Compartir

Sostenibilitat

Abertis - sostenibilitat

Com a un dels principals grups mundials en gestió d'infraestructures de transport per carretera, Abertis té un paper essencial en el desenvolupament econòmic i sostenible dels territoris en els quals està presents.

Per això, el nostre compromís amb la societat està orientat a la inversió a llarg termini en infraestructures d'alta qualitat, a través de l'impuls de la sostenibilitat. Treballem per ser una peça clau en el finançament i gestió sostenible de les infraestructures del futur.

Actuem per reduir la petjada de carboni, mitigar el canvi climàtic, minimitzar l'impacte ambiental de la nostra activitat i potenciar l'economia circular. També apliquem mesures preventives de preservació de l'entorn i de reducció de la contaminació, conformant un model d'explotació més eficient, responsable i sostenible.

La nostra estratègia de desenvolupament sostenible es basa en quatre aspectes prioritaris i rellevants per al Grup Abertis:

  • Bon govern, transparència i rendició de comptes: el desenvolupament d'una cultura organitzacional basada en principis ètics, el rebuig a tota forma de corrupció, i la inclusió progressiva de pràctiques de bon govern.
  • Ecoeficiència: la reducció de la petjada de carboni, el desenvolupament de productes i serveis amb criteris ambientals i socials positius, i la innovació en base a criteris d'economia circular.
  • Integració en l'entorn: la generació de sinergies positives amb la comunitat local, i la potenciació i conservació de l'capital natural.
  • Seguretat i qualitat: garantir la seguretat viària, així com la seguretat i la salut laboral; potenciar la qualitat de l'ocupació; assegurar la igualtat d'oportunitats; i desenvolupar productes i serveis de qualitat que generin impactes ambientals, socials i de bon govern positius.

Abertis compta amb un Pla Director de Responsabilitat Social Corporatiu que estableix el marc de treball per assolir els objectius estratègics que la companyia s'ha marcat en cada un d'aquests eixos.

Consulta la nostra política de Responsabilitat Social Corporativa aquí.

La Fundació Abertis

La Fundació Abertis va néixer el 1999 com a entitat sense ànim de lucre, amb l'objectiu de donar resposta a l'impacte que l'activitat econòmica d'Abertis té en els territoris i països on el Grup està present.

La Fundació sempre ha donat prioritat a les actuacions relacionades amb la seguretat viària, el medi ambient i l'acció social, en sintonia amb l'estratègia de sostenibilitat d'Abertis.

La Fundació Abertis porta a terme accions destinades a la millora de la seguretat viària amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Aquestes accions estan enfocades a l'educació viària infantil, la sensibilització dels joves, i la prevenció, en el cas dels conductors grans.

També promou accions socials en favor dels col·lectius més desprotegits incorporant-los a les seves accions de seguretat viària a favor de la sostenibilitat i el medi ambient, gràcies al fet que, des del 2014, la seva seu -el castell de Castellet- és Centre Internacional UNESCO per a les Reserves de la Biosfera Mediterrànies.

A més, complementa les activitats del Grup Abertis en els països on és present, i contribueix al desenvolupament de la Xarxa Internacional de Càtedres Abertis, un hub per a la transferència de coneixement entre universitat i empresa amb presència en set països.

 


Enllaços relacionats

Fundació Abertis

Càtedres Abertis