Compartir

Missió, visió i valors


 

La visió, missió i els valors d'Abertis són els pilars sobre els quals es fonamenta el creixement diari del Grup i expressen el nostre desig d'identificar-nos amb els clients, els empleats, els accionistes i amb la societat. 

La visió d'Abertis és ser l'operador líder mundial en la gestió d'infraestructures al servei de la mobilitat i les comunicacions.

La missió, promoure i gestionar de forma sostenible i eficient, contribuir al desenvolupament de les infraestructures de la societat en harmonia amb el benestar dels nostres empleats i la creació de valor a llarg termini per als nostres accionistes.

Els valors que identifiquen el grupo Abertis es resumeixen en el lema Complim els nostres compromisos. A Abertis actuem amb integritat guiats per:

• Dirigir des de la responsabilitat i la confiança en les persones.

• Trobar solucions per al desenvolupament d'infraestructures basades en el diàleg i la col·laboració amb els nostres grups d'interés.

• Anticipar-nos i adaptar-nos a les necessitat dels nostres clients i usuaris mitjançant la innovació i millora contínua. 

• Impulsar l'eficiència en la nostra organització basant-nos en la senzillesa i el pragmatisme.

• Ser transparents per valorar el nostre rigor i credibilitat.