistes, en substitució o com a complement de properes ampliacions de capital alliberades.

Un 2016 amb elevada capacitat de creació de valor

La companyia afronta l'exercici 2016 amb bases sòlides per a la creació de valor, com la positiva evolució del trànsit prevista en els seus mercats principals (Espanya, França i Xile), reflex de la consolidació de la millora en l'evolució del trànsit experimentada en els últims anys.

Així mateix, el Grup continua centrat en el creixement com un dels seus objectius estratègics principals per als propers anys. En aquest sentit, la companyia va tancar el darrer mes de gener la presa de control del 100% de la xilena Autopista Central per un import de 948 milions d'euros. Després de la compra, Autopista Central es consolidarà de manera global en els comptes d'Abertis, amb un impacte estimat anual aproximat de 220 milions d'euros d'ingressos, 160 milions d'euros en Ebitda i 400 milions d'euros en deute net.

D'aquesta manera, Abertis duplica la mida del seu negoci a Xile, que es converteix en el seu tercer mercat més important en termes d'Ebitda, per darrere de França i Espanya, cosa que representa un 11% del total del Grup.

La companyia analitza en aquests moments 6 projectes de creixement en mercats que considera prioritaris, amb especial atenció a Europa occidental i Amèrica. Un dels projectes que es troba en fase de negociació és l'adquisició als accionistes d'A4 Holding de dues autopistes a Itàlia, per a la qual cosa s'ha estès el termini d'exclusivitat fins a finals del mes de març.

A més, negocia inversions per un import de fins a 2.000 milions d'euros a canvi d'ampliacions del termini de concessió en actius que ja formen part de la seva cartera al Brasil, Xile i Puerto Rico.

 

Webcast de la roda de premsa de presentació de Resultats 2015