Compartir

Portal del proveïdor

Benefici mutu, creix amb nosaltres i nosaltres ho farem amb tu

Mantenir relacions sòlides i duradores amb els nostres proveïdors és essencial pel nostre èxit.

Creiem en la col·laboració com principal filosofia de treball per la consolidació d’objectius d’ambdues parts.

 

Revisem regularment el nostre llistat de proveïdors per tal d’incorporar noves empreses que s'alineïn tant a les nostres necessitats i objectius, com als nostres valors.

Prioritzem la constant millora en qualitat, cost i servei així com una òptima gestió de riscos i innovació.

 

Aporta les teves idees

Li agradaria aportar noves idees de negoci i trobar un soci per desenvolupar-les? Creixem i innovem junts. 

 

Si desitja formar part de la nostra xarxa de proveïdors, omple el següent qüestionari.

Un cop estudiada la seva sol·licitud li farem saber el resultat. Si aquest és favorable, rebrà una invitació via Mail per tal d’homologar-se com a proveïdor.

Si té una idea innovadora que vulgui compartir amb nosaltres accedeix al següent formulari per facilitar les seves dades i documentació de la idea.

El nostre equip estudiarà la seva proposta i es posarà en contacte amb vostè.

*Procés dut a terme per SAP Ariba, si no està familiaritzat amb la plataforma trobi més informació i ajuda  aquí.

Per al registre i homologació dels seus proveïdors, Abertis utilitza el sistema extern Docuplus S&I, un directori en línia de proveïdors de béns i serveis que dóna servei a les principals empreses del sector de Serveis i Indústria.

En funció del nivell de facturació anual del proveïdor i de les categories de productes i serveis als quals dedica la seva activitat principal, Abertis determina si el proveïdor ha de registrar-se en el nivell bàsic o premium.

Serà Abertis qui determinarà el registre premium que implica aportació de documentació addicional i el pagament d'una quota anual a l'empresa Achilles South Europe per part del proveïdor.

https://www.tsms-ase.com/abertis/

SAP Ariba, nova plataforma de compres

La gestió de licitacions es du a terme a través de la plataforma de SAP Ariba. Es tracta d’una eina col·laborativa que connecta més de 2 milions d’empreses a 190 països.

L'ús d’aquesta plataforma és gratuït pels nostres proveïdors.

A) He rebut una invitació  de participació

Seguidament, el nostre equip de compres li donarà notícies sobre les següents passes amb relació a la licitació.

B) Encara no formo part de la vostra xarxa de proveïdors

Si no forma part de la nostra xarxa, si us plau accedeix a l’apartat de Potencials proveïdors

 

SAP Business Network, la nostra nova plataforma destinada a dinamitzar i digitalitzar per complet el tradicional procés de realitzar factures i comandes.

Des d’Abertis ens plau comunicar que en la mesura del possible tots dos processos es realitzaran de manera electrònica.

Això resultarà en un adéu a l'ús de paper. A més a més, permetrà fer un seguiment de l’estat actualitzat de la factura i rebre informació del dia de pagament.

Com accedir al portal de proveïdors?

En el cas que vulgui operar de forma electrònica, haurà de sol·licitar-ho enviant un Mail facilitant el nom de l’empresa i CIF: fer clic aquí.

Punts a seguir

Un cop enviada la sol·licitud, rebrà una invitació via Mail per crear un compte a Business Network. En el cas de voler vincular un compte ja existent hi haurà d'introduir el seu nom i usuari i contrasenya per poder vincular-lo.

 

Revolucionant la manera de fer negocis junts!

Gràcies a la implantació d’aquesta plataforma esperem reforçar la relació amb els nostres proveïdors i simplificar les transaccions a la mesura del possible. 

 

Què és SAP Ariba / Ariba Business Network?

Es tracta d’una solució Source-to-pay que forma part d’una comunitat comercial que compta amb més de 2 milions d'organitzacions (la comunitat més gran de comerç electrònic del món). El seu principal objectiu és millorar i dinamitzar les seves relacions comercials.

Ariba li oferirà infinitat de solucions com la digitalització de comandes, factures i pagaments. Tanmateix, disposarà d’una millor gestió de dades: comptes bancàries, contactes, actualitzacions i noves comandes i factures.

Quins són els beneficis pel proveïdor?

Redueix els costos administratius relacionats amb la gestió de factures, permet seguir les comandes a temps real, consultar la data i pagament de les factures, detectar errors i notificar-los immediatament.

Es tracta d’una xarxa segura?

Ariba Business Network, comunica utilitzant HTTP a SSL (SecureSocketsLayer o capa de connexió segura). SSL és el mètode estàndard del sector utilitzat per protegir les comunitats Web. El protocol de seguretat SSL proporciona codificació de dades RSA, autentificació de servidor, integritat de missatges i autentificació de client opcional per connexions TCP/IP.

Els servidors d’Ariba Business Network utilitzen un certificat digital del servidor Verisign de classe 3 per permetre les connexions de SSL. Ariba Business Network està protegit amb una codificació de 128 bits com a mínim i una de 256 bits si el navegador del client ho admet.

Què succeeix amb el meu compte antic (Portal de Proveïdors)?

Aquest portal va deixar d’estar actiu el passat 15 de setembre de 2020. A partir d’aquesta dada tota comanda o factura es realitzarà mitjançant SAP Ariba Business Network.

SAP Ariba Business Network és obligatori, o és possible seguir utilitzant la facturació en paper?

Aquest sistema permet fer el seguiment de la factura a temps real, amb l’avantatge de notificar de forma immediata qualsevol discrepància. A més a més, ajuda a reduir l’ús de paper i evita el retard del pagament per pèrdua de documentació o altres casuístiques. Gràcies a la col·laboració de tots, podrem establir un cicle de pagament més eficient i sostenible amb el medi ambient.

Com creo el meu usuari d’Ariba Business Network? Com relaciona el meu compte d’Ariba Business Network amb Abertis/Autopistas?

Aquest procés s'efectua automàticament per la nostra part i rebrà les instruccions de connexió amb la seva primera comanda via Mail interactiu.

És Ariba una plataforma gratuïta?

Sí, Ariba Business Network és gratuïta pels nostres proveïdors. No obstant això, existeixen dues classes de comptes en funció dels diferents factors que queden reflectits a continuació:

•Standard: sense cost addicional independentment del volum de transaccions. L’accés a les comandes i creació de factures es gestiona a través dels enllaços enviats via Mail. Es recomana guardar i arxivar aquests enllaços per consultes posteriors.

•Enterprise: lliure de costos sempre que no se superin els següents dos llindars per almenys un client per un any: 1) Realitzar com a màxim 5 transaccions o documents (Comandes, factures…) i 2) No superar un determinat volum econòmic que pot consultar-se a la següent taula:

Abertis/Autopistas es farà càrrec dels possibles costos derivats dels comptes Enterprise?

No, des d’Abertis únicament sol·licitem al proveïdor inscriure's com a mínim a un compte gratuït estàndard.

Si ja treballo amb un compte per altres clients, té cost addicional?

En aquest cas Ariba farà una nova assignació que agrupi totes les relacions comercials a Ariba Business Network.

 

 

Ajuda plataforma SAP Ariba

Accedeix amb el següent enllaç a la seva finestra d’assistència: supplier.ariba.com on trobarà un cercador amb qüestions recurrents (FAQ), documentació y manuals d’ús d’ajuda. 

En el cas de necessitar realitzar una consulta específica, Ariba disposa d’un excel·lent servei d'assistència.

 

Guies ràpides per gestions bàsiques

Crear usuari a Ariba Business

Contestar qüestionari de registre

Creació d'una Factura

 

Abertis realitza una clara aposta per l’aplicació de la seva cultura ètica als seus treballadors i proveïdors. NO TOLERA cap acte contrari a la legalitat que resulti aplicable. Per tal d’assolir aquest objectiu, és imprescindible la col·laboració dels seus proveïdors.

És per això que abans de l’inici de la prestació dels seus serveis, és necessari que els treballadors o subcontractats realitzin les següents formacions sobre la normativa interna:

Codi Ètic  

Prevenció de la Corrupció

Conflictes d'Interès

Prevenció Assetjament Laboral

 

A més, els proveïdors hauran d’informar a Abertis:

•Si està sancionat o es troben incursos en procediments administratius o judicials per actes que puguin presentar una prohibició per contractar amb el servei públic.

•Sobre qualsevol incompliment per part dels treballadors d’Abertis, així com dels seus treballadors o subcontractats necessaris per a la prestació de serveis contractada.

 

Els nostres canals de comunicació són:

•Canal ètic: https://www.abertis.com/es/canal-etico

•Correu electrònic: canal.etico@abertis.com

•Correu postal:
Compliance Abertis
Ref. Canal Ètic Abertis
Avda. Pedralbes, 17
08034 - Barcelona