Compartir

Actualitat

21 Abr 2017

Abertis augmenta la seva participació en la seva filial a França fins prop del 95%

Abertis augmenta la seva participació en la seva filial a França fins prop del 95%

  • Arriba a un acord per a la compra a FFP Invest d’un 5,10% addicional en HIT, que controla el 100% de Sanef, per 238 milions d'euros.
  • El Grup consolida la seva presència al seu primer mercat, França, un país amb un marc concessional estable i una aposta clara per la col·laboració públicoprivada.

Abertis ha arribat a un acord per adquirir una participació addicional a FFP Invest d’un 5,10% en Holding d’Infraestructures de Transport (HIT), la companyia que controla el 100% de Sanef. Aquesta compra suposarà per a Abertis una sortida de caixa de 238 milions d'euros.

El passat març, Abertis va anunciar un acord per adquirir una participació addicional a Predica d’entre el 15% i el 17% de HIT, depenent de l’exercici dels drets d’adquisició preferent per part de la resta d’accionistes. Al tancament  d’ambdues operacions, Abertis haurà aconseguit incrementar la seva participació en Sanef fins un màxim del 95% per un import total de 1.878 milions d'euros.

En termes financers, i atès que HIT consolida globalment en els comptes d’Abertis, l'adquisició del 5,10% addicional impactarà principalment en el benefici net del Grup, amb un increment de 15 milions d'euros en els comptes de 2017. El deute net s'incrementarà en l'equivalent a la sortida de caixa.

Aquestes operacions mostren la capacitat d’Abertis per a créixer en la seva actual cartera d'actius respectant la disciplina financera, reduint el seu perfil de risc operacional, i equilibrant la seva presència global amb més pes dels mercats desenvolupats on ja opera amb bons resultats des de fa anys.

A més, l'operació incrementa la durada mitjana de les concessions del Grup i li assegura un major flux de dividends procedents de França, que contribuiran a compensar la finalització d'algunes concessions en els propers anys.

Abertis reforça la seva estratègia de creixement en aquells països sòlids, amb marcs concessionals estables i amb una voluntat clara d'apostar per la col·laboració públicoprivada en el sector de les autopistes. En aquest sentit, França ofereix importants oportunitats de creació de valor en el futur a través d'acords amb el Govern per a noves inversions a canvi de l'extensió de la durada de les concessions o a través d'increments de tarifa, en línia amb els aconseguits en els últims anys (Paquet Vert, Plan Relance).

Abertis a França

Abertis està a França des del 2006 a través de HIT, que controla el 100% de Sanef. Opera de manera directa més de 1.760 quilòmetres d'autopistes en el nord-oest de França, Normandia i Aquitània, que representen el 22% del total d'autopistes de peatge del país. La xarxa de Sanef cobreix cinc de les set rutes d'accés a Île-de-France (la regió de París), així com les rutes que connecten Alemanya, Bèlgica i Luxemburg amb el nord de França i el Regne Unit.

França és el primer mercat d’Abertis, amb una aportació del 34% del total d'ingressos (1.658 milions d'euros) i de l’Ebitda (1.112 milions d'euros) el 2016.