Compartir

Actualitat

23 Oct 2017

El benefici net d'Abertis assoleix els 735 milions d'euros entre el gener i el setembre

El benefici net d'Abertis assoleix els 735 milions d'euros entre el gener i el setembre

El Grup inverteix 3.200 milions d'euros en el període

  • L'augment del trànsit en els principals mercats del Grup i la incorporació de nous negocis al perímetre de consolidació impulsen les principals magnituds del període:
    • Ingressos: 4.186 milions d'euros (+16%)
    • Ebitda: 2.754 milions d'euros (+14%)
  • El Consell d'Administració, d'acord amb el que preveu el Pla Estratègic 2015-2017, aprova la distribució d'un dividend de 0,40 euros per acció que es pagarà durant la primera quinzena de novembre.
  • Al llarg del tercer trimestre, el Grup ha arribat a acords per a noves inversions en la seva xarxa d'autopistes a l'Argentina a canvi de l'extensió de la durada de les concessions i ha incrementat la participació a la seva filial italiana A4 Holding.
  • Arteris, filial d'Abertis al Brasil, signa avui el contracte de concessió de Via Paulista (Rodovias dos Calçados), adjudicada per l'Estat de São Paulo el mes d'abril, per un període de trenta anys.
  • El Grup continua reforçant la seva estratègia en l'àmbit de la seguretat viària amb l'anunci d'un acord global amb UNICEF per reduir els accidents de trànsit entre la població infantil.

El trànsit a la xarxa d'Abertis ha continuat amb la seva tendència a l'alça en els primers nou mesos del 2017, amb increments destacables a Espanya (+4,2%), Itàlia (+3%) i França (+1,4%). A Amèrica Llatina destaquen els increments a Xile (+4,2%) i el Brasil (+2,8%). Així mateix, també destaca el bon comportament del trànsit a l'Índia (+2,2%)

Abertis ha millorat en conjunt les seves magnituds principals durant els nou primers mesos de l'any. Els ingressos s'han incrementat un 16%, fins als 4.186 milions d'euros, impulsats sobretot per la millora generalitzada del trànsit i la incorporació de nous actius al perímetre el 2017 (Itàlia i l'Índia).

Per la seva part, el marge brut d'explotació (Ebitda) ha arribat en aquest període als 2.754 milions d'euros (+14%), gràcies, entre altres factors, a l'impuls del seu pla d'eficiències operatives.

Com a resultat, el benefici net dels nou primers mesos de l'any se situa en 735 milions d'euros, un 20% superior en termes comparables.

Les inversions escomeses en el període assoleixen xifres rècord per al Grup: en total s'han invertit 3.200 milions d'euros, entre els quals destaquen els 2.214 milions destinats a l'increment de la participació a Sanef i les inversions al Brasil (374 milions d'euros), Itàlia (179 milions), França (70 milions) i Xile (58 milions).

Gestió del balanç

Dins de la seva estratègia d'optimització del cost financer, el Grup ha aconseguit reduir el cost del deute corporatiu fins al 2,1% en els nou primers mesos del 2017. En aquest sentit, el darrer 6 d'octubre el Grup va tancar la recompra d'obligacions emeses per la seva filial italiana Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA, de la companyia A4 Holding, per un valor total de 200 milions d'euros.

El deute net consolidat se situa, el 30 de setembre del 2017, en 15.425 milions d'euros, en comparació dels 14.377 milions d'euros del desembre del 2016. L'increment és degut a la incorporació de nous actius al perímetre de consolidació i a l’increment de la participació a HIT (Sanef) i a A4 Holding (Itàlia).

El venciment del deute se situa en 5,3 anys de vida mitjana, i dues terceres parts del total es constitueixen amb garantia dels projectes propis.

Remuneració a l'accionista

Seguint el compromís establert al Pla Estratègic 2015-2017, el Consell d'Administració d'Abertis va acordar el darrer divendres el pagament d'un dividend per un import brut de 0,40 euros per acció. L'import del dividend a pagar és de 396 milions d'euros. La distribució d'aquest dividend es durà a terme durant la primera quinzena de novembre.

Extensió de les concessions a l'Argentina

El mes d'agost, Ausol, filial del Grup Abertis a l'Argentina, va acordar amb el Ministeri de Transport de l'Argentina noves inversions en la seva xarxa d'autopistes. Aquest acord preveu un pla d'inversió addicional per millorar la xarxa viària actual per un import total de 430 milions de dòlars, que es finançarà completament amb els ingressos futurs de la concessió gràcies a l'extensió del contracte actual, que finalitza el 2020, fins a la darreria del 2030.

A mitjan juny d'aquest any, el Grup va arribar a un acord similar amb el Govern argentí relatiu a la seva altra concessionària al país, Grupo Concesionario del Oeste, SA, que també preveu un pla d'inversions per 250 milions de dòlars i una extensió del termini de concessió fins a l'any 2030.

