Compartir

Actualitat

23 Gen 2017

Abertis incrementa la seva participació de control a la seva filial francesa Sanef fins el 63,07%

Abertis incrementa la seva participació de control a la seva filial francesa Sanef fins el 63,07%

  • Abertis exercirà els seus drets d’adquisició preferent per la compra de la participació de Caisse des Dépots et Consignations (CDC) a Holding d’Infraestructures de Transport (HIT), la companyia que controla el 100% de Sanef.
  • La transacció suposa valorar el 100% de HIT en 4.666 milions d’euros i suposarà un increment del benefici net de 30 milions als comptes d’Abertis al 2017.
  • D’aquesta manera, Abertis reforça la seva estratègia de creixement a França, un país amb un marc concessional estable i una clara aposta per la col·laboració público-privada, oferint importants oportunitats per la creació de valor en un futur.

Abertis ha decidit exercir els seus drets d’adquisició preferent per a la compra de la participació de Caisse des Dépots et Consignations (CDC) al Holding d’Infraestructures de Transports (HIT), la companyia que controla el 100% de Sanef.

L’operació permetrà a Abertis incrementar el seu control sobre HIT des del 52,55% actual fins els 63,07 (+10,52% punts bàsics), tenint en compte el que està establert al pacte d’accionistes. La transacció, que suposa valorar HIT en 4.666 milions d’euros, suposarà per a Abertis una sortida de caixa de 491 milions d’euros. El tancament de l’operació està previst pel primer trimestre de l’any.

En termes financers, i donat que HIT ja està consolidada als comptes d’Abertis, el principal impacte de l’operació serà a nivell de benefici net, amb un increment de 30 milions d’euros als comptes de 2017. El deute net s’incrementarà en 491 milions d’euros, l’equivalent a la sortida de caixa.

Amb aquesta transacció, Abertis reforça la seva estratègia de creixement en aquells països sòlids, amb marcs concessionals estables i amb una clara voluntat d’apostar per la col·laboració público-privada al sector de les autopistes. En aquest sentit, França ofereix importants oportunitats de creació de valor en el futur mitjançant acords amb el Govern per a noves inversions a canvi de l’extensió de la durada de les concessions o d’increments de tarifa, en línia amb els signats en els darrers anys (Paquet Vert, Plan Relance).

Així mateix, l’operació mostra la capacitat d’Abertis per créixer en la seva actual cartera d’actius respectant la disciplina financera, reduint el seu perfil de risc operacional, i equilibrant la seva presència global amb major pes dels mercats desenvolupats on ja opera amb bons resultats des de fa anys.

A més, l’operació incrementa la durada mitjana de les concessions del Grup i li assegura un major flux de dividends procedents de França, que contribuiran a compensar la finalització d’algunes concessions en els propers anys.

Abertis a França

Abertis és present a França des de 2006 a través de HIT, que controla el 100% de Sanef. La filial opera de manera directa més de 1.760 kilòmetres d’autopistes al nord-oest de França, Normandia i Aquitània; que representen el 22% del total de les autopistes de peatge de França. La xarxa cobreix cinc de les set rutes d’accés a l’Ile de France (regió de París), així com les rutes que connecten Alemanya, Bèlgica i Luxemburg amb el nord de França i el Regne Unit.

França és el mercat més gran d’Abertis, amb una aportació d’un 35% al total d’ingressos (1.243 milions d’euros) i el 35% de l’Ebitda (837 milions d’euros) en els primers nou mesos de 2016.