On The Road

Formulari de subscripció

Informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal

L'informem que, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent nacional i europea, en matèria de protecció de dades personals i de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, és necessari el seu consentiment per a poder enviar-li, per mitjans electrònics, la revista corporativa d'Abertis Infraestructuras, S.A. (“Abertis”).

Totes les dades que ens proporcioni han de ser exactes per a que puguin tractar-se per a la finalitat indicada. En el cas de que les dades personals hagin deixat de ser exactes, necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual han estat recollides (per exemple, en cas que hi hagi comunicacions electròniques retornades per error o cancel·lació d'adreça electrònica), Abertis procedirà al seu bloqueig. Abertis únicament conservarà les seves dades, durant el termini de prescripció de les accions que poden derivar-se de la relació jurídica entre Abertis i Vostè, per posar-les a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, en el cas que sigui necessari per atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament. Posteriorment a aquest termini, Abertis procedirà a la seva supressió.

Vostè, en qualsevol moment, pot retirar el seu consentiment i exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades del seu compte i oposició, a través del correu electrònic lopd@abertis.com o dirigint-se a Abertis Infraestructuras, S.A. amb domicili Paseo de la Castellana, 39, 28046 de Madrid. En qualsevol d'ambdós casos haurà d’indicar la Ref. Dades personals, indicant el dret que exerceix i adjuntant la còpia del seu DNI o del document substitutiu.