Amb aquest inici del procés per arribar a un acord, Abertis reforça la seva aposta per la col·laboració pública i privada amb l'objectiu d'assolir solucions de creació de valor futur per als territoris a través d'acords amb les administracions públiques per a noves inversions a canvi de l'extensió de la durada de les concessions o a través d'increments de tarifa.

En aquest sentit, el Grup ha tancat acords importants a la majoria de països on opera, com l'Argentina, França, Itàlia, el Brasil, Xile i Puerto Rico. A més, l'operació mostra la capacitat del Grup per créixer en la seva cartera d'actius existents, incrementant la durada mitjana de les seves concessions.

Creixement en la base d'actius existent

Aquests acords se sumen a la presa de control del 100% de la participació de Holding d'Infrastructures de Transport (HIT), la companyia que controla la totalitat de Sanef, després de successives adquisicions de capital a la resta d'accionistes minoritaris. Abertis ha invertit més de 2.200 milions d'euros al llarg del 2017 en aquesta operació, que suposa el reforç en el principal mercat del Grup.

En aquest període Abertis també ha augmentat la seva participació a A4 Holding, la seva filial italiana. El Grup ha tancat acords per adquirir diverses participacions minoritàries fins a assolir el 90% del capital de la concessionària de les autopistes A4 i A31.

El Grup també s'ha reforçat al Brasil. En aquest sentit, es preveu que avui Arteris, filial d'Abertis al Brasil, signi a São Paulo el contracte de concessió de Via Paulista (anteriorment anomenada Rodovias dos Calçados). La concessió va ser adjudicada per l'Estat de São Paulo el mes d'abril, per un període de trenta anys.

Es tracta d'una concessió de 720 quilòmetres, que inclou els 317 quilòmetres ja gestionats actualment per Autovias (del Grup Arteris) i 403 quilòmetres addicionals que estaven fins al moment sota gestió directa de l'Estat de São Paulo.

A més, la nova concessió també suposa un compromís inversor per al Grup, que realitzarà inversions per valor de 5.000 milions de reals brasilers (1.500 milions d'euros) que es destinaran principalment a ampliar la capacitat de la via.

Amb aquestes operacions Abertis aconsegueix un major equilibri de la cartera global, creixent en economies amb marcs concessionals estables i un clar compromís amb la col·laboració pública i privada en el sector de les autopistes.

Independentment del deure de passivitat a què obliguen les ofertes d'adquisició pública sobre Abertis, la companyia prossegueix la seva activitat quotidiana i es troba en condicions d'aprofitar totes les oportunitats que es presentin.  

Road Safety

En línia amb el compromís del Grup amb la seguretat viària, Abertis ha anunciat en les últimes setmanes un acord de col·laboració global amb UNICEF per combatre la principal causa de mort en nens en edat escolar: els accidents en carretera. L'acord enfortirà i ampliarà el treball d'UNICEF per protegir els nens i oferir un trajecte segur a l'escola. 

El programa s'implantarà primer a les Filipines i Jamaica, països on la sinistralitat viària infantil és una qüestió de salut pública. El compromís representa un milió de dòlars anuals durant tres anys i és el major acord en matèria de seguretat viària centrat en nens.

En l'àmbit de la seguretat viària, que és prioritari per al Grup, les xifres continuen millorant, especialment a Espanya, on les víctimes mortals en accidents s'han reduït un 43% respecte de l'any anterior. El conjunt del Grup ha aconseguit reduir gairebé un 30% l'índex d'accidentalitat dels treballadors durant el període. Per la seva banda, l'índex de perillositat (IF1) s'ha reduït un 2,1%, mentre que l'índex de mortalitat (IF3) ho ha fet un 1,4%.

Road Tech

En els primers nou mesos de l'any, Abertis ha continuat impulsant la cerca de solucions innovadores que permetin a les autopistes del Grup d'oferir una experiència d'ús més segura i confortable.

Recentment el Grup ha presentat mundialment l'informe Road Tech: Afrontant els reptes del creixement del trànsit, realitzat per l'Economist Intelligence Unit (EIU) a petició d'Abertis, al qual s'aprofundeix en les possibilitats de l'aplicació de les noves tecnologies a les carreteres per transformar el sector del transport i aconseguir una mobilitat més intel·ligent, segura i sostenible.

En aquest període Autopistas, filial d'Abertis a Espanya, ha anunciat la seva participació en el projecte Inframix, una prova pilot d'àmbit europeu mitjançant la qual s'avalua la convivència de vehicles autònoms amb vehicles tradicionals a l'autopista AP-7 a Girona. Autopistas se suma així a les proves que ja està realitzant Sanef a França per adaptar les seves autopistes als cotxes autònoms i connectats.