Compartir

Proveïdors

Adéu, Nexus. Hola, Network!

Benvolgut proveïdor:

T'informem que el proper dia 15 de setembre de 2020 l’espai del Portal de proveïdor -Nexus- quedarà desactivat.

Hem posat en marxa una nova plataforma de facturació electrònica que substituirà l'anterior: SAP Ariba Network. Aquesta serà la nova forma de relacionar-nos.

Si ja eres usuari de Nexus ens posarem en contacte amb tu aviat per facilitar-te els propers passos. Qualsevol dubte o suggeriment que vulguis fer-nos arribar si us plau posa't en contacte amb registro.proveedores.abertis@arilion.es.

 

Per al registre i l’homologació dels seus proveïdors, Abertis utilitza el sistema extern Docuplus S&I, un directori en línia de proveïdors de béns i serveis que dóna servei a les principals empreses del sector de Serveis i Indústria.

En funció del nivell de facturació anual del proveïdor i de les categories de productes i serveis als quals dedica la seva activitat principal, Abertis determina si el proveïdor s’ha de registrar als nivells: 

Registre bàsic (nivell 1): Abertis verifica la informació aportada pel proveïdor i determina si ha de passar al següent nivell de registre o si es considera homologat al Nivell 1.

Registre Docuplus estàndard (nivell 2): segons la criticitat de les categories de subministrament triades pel proveïdor, com també el seu nivell de facturació, Abertis determina el seu registre al nivell superior i se li exigeix que aporti documentació addicional.


Nota: El registre al nivell 2 (Docuplus) requereix el pagament d’una quota anual a l’empresa Achilles South Europe per part del proveïdor. El registre al nivell 1 (bàsic) no implica el pagament de cap quota.


Registreu-vos com a proveïdor
Consulta i actualització de dades (amb usuari i contrasenya del Registre Bàsic d'Abertis)
Consulta i actualització de dades (amb usuari i contrasenya de Docuplus S&I)

 

Abertis ha implantat un model de gestió de compres global i integrat, aplicable a l’àmbit de tot el Grup.

Un dels pilars de la Política de Compres d'Abertis és la relació amb els proveïdors, que assumeix la responsabilitat de gestionar de manera òptima la relació que hi tenim.

La relació amb els proveïdors es basa en els valors i principis que recull el Codi Ètic i en la Política de Responsabilitat Social del Grup Abertis.

Per a això, Abertis posa a disposició dels seus compradors les eines necessàries per dur a terme, de manera eficient, la selecció, l’homologació i l’avaluació contínua dels proveïdors.

 


 

El Codi Ètic d’Abertis determina que els processos de selecció de proveïdors han de complir els principis d’equitat, objectivitat i transparència. La selecció s’ha de basar, principalment, en criteris de qualitat, cost i compliment dels terminis. Així mateix, cal respectar les condicions contractuals pactades per les parts.

Amb l'objectiu de reforçar la relació amb els nostres millors col.laboradors, Abertis ha decidit implantar una nova plataforma de negociació, via web. Un espai reservat per a la interlocució directa entre Abertis i els seus proveïdors, mitjançant la publicació d'informació i l'intercanvi de documentació relacionada amb processos de compra i contractació.

D'aquesta manera, contribuïm a reforçar el nostre compromís amb:
 
•        La transparència en els processos de compra i contratació de bens i serveis.
•        El foment d'una relació estable i fiable amb els nostres proveïdors.
•        El respecte i cura del mediambient (minimitzant l'ús de paper).
 

Codi ètic
Codi ètic
Reglament del Codi ètic a Espanya

Norma d'AssetjamentLaboral

iQuotes - Portal de Compres d'Abertis
Plataforma de negociació electrònica d'Abertis