Abertis 16,37€ -0,3% -0,05€

ACTIU En milions d'euros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Immobilitzacions materials 10.239 2.184 2.325 1.742 1.798 1.892 1.976 1.375 1.603
Fons de comerç i altres intangibles 7.561 17.022 16.948 15.480 19.292 17.734 17.585 16.208 20.903
Participacions en entitats associades 1.340 1.374 1.461 1.899 586 456 933 1.907 1.371
Altres actius no corrents 1.853 3.039 2.480 2.282 3.606 3.303 3.283 2.624 2.911
Actius no corrents 20.994 23.620 23.214 21.403 25.282 23.385 23.777 22.114 26.788
Actius corrents 1.227 1.253 1.466 1.346 3.805 4.217 3.676 3.625 4.348
Actius mantinguts per a la venda     612     532 316 0 50
Total Actiu 22.221 24.873 25.292 22.749 29.087 28.134 27.769 25.739 31.186
PASSIU                  
Capital 1.748 1.850 1.958 2.328 2.444 2.567 2.695 2.830 2.971
Prima i reserves 1.006 1.526 1.401 17 372 343 (285) (1.435) (1.369)
Resultat 618 624 662 720 1.024 617 747 1.867 1.975
Socis externs 1.406 1.334 1.433 1.351 3.121 3.063 2.853 2.088 3.324
Patrimoni net 4.779 5.334 5.453 4.416 6.961 6.590 6.010 5.349 6.901
Deutes financers 12.751 13.837 14.238 13.462 15.478 14.800 14.726 13.261 15.210
Altres passius no corrents 1.900 3.272 3.307 2.876 3.723 3.673 3.826 3.999 5.348
Passius no corrents 14.651 17.109 17.545 16.328 19.201 18.473 18.552 17.253 20.558
Deutes financers 1.607 1.094 895 820 1.034 1.432 1.668 1.515 1.695
Altres passius corrents 1.184 1.335 1.398 1.185 1.891 1.515 1.422 1.623 1.988
Passius corrents 2.791 2.429 2.293 2.005 2.925 2.948 3.090 3.137 3.683
Passius mantinguts per la venda           123 116 0 44
Total Passiu 22.221 24.873 25.292 22.749 29.087 28.134 27.769 25.739 31.186

(*) Dades publicades al tancament de cada un dels anys.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, facilitar un accés més ràpid als mateixos i personalitzar mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra política de privacitat