Compartir

Una via per a solucionar el problema global del trànsit

Les noves tecnologies aplicades a la carretera poden ajudar a afrontar l'augment global del trànsit, però es necessita col·laboració i acord per a impulsar el progrés

El trànsit està empitjorant a escala global, indubtablement. Al món hi ha avui 1.000 milions de vehicles circulant. El Fòrum Econòmic Mundial (WEF, per les sigles en anglès) assenyala que el 2025 aquest nombre podria augmentar en 600 milions més, i que el 2050 podria arribar-s’hi als 4.000 milions.

Aquest creixement implica, a més d'altres conseqüències socials importants, una enorme despesa. Segons el WEF, el cost mundial dels embussos de trànsit diaris ascendeix a 1,4 bilions de dòlars. D'altra banda, prop d'1,3 milions de persones moren, i entre 20 i 50 milions resulten ferides en accidents cada any. A més, els vehicles generen prop del 17% de les emissions globals de CO2, la qual cosa suposa una de les principals causes de contaminació de l'aire (que al seu torn genera malalties associades) i del canvi climàtic.

Vehicles més segurs i nets

Buscant una resposta a aquests reptes, la indústria del motor ha mostrat una forta determinació i capacitat d'innovació: els vehicles que consumeixen menys combustible i els elèctrics són avanços en aquesta direcció, i els cotxes i camions autònoms, que es condueixen sols, podrien constituir un enorme pas endavant. Segons un informe de la consultora McKinsey, els vehicles autònoms podrien reduir els accidents fins a un 90%.

Si bé aquests progressos són molt prometedors, l'oportunitat i la responsabilitat de fomentar l'avanç no poden recaure exclusivament en els fabricants d'automòbils. Fan falta polítiques públiques i regulacions per a impulsar la innovació, però, per sobre de tot, cal trobar una manera d'abordar els reptes actuals sense limitar la mobilitat de les persones.

La carretera: la peça clau

Per això s’hi requereix la col·laboració dels sectors públic i privat, així com de diferents sectors i grups d'interès. Al mateix temps, hem de centrar-nos en el que sovint és un aspecte ignorat d'aquesta problemàtica: les mateixes carreteres han de convertir-se en alguna cosa més que una superfície per la qual s’hi condueix.

Les carreteres són una part fonamental en l'esforç per crear una infraestructura i un sistema de transports més intel·ligent i més eficient. Com assegura Francisco Reynés, vicepresident i conseller delegat d’Abertis, "les carreteres constitueixen una plataforma crítica i universal en la qual han de funcionar totes les tecnologies aplicades als vehicles”.

Vies més eficients i més intel·ligents

Tenir vies més eficients i més intel·ligents pot contribuir a reduir el nombre d'accidents i ajudar a circular de forma més fluïda. També pot fomentar el concepte de "mobilitat com a servei". Pot ajudar a generar electricitat. Pot aconseguir que els desplaçaments i el transport comercial siguin més eficients i poden augmentar les capacitats que estan desenvolupant sectors com el de l'automoció.

Algunes d'aquestes coses ja estan succeint. En alguns països ja existeixen autopistes piezoelèctriques, que generen energia a partir de la pressió exercida pels vehicles que hi circulen. Les innovacions poden estar molt a prop, si els grups adequats col·laboren de forma imaginativa per a crear les condicions que permetran potenciar aquests avanços.

Segons un informe encarregat per Abertis sobre aquesta qüestió a The Economist Intelligence Unit, els propers 5-10 anys resultaran crucials. Si s’hi treballa conjuntament, unint el millor del sector privat i del sector públic, emprant els mecanismes de finançament adequats i posant de manifest la voluntat i la imaginació necessàries, es podran connectar millor les ciutