Compartir

Actualitat

7 Feb 2018

El benefici net d'Abertis arriba als 897 milions d'euros, un 13% més respecte de l'exercici anterior

El benefici net d'Abertis arriba als 897 milions d'euros, un 13% més respecte de l'exercici anterior

Els ingressos del Grup superen per primera vegada els 5.000 milions d'euros

 • Resultats per sobre de les previsions:
  • Ingressos: 5.323 milions d'euros (+13%)
  • Ebitda: 3.480 milions (+14%)
  • Benefici net: 897 milions (+13%)
 • Inversions de més de 3.600 milions d'euros destinades al creixement i a l'allargament de la vida concessional.
 • Reforç en els mercats principals amb l'adquisició de participacions minoritàries: a França, més de 2.100 milions d'euros, i a Itàlia, prop de 200 milions.
 • Adjudicació d'una nova concessió al Brasil, ViaPaulista, i un nou acord de col·laboració pública i privada a l'Argentina per dur a terme inversions addicionals a la xarxa a canvi de l'extensió de les concessions Ausol i GCO. 
 • Evolució positiva del trànsit en els mercats principals del Grup, amb creixements destacats a França (+1,5), Espanya (+3,9%), Itàlia (+3,2%), Xile (+4%), el Brasil (+3,2%) i l'Índia (+9,6%).
 • Seguretat viària: descensos en els índexs d'accidentalitat (-3%) i de mortalitat (-6%). Destaquen les millores al Brasil i a Xile.
 • Tancament amb èxit del Pla Estratègic 2015-2017 en tots els seus objectius:
  • Focalització: sortida a borsa del negoci de telecomunicacions terrestres (Cellnex) i venda d'últims actius d'aeroports.
  • Eficiència: 416 milions d'euros d'estalvis anuals acumulats en el període.
  • Creixement: prop de 7.000 milions d'euros invertits.
  • Remuneració a l'accionista: increment del dividend en un 10% anual; prop de 2.200 milions d'euros repartits en dividends.

Abertis ha millorat les seves magnituds principals durant l'exercici 2017, per sobre de les previsions inicials, amb un benefici net de prop de 900 milions d'euros (+24% comparable), un Ebitda de 3.480 milions d'euros (+14%) i uns ingressos que, per primera vegada en la història, van superar els 5.000 milions d'euros (+13%). El resultat de l'exercici s'ha vist impulsat per la millora del marge operatiu i per la major aportació del negoci a França i Itàlia, després d'un ampli pla de compra de participacions minoritàries.

El 2017 el Grup ha invertit en creixement més de 3.600 milions d'euros, una xifra rècord en la història de la companyia. D'aquests, prop de 3.000 milions es van dedicar al creixement inorgànic: adquisicions a França i Itàlia, compra de dues autopistes a l'Índia i adjudicació de ViaPaulista al Brasil.

L'exercici 2017 tanca també el període del Pla Estratègic 2015-2017, completat amb èxit en els quatre puntals principals: creixement, focalització, eficiències i remuneració creixent a l'accionista.

Evolució del trànsit

El 2017 el trànsit va continuar amb una tendència a l'alça superant totes les estimacions. La Intensitat Mitjana Diària va créixer en els principals mercats europeus del Grup, amb augments del 3,9% a Espanya, l'1,5% a França i el 3,2% a Itàlia.

En el cas del continent americà, cal destacar l'impuls del trànsit a Xile (4%) i al Brasil (3,2%). Per la seva banda, l'Índia va aconseguir avanços propers al 10%, confirmant-se com una economia amb un gran potencial de creixement.

En l'àmbit de la seguretat viària, el conjunt del Grup presenta millores tant en els seus índexs d'accidentalitat (-3,2%) i de mortalitat (-6,1%) com en el nombre de víctimes mortals (-3,4%). En aquest sentit destaca el Brasil, amb progressos importants en els indicadors de seguretat viària.

Compte de resultats

Els ingressos d'explotació van arribar als 5.323 en l'exercici 2017, un 13% més que en l'exercici 2016 (reexpressat amb motiu de la reclassificació d'Hispasat com a "Activitats interrompudes"), impulsats per l'augment del trànsit i la incorporació al perímetre de nous actius.

El resultat brut d'explotació (Ebitda) va assolir els 3.480 milions d'euros (+14%) gràcies, entre altres factors, a la consolidació dels plans d'eficiència del Grup, que han fet possible una millora del marge Ebitda fins a assolir de mitjana el 65,4%.

El flux de caixa discrecional va arribar a prop de 2.000 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment comparable de l'11,5% respecte del 2016. El benefici net, per la seva banda, va créixer fins als 897 milions d'euros (+13%). En termes comparables, el benefici net es va incrementar un 24% respecte de l'exercici anterior.

Inversions per al creixement

Les inversions en l'exercici 2017 van superar els 3.600 milions d'euros, un rècord històric per a la companyia. D'aquesta quantitat, prop de 3.000 milions d'euros es van dedicar al creixement inorgànic, tant a l'adquisició de noves participacions com a la compra de nous actius, amb l'objectiu d'ampliar la vida concessional de la cartera d'actius.

En el primer cas cal destacar el reforç a França fins a assolir el control del 100% de la seva filial al país. En total, Abertis ha invertit més de 2.200 milions d'euros en aquest projecte de creixement en el principal mercat del Grup. L'operació ha tingut un efecte positiu al compte de resultats, amb una aportació de 157 milions d'euros al benefici net.

Així mateix, també s'ha incrementat la participació a la filial italiana A4 Holding. A través de diferents acords, el Grup adquirit participacions addicionals minoritàries fins a assolir prop del 84% del capital de la concessionària de les autopistes A4 i A31, amb una inversió total de 179 milions. Durant els primers mesos del 2018 el Grup ha continuat amb aquesta estratègia i ja supera el 90% del total del capital d'A4 Holding.

D'altra banda, Abertis va tancar al març l'acord per a la compra de dues autopistes a l'Índia, l'NH-44 i l'NH-45, per un import total de 135 milions d'euros. Aquesta operació representa l'entrada d'Abertis en el mercat asiàtic i un pas important en la seva aposta per la diversificació geogràfica.

A l'octubre Arteris —filial d'Abertis al Brasil— va formalitzar el contracte de concessió de ViaPaulista, una concessió de 720 quilòmetres a trenta anys, per 396 milions d'euros.

Pel que fa a l'expansió orgànica, el Grup ha invertit més de 700 milions d'euros, majoritàriament destinats al programa de millora de la xarxa d'autopistes d'Arteris al Brasil (458 milions d'euros) i a la consecució de projectes del denominat Pla Relance a França (151 milions d'euros). 

Acords de col·laboració públicoprivada

El Grup ha tancat el 2017 acords importants de col·laboració públicoprivada de noves inversions a canvi d'allargaments del període concessional o augments de tarifes.

A França, Sanef ha arribat a un acord amb el Govern francès per a la posada en marxa d'un nou pla de modernització de la xarxa d'autopistes del país. En virtut d'aquest acord, Sanef invertirà en la seva xarxa 147 milions d'euros a canvi d'un increment de tarifes addicional entre el 2019 i el 2021.

A més, a l'Argentina el Grup ha acordat amb el Ministeri de Transport noves inversions en la xarxa de les concessionàries Ausol i Grupo Concesionario del Oeste.  La suma de les inversions compromeses per als propers anys és de 680 milions de dòlars i implicarà l'allargament del període concessional de les dues companyies fins a l'any 2030.

Gestió eficient del deute

El Grup ha mantingut el 2017 la seva política de gestió del deute orientada a l'allargament de venciments i a la reducció dels costos de finançament, posant en relleu l'eficiència en la gestió activa del balanç de la companyia i reduint l'exposició a riscos financers.

El 2017 s'han completat dues operacions d'emissió de bons a França per un valor total de 1.000 milions d'euros i al Brasil Arteris ha protagonitzat la tercera major emissió de bons corporatius al país el 2017 (2.100 milions de reals brasilers). També s'han tancat operacions de recompra de bons a França, Itàlia i Xile. 

D'altra banda, el Grup ha signat un crèdit sostenible el cost del qual va indexat al comportament mediambiental, social i de govern corporatiu (ASG) de la companyia, que uneix d'aquesta manera l'estratègia de gestió activa del cost del deute amb els esforços per la millora de la sostenibilitat.

El cost mitjà del deute consolidat del Grup s'ha reduït des del 4,8% fins al 4% el 2017. Quant al deute corporatiu, aquest cost ha passat del 3,1% el 2016 al 2,1% al tancament del 2017.

El deute net consolidat es va situar el desembre del 2017 en 15.367 milions d'euros, en comparació dels 14.377 milions d'euros del 2016, a causa principalment de l'impacte de les inversions de creixement orgànic i inorgànic del Grup en el període. L'endeutament (ràtio deute net/Ebitda) s'ha reduït des de 4,6x el 2016 fins a 4,4x el 2017.

Pla Estratègic 2015-2017: complim els nostres compromisos

El 2017 el Grup ha completat amb èxit el Pla Estratègic 2015-2017, complint tots els compromisos establerts en els puntals bàsics del Pla.

Abertis ha invertit en creixement prop de 7.000 milions d'euros des del 2015, la qual cosa li ha permès de consolidar-se en els seus mercats principals, com França, el Brasil o Xile, i entrar a nous països com Itàlia i l'Índia, reforçant la diversificació geogràfica del Grup.

Pel que fa a la focalització, Abertis ja és un operador pur d'autopistes després de la sortida a borsa del negoci de telecomunicacions terrestres (Cellnex) i de la venda dels últims actius d'aeroports el 2015.

Quant a les eficiències, el Grup ha acumulat estalvis de més de 400 milions d'euros en els últims tres anys, per sobre del previst inicialment.

Finalment, el Grup ha complert la seva política de retribució a l'accionista creixent, i entre el 2015 i el 2017 els dividends han augmentat un 10% anual. En total, en els últims tres anys s'han obtingut 2.166 milions d'euros en dividends.

Acords del Consell d’Administració

El Consell d'Administració d'Abertis ha acordat proposar a la Junta General Ordinària d'Accionistes del 2018, que ha convocat per al 13 de març, el pagament d'un segon dividend de 0,40 euros bruts per acció.

Aquest segon dividend, sumat al primer dividend pagat al novembre, suposa una retribució total a l'accionista en forma de dividends de 0,80 euros bruts per acció en l'exercici, tal com estava compromès al Pla Estratègic. En total, el 2017 es repartiran 792 milions d'euros entre els accionistes.

Així mateix, el Consell d’Administració d’Abertis va decidir ahir, per unanimitat i amb efecte immediat:

1.       Acordar, de conformitat amb el Vicepresident-Conseller Delegat Sr. Francisco Reynés Massanet, el seu cessament com a Vicepresident-Conseller Delegat i membre del Consell d'Administració, agraint-li els serveis prestats.

2.       Nomenar, per cooptació i a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, al Sr. Francisco José Aljaro Navarro com a Conseller executiu, amb el càrrec de Director General, per cobrir la vacant produïda com a conseqüència del cessament anterior.

En conseqüència, el Consell va acordar proposar a la Junta General Ordinària d'Accionistes la ratificació del nomenament del nou conseller.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, facilitar un accés més ràpid als mateixos i personalitzar mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra política de privacitat