Compartir

Actualitat

13 Mar 2018

Abertis culmina el seu Pla Estratègic 2015-2017 amb més de 7.000 milions d'euros invertits

Abertis culmina el seu Pla Estratègic 2015-2017 amb més de 7.000 milions d'euros invertits

  • El Grup ha invertit més de 3.600 milions d'euros el 2017, tant en expansió orgànica i allargament de concessions (719 milions) com en operacions de creixement en actius nous i existents (2.924 milions d'euros).
  • Pla Estratègic 2015-2017: el pla que ha transformat Abertis en un operador pur d'autopistes culmina amb més de 7.000 milions d'euros invertits i més de 2.100 milions d'euros pagats en dividends.
  • Abertis ja té 4.000 milions d'euros compromesos en inversions per al període 2018-2020 (sense comptar operacions d'M&A).
  • Abertis ha tancat amb el Govern xilè noves inversions a Autopista del Sol (Ruta 78) per un valor aproximat de 110 milions d'euros per a l'ampliació de l'autopista a canvi de l'allargament de la concessió fins al 2021.
  • Pel que fa al venciment de les concessions a Espanya, Salvador Alemany reclama "un debat madur per definir un model viable, sostenible i socialment equitatiu per al finançament de les infraestructures que el país necessita".
  • Road Safety: el compromís estratègic amb la seguretat viària permet de reduir el nombre de víctimes a la xarxa d'autopistes d'Abertis en un 22% els últims tres anys.
  • La Junta d'Accionistes aprova la distribució d'un segon pagament del dividend de 0,40 euros per acció, que s'abonarà el 20 de març. El dividend total del 2017 assoleix els 792 milions d'euros.

Abertis ha celebrat avui la seva Junta General Ordinària d'Accionistes, durant la qual ha fet balanç de l'exercici 2017, un any marcat per un volum d'inversions rècord, la conclusió reeixida del seu Pla Estratègic 2015-2017 i les dues ofertes públiques d'adquisició sobre la companyia.

El president d'Abertis, Salvador Alemany, ha valorat l'exercici 2017 molt positivament: "Les bones xifres d'activitat dels països on som presentes, impulsades per la recuperació econòmica, ens han permès de tancar l'any amb creixements de dos dígits en les nostres magnituds de negoci principals".

Per la seva banda, José Aljaro, conseller executiu-director general d'Abertis, en la seva primera intervenció davant de la Junta com a primer executiu de la companyia, ha destacat "els resultats sòlids i l'esforç inversor del Grup realitzat en el darrer exercici".

El 2017 el Grup Abertis ha invertit més de 3.600 milions d'euros: 2.924 milions en operacions de creixement en actius nous o ja existents i 719 milions en expansió de les activitats a través de l'ampliació de capacitat de les autopistes i allargaments de concessions.

Entre les operacions portades a terme destaca el reforç a França —primer mercat del Grup en ingressos i Ebitda—, on Abertis ha obtingut el control del 100% de la seva filial Sanef. El Grup ha invertit més de 2.200 milions d'euros en aquest projecte, que ha tingut un efecte positiu al compte de resultats, amb una aportació de 157 milions d'euros al benefici brut.

També s'ha incrementat la participació a la filial italiana A4 Holding. A través de diferents acords, el Grup ha adquirit participacions addicionals minoritàries fins a assolir prop del 84% del capital de la concessionària de les autopistes A4 i A31, amb una inversió total de 179 milions el 2017. Durant els primers mesos del 2018 el Grup ha continuat amb aquesta estratègia i ja supera el 90% del total del capital d'A4 Holding.

El 2017 ha marcat una fita per a la companyia també per haver entrat en el mercat asiàtic amb la compra de dues autopistes a l'Índia, l'NH-44 i l'NH-45, per un import total de 135 milions d'euros.

D'altra banda, a l'octubre Arteris —filial d'Abertis al Brasil— va formalitzar el contracte de concessió de ViaPaulista, una concessió de 720 quilòmetres a trenta anys, per 396 milions d'euros, augmentat la seva cartera de concessions i reforçant el seu lideratge al país.

Pel que fa a l'expansió orgànica, el Grup ha destinat la major part de les inversions al programa de millora de la xarxa d'autopistes d'Arteris al Brasil (458 milions d'euros) i a la consecució de projectes del denominat Pla Relance a França (151 milions d'euros). 

Aquestes operacions "representen un exemple clar de com, en el marc d'una neutralitat estricta i amb les limitacions imposades pel deure de passivitat en operacions que puguin alterar de manera significativa el valor del Grup, hem continuat treballant per garantir la seva continuïtat i la generació de valor per als accionistes", segons ha afirmat Salvador Alemany.

Acords de col·laboració pública i privada

José Aljaro ha recordat que el Grup també ha tancat acords importants de col·laboració pública i privada per invertir en la millora de la xarxa d'autopistes a canvi d'allargaments del període concessional o millores tarifàries.

A Xile, Abertis va anunciar ahir que ha acordat amb el Govern xilè noves inversions a Autopista del Sol (Ruta 78). La filial del Grup VíasChile invertirà prop de 110 milions d'euros per a l'ampliació de l'autopista a canvi de l'allargament de la concessió fins al 2021.

A França, el 2017 Sanef va arribar a un acord amb el Govern francès per a la posada en marxa d'un nou pla de modernització de la xarxa d'autopistes del país. En virtut d'aquest compromís, Sanef invertirà en la seva xarxa 147 milions d'euros a canvi d'un increment de tarifes addicional entre el 2019 i el 2021.

A més, a l'Argentina el Grup ha acordat amb el Ministeri de Transport noves inversions en la xarxa de les concessionàries Ausol i Grupo Concesionario del Oeste. La suma de les inversions compromeses per als propers anys és de 680 milions de dòlars i implicarà l'allargament del període concessional de les dues companyies fins a l'any 2030.

Venciment de concessions

Pel que fa al venciment d'algunes de les concessions més antigues previst per als propers anys a Espanya, Salvador Alemany ha assegurat: "Ens trobem davant del moment inajornable en què cal afrontar un debat madur per definir un model viable, sostenible i socialment equitatiu per al finançament de la construcció, el manteniment i la gestió de les infraestructures que el país necessita".

Referent a això, el president d'Abertis ha dit que "la solució hauria de passar per l'extensió harmònica i equitativa del pagament per ús a tot el conjunt de la xarxa d'alta capacitat. Des d'Abertis mantenim la nostra voluntat de col·laborar amb les administracions públiques en la cerca de propostes que satisfacin millor les necessitats de la societat i formin part activa de la solució".

En aquest sentit, Salvador Alemany ha incidit en el fet que "com a líders mundials en el sector de les infraestructures viàries d'alta capacitat, aspirem a ser socis de les administracions amb la finalitat de trobar les millors solucions, basades en els principis de la col·laboració pública i privada i en el pagament per ús".

Culminació del Pla Estratègic 2015-2017

En la seva intervenció davant dels accionistes, José Aljaro ha posat en relleu el compliment del Pla Estratègic 2015-2017, que ha portat la companyia a transformar-se en un operador d'autopistes pur. El pla ha significat un reeixit programa d'eficiències operatives i de balanç, amb un total de 416 milions d'euros d'estalvis acumulats en el trienni.

Així mateix, l'aposta pel creixement a través de la disciplina financera ha suposat una inversió de més de 7.000 milions d'euros des del 2015, dels quals prop de 4.700 milions s'han destinat a creixement inorgànic i 2.600 milions a creixement orgànic.

En aquest sentit, Abertis ja té 4.000 milions d'euros compromesos en inversions per al període 2018-2020 (sense comptar les operacions d'M&A).

Quant a la millora de la retribució a l'accionista, la companyia ha complert el compromís d'augmentar-la un 10% cada any des del 2015 fins al 2017. En aquests tres anys, Abertis ha pagat més de 2.100 milions d'euros en dividends.

Millora de la seguretat viària i de la tecnologia

La millora de la seguretat viària és una prioritat per a Abertis. José Aljaro ha recordat que "la nostra ambició és assolir les zero víctimes mortals a les nostres autopistes". Els accidents a les autopistes del Grup s'han reduït un 3% el 2017 respecte de l'any anterior, i un 9% respecte del 2015. De la mateixa manera, el nombre de víctimes ha disminuït un 3% en comparació del 2016 i un 22% en comparació del 2015.

Per la seva banda, Salvador Alemany ha valorat davant de la Junta d'Accionistes l'acord de col·laboració signat amb UNICEF per combatre la principal causa de mort dels nens en edat escolar, els accidents de carretera. "Amb aquesta aliança, UNICEF reconeix el nostre compromís amb la seguretat viària i el nostre programa de campanyes adaptades a les necessitats dels col·lectius més vulnerables", ha assegurat. 

En l'apartat del programa Road Tech, destinat a integrar les noves tecnologies per a una mobilitat més intel·ligent i sostenible, José Aljaro ha destacat la creació el 2017 de la nova divisió de serveis de mobilitat del Grup, Abertis Mobility Services. Aquesta nova filial uneix els negocis de tecnologia punta de peatges i free flow (Emovis) i les empreses que gestionen dispositius de pagament (Eurotoll, Bip&Go i Bip&Drive). Aquesta unitat ha registrat el 2017 un total de 341 milions de transaccions i gestiona 3,8 milions de comptes de telepeatge.

En aquesta mateixa línia, José Aljaro també ha posat en relleu els acords de col·laboració amb diverses entitats i organismes en els quals ha continuat treballant la companyia "per impulsar projectes que facilitin les autopistes connectades i la incorporació dels vehicles autònoms i elèctrics".

Canvis en el govern corporatiu

La Junta ha ratificat el nomenament de José Aljaro com a conseller executiu-director general, acordat pel Consell el darrer 6 de febrer en substitució de Francisco Reynés, que va cessar en el seu càrrec com a vicepresident-conseller delegat de la companyia el mateix dia.

Salvador Alemany ha volgut destacar la labor de Reynés "al capdavant d'un equip humà excepcional que va respectar i consolidar", destacant "la seva dedicació incansable i la seva contribució al que és avui dia Abertis".

En l'àmbit del govern corporatiu, Salvador Alemany ha recalcat la política de diversitat de gènere i de procedències geogràfiques i sectorials al seu Consell d'Administració i a les seves comissions. El nombre de conselleres representa actualment el 40% dels membres del Consell, superant àmpliament l'objectiu del 30% establert per al 2020 pel codi de bon govern de les societats cotitzades. La companyia també ha impulsat durant els últims anys el nombre de membres del Consell amb categoria d'independents, que ja representa el 60% del total. Així mateix, en sintonia amb la diversificació geogràfica portada a terme per la companyia, Abertis compta amb consellers procedents de França, Itàlia, els Estats Units i Portugal.

Remuneració a l'accionista

La Junta General d'Accionistes ha aprovat avui el segon pagament del dividend corresponent al 2017 de 0,40 euros bruts per acció, que s'abonarà el proper 20 de març. Si considerem el primer pagament distribuït el darrer mes de novembre, de també 0,40 euros per acció, el dividend total del 2017 assoleix un total de 0,80 euros per acció.

D'aquesta manera, el dividend total meritat el 2017 assolirà els 792 milions d'euros. Això suposa un increment del 10% sobre el total distribuït el 2016, en compliment de l'establert al Pla Estratègic 2015-2017.

Pel que fa a l'evolució en borsa dels últims anys, José Aljaro ha afirmat que "el valor de l'acció d'Abertis s'ha incrementat un 25% en el període 2015-2017". Per la seva banda, Salvador Alemany ha subratllat que, des del naixement d'Abertis el 2003 fins a la darreria del 2017, la rendibilitat anual mitjana de l'acció ha estat d'un 10,28%, comptant la revaloració en borsa, les ampliacions de capital alliberades i la rendibilitat per dividend.

Ofertes públiques d'adquisició

Quant a l'oferta pública d'adquisició (OPA) feta per Atlantia el mes de maig, i la posterior oferta competidora anunciada per Hochtief a l'octubre, el president d'Abertis ha assegurat que són "una mostra de l'atractiu que té avui dia la nostra companyia, avalant una trajectòria d'èxit que ens ha permès de situar-nos com a líders mundials del sector. Això, unit a l'elevada liquiditat del nostre valor en borsa, els ha permès de compondre sengles ofertes, que han tingut una acollida molt positiva per part dels mercats".

Així mateix, Salvador Alemany ha afirmat que "aquesta situació ha beneficiat els nostres accionistes, que han vist com el valor de les seves accions s'ha incrementat prop d'un 40% en el conjunt de l'any".

Després de l’aprovació per part de la CNMV ahir dilluns del fullet d’OPA presentat per Hochtief, el Consell d’Abertis emetrà en el termini previst per la legislació vigent el corresponent informe de valoració de l’oferta.

Altres acords de la Junta

Seguint el previst a la proposa d'acords, la Junta General d'Accionistes ha aprovat autoritzar el Consell d'Administració per vendre la participació del 57,05% que Abertis té a Hispasat a Red Eléctrica Corporación i la subrogació en virtut del contracte de compravenda subscrit amb Eutelsat el maig del 2017 per a l'adquisició de la participació del 33,69% que aquesta última posseeix a Hispasat. Aquesta transacció està subjecta a l'autorització del Consell de Ministres.

Finalment, els accionistes d'Abertis han donat llum verda també als comptes anuals de l'exercici 2017 i als informes de gestió i de remuneració del Consell d'Administració.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, facilitar un accés més ràpid als mateixos i personalitzar mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra política de privacitat