Compartir

Preguntes freqüents

General

En quins sectors desenvolupa la seva activitat Abertis?

Formen Abertis empreses de gestió directa o participada que operen en els sectors d’autopistes. Es el principal operador mundial d’autopistes i un dels majors per capitalització borsària. Abertis gestiona més de 8.500 km d'elevada qualitat i carreteres d'alta capacitat en 14 països.

Estratègies i projectes d'Abertis

Abertis te la vocació de ser el grup privat líder mundial en la gestió d'autopistes. El seu objectiu és atendre les necessitats per la mobilitat de les persones i béns materials, objectiu pel qual, s’analitzen i exploren les oportunitats de negoci en un mercat que, majoritàriament, regula i planifica l’Administració Pública.

Son característiques d’Abertis la perspectiva i visió a llarg termini en les inversions; el creixement sostenible i la competitivitat nacional e internacional; la globalitat de plantejaments; la voluntat de participar activament en la gestió; i la d’assegurar la qualitat del servei i una estreta relació amb el client. Pretén, a través d’una gestió eficient i el rigor en l’anàlisi de les oportunitats per créixer amb rendibilitat, assegurar una retribució creixent i sostenible al seus accionistes.

Com puc seguir les notícies d'àmbit econòmic i financer de la companyia?

Veure

Fusió

Quan va tenir lloc la fusió d'Acesa i Àurea?

Acesa Infraestructuras, SA (Acesa) i Áurea Concesiones de Infraestructuras, SA (Áurea) van cotitzar per darrera vegada, abans que tingués lloc la fusió, el dia 30 de maig del 2003.

L'equació de bescanvi es va establir en 93 accions de nova emissió d'Acesa, avui Abertis, per cada 43 accions d'Áurea. El bescanvi es va dur a terme el darrer cap de setmana de maig del 2003.

Dilluns 2 de juny del 2003 van començar a cotitzar en borsa les accions d'Abertis. A les accions que fins aleshores havien estat cotitzant com a Acesa, s'hi van afegir les emeses per a la conversió de les procedents d'Áurea. No obstant això, la fusió es va fer amb efectes comptables a 01/01/03.

Dividends

Quin ha estat l'històric de dividends d'Abertis?

Detall dels pagaments de dividends dels darrers anys: Dividends

Evolució del capital

Quin ha estat l'històric de les ampliacions de capital alliberada d'Abertis?

Detall de les ampliacions de capital alliberada dels darrens anys: Evolució del capital

Què significa la cotització ajustada de l'acció?

L'ampliació de capital alliberada d'Abertis Infraestructuras, SA, implica que, per poder fer comparacions homogènies de les cotitzacions anteriors i posteriors a l'ampliació, cal fer un ajustament de les cotitzacions anteriors.

Aquest ajustament es deriva del fet que l'ampliació de capital alliberada no representa una variació del patrimoni de l'empresa i, per tant, de l'accionista , que és el mateix que abans de l'ampliació, si bé dividit per un nombre més gran d'accions.

Exemple: Suposem que un accionista tingui 20 accions d'Abertis

 

Abans de l'ampliació

Després de l'ampliació

nombre d'accions

20

21

preu de mercat

10.00 euros

?

valor cartera

200 euros

200 euros

  • el valor de mercat de la cartera no canvia per l'ampliació = 200 euros
  • però ara té 21 accions
  • per tant, el preu de cada acció, només pel fet que ha tingut lloc l'ampliació, passa a ser de 200/21 = 9.52 euros

Per aquest motiu si comparem una sèrie històrica amb un preu anterior a l'ampliació de, per exemple10 euros, i un posterior de 9.52 euros, no és correcte dir que el valor ha baixat, ja que en realitat correspon a un mateix valor de mercat.

Per tal d'“homogeneïtzar” les dades cal ajustar la cotizació prèvia a l'amplicació calculant:

10 x 20 / 21 = 9.52 euros

Ara sí, la cotització prèvia de 9,52 euros és la mateixa que la posterior a l'ampliació, de manera que reflecteix la realitat sobre el comportament del valor.

En resum, totes les cotitzacions anteriors a la data d'inici de l'ampliació de capital s'haurien d'ajustar, amb caràcter acumulatiu si han "passat" per més d'una ampliació, multiplicant-les per 20 i tot seguit dividint el resultat per 21.

Informació a l'accionista/inversor

Quina informació rep l'accionista habitualment?

Abertis edita la revista Link Abertis, disponible en aquesta mateixa web corporativa.

Per veure la Revista Link AbertisRevista Link Abertis

Com puc sol·licitar la memòria de l'exercici?

Actualment són disponibles a la nostra web corporativa les memòries dels darrers quinze anys.

Per consultar les memòries per internet: Informe anual

Bon govern

Quins drets té l'accionista?

Les accions atorguen al seu titular legítim la condició de soci i li atribueixen els drets reconeguts a la llei i en aquests estatuts.

En els termes que estableixen la llei i aquests estatuts, i llevat dels casos que s'hi prevegin, l'accionista té, com a mínim, els drets següents.

  • El dret de participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació.
  • El de subscripció preferent en l'emissió de noves accions o d'obligacions convertibles en accions.
  • El d'assistir i votar a les juntes generals i el d'impugnar els acords socials.
  • El d'informació.

Informació sobre govern corporatiu.

Junta d'Accionistes

Composició del Consell

Participacions de capital

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, facilitar un accés més ràpid als mateixos i personalitzar mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra política de privacitat