Abertis 16,37€ -0,3% -0,05€

Les accions d'Abertis estan representades per anotacions en compte. Les encarregades del seu registre comptable són la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SA (IBERCLEAR) i les seves entitats participants.

La descripció de l’estructura accionarial d’Abertis que apareix a continuació resulta principalment de la informació disponible en els apartats relatius a “Participacions Significatives i Autocartera de l’Entitat” (1) i a “Fets rellevants” d’altres entitats,que apareixen en la pàgina web oficial de la Comissió Nacional del Mercat de Valors(CNMV), actualitzada en el seu cas amb la informació recollida en les comunicacions que els propis accionistes han fet públicament als seus accionistes o a la pròpia Abertis amb ocasió de la publicació de l’informe anual.

Segons aquesta informació les participacions significatives en Abertis son les següents:

Criteria Caixa, S.A.U (2) 22,25%
Free-float (3) 77,75%

(1) Aquest registre obeeix al "Reial decret 1362/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 24/1988 del mercat de valors, en relació amb els requisits de transparència relatius a la informació sobre els emissors els valors dels quals estiguin admesos a negociació en un mercat secundari oficial o en un altre mercat regulat de la Unió Europea" (el “Real Decret 1362/2007”).

En aplicació del que es disposa en l’article 23.2 del Real Decret 1362/2007, aquests drets de vot s’han calculat sobre la totalitat de les accions representatives del capital social d’Abertis, sense tenir en consideració que el exercici dels drets corresponents a les accions que Abertis té en autocartera, està suspès.

(2) Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa” controla a Criteria Caixa, S.A.U, qui té un 15,081% dels drets de vot a Abertis. Criteria Caixa, S.A.U, controla a la societat Inversiones Autopistas, S.A., qui té un 7,65% dels drets de vot a Abertis.

(3) El Free-float inclou les participacions notificades a la CNMV de Capital Group (10,214%), Lazard Asset Management (3,54%), BlackRock, Inc (3,306%) i autocartera (8,25%).

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, facilitar un accés més ràpid als mateixos i personalitzar mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra política de privacitat