Compartir

Actualitat

24 Abr 2017

Abertis assoleix el 100% de la participació en la seva filial a França (HIT-Sanef)

Abertis assoleix el 100% de la participació en la seva filial a França (HIT-Sanef)

  • Arriba a un acord per a la compra a CNP d’un 5,1% addicional en HIT, que controla el 100% de Sanef, per 238 milions d'euros.
  • El Grup consolida la seva presència al seu primer mercat, França, un país amb un marc concessional estable i una aposta clara per la col·laboració públicoprivada.

Abertis ha arribat a un acord per adquirir una participació addicional a CNP d’un 5,1% en Holding d’Infraestructures de Transport (HIT), la companyia que controla el 100% de Sanef. Aquesta compra suposarà per a Abertis una sortida de caixa de 238 milions d'euros. D’aquesta manera, el Grup assolirà, al tancament dels darrers acords assolits, un màxim del 100% de la participació en la filial francesa.

Des de començament de l’any, Abertis ha assolit diversos acords per a adquirir les participacions no controlades en HIT. Després de la compra de les participacions de CDC i d’Axa, el passat març el Grup va anunciar un acord per a adquirir una participació a Predica d’entre el 15% i el 17% de HIT, i el passat 21 d’abril, un acord per a adquirir a FFP Invest un 5,1% addicional.

En termes financers, i atès que HIT consolida globalment en els comptes d’Abertis, l'adquisició d’aquest 5,1% addicional impactarà principalment en el benefici net del Grup, amb un increment de 15 milions d'euros en els comptes de 2017. El deute net s'incrementarà en l'equivalent al preu pagat.

Aquestes operacions mostren la capacitat d’Abertis per a créixer en la seva actual cartera d'actius respectant la disciplina financera, reduint el seu perfil de risc operacional, i equilibrant la seva presència global amb més pes dels mercats desenvolupats on ja opera amb bons resultats des de fa anys.

A més, l'operació incrementa la durada mitjana de les concessions del Grup i li assegura un major flux de dividends procedents de França, que contribuiran a compensar la finalització d'algunes concessions en els propers anys.

Abertis reforça la seva estratègia de creixement en aquells països sòlids, amb marcs concessionals estables i amb una voluntat clara d'apostar per la col·laboració públicoprivada en el sector de les autopistes. En aquest sentit, França ofereix importants oportunitats de creació de valor en el futur a través d'acords amb el Govern per a noves inversions a canvi de l'extensió de la durada de les concessions o a través d'increments de tarifa, en línia amb els aconseguits en els últims anys (Paquet Vert, Plan Relance).

Abertis a França

Abertis està a França des del 2006 a través de HIT, que controla el 100% de Sanef. Opera de manera directa més de 1.760 quilòmetres d'autopistes en el nord-oest de França, Normandia i Aquitània, que representen el 22% del total d'autopistes de peatge del país. La xarxa de Sanef cobreix cinc de les set rutes d'accés a Île-de-France (la regió de París), així com les rutes que connecten Alemanya, Bèlgica i Luxemburg amb el nord de França i el Regne Unit.

França és el primer mercat d’Abertis, amb una aportació del 34% del total d'ingressos (1.658 milions d'euros) i de l’Ebitda (1.112 milions d'euros) el 2016.