Compartir

Actualitat

27 Jul 2017

Autopistas prepara el camí per als vehicles autònoms a Espanya

Autopistas prepara el camí per als vehicles autònoms a Espanya

Autopistas, companyia del Grup Abertis, participa en el projecte europeu de I+D INFRAMIX (Road Infrastructure ready for mixed vechicles traffic flows), que prepararà la infraestructura viària del futur per facilitar la coexistència de vehicles convencionals i autònoms.

Aquest projecte implica una exhaustiva fase de simulació, els resultats de la qual s'avaluaran en trams reals d'autopistes a Espanya i Àustria. A Espanya, Autopistas està al capdavant del projecte, que se centra en tres escenaris de trànsit crucials en termes d'eficiència i seguretat del trànsit: “assignació dinàmica de carril”, “zones d'obres” i “colls d'ampolla”.

El programa pilot desenvolupat per Autopistas es durà a terme en un tram de 20 quilòmetres del Corredor Mediterrani (autopista AP-7) prop de Girona. Serà necessari implementar tecnologies avançades de detecció i comunicació 5G en l'emplaçament de prova per demostrar els tres casos d'ús definits en el projecte. A més, seguint l'objectiu de garantir la màxima seguretat als usuaris, Autopistas també liderarà la definició de nous tipus de senyals i altres elements físics per ajudar a la coexistència de vehicles convencionals i autònoms, i contribuirà a especificar nous protocols de seguretat.

Estructura viària híbrida

Actualment, gairebé totes les iniciatives de conducció autònoma se centren principalment en els vehicles i els conductors. Aquest projecte, en canvi, posa en el seu epicentre la cerca de solucions per dissenyar, actualitzar, adaptar i provar (en simulacions i al món real) elements físics i digitals de la infraestructura viària.

L'objectiu és crear un model d'autopista que permeti un tràfic ininterromput, predictible, segur i eficient a través d'una infraestructura vial híbrida capaç de gestionar el període de transició de vehicles i que serveixi de base per als sistemes de transport autònom del futur. Encara que el projecte es dirigeix principalment a les autopistes, els resultats més importants poden transferir-se a les carreteres urbanes.

Es tracta d'una iniciativa multidisciplinària en la qual participen 11 empreses i institucions europees, capdavanteres en el sector automobilístic i vial, que treballaran perquè en les autopistes coexisteixin vehicles autònoms i convencionals. El programa està dins del marc European Union’s Horizon 2020, promogut per la Comissió Europea, que ha subvencionat el projecte amb més de 4,5 milions d'euros.

Integració del vehicle autònom en les autopistes d’Abertis   

Aquest projecte està fortament vinculat amb les línies estratègiques d'innovació i el projecte Road Tech del Grup Abertis. La companyia treballa per a l'adaptació de les noves tipologies de vehicles (elèctrics, autònoms i connectats) a la seva xarxa d'autopistes, sempre amb l'objectiu de millorar la seguretat de les persones.

El Grup Abertis, a través de la seva filial francesa Sanef, també està desenvolupant un projecte al costat de Renault per dissenyar conjuntament el vehicle connectat que pugui circular per les autopistes sense problemes per passar per punts crítics, com les barreres del peatge i les zones d'obres.

Abertis impulsa un programa específic dedicat a la recerca i a la innovació, amb l'objectiu de comprendre plenament l'ecosistema ‘road tech’ avui dia. La companyia col·labora amb els pioners mundials en l'àmbit de la tecnologia aplicada a les autopistes amb una visió de futur de la mobilitat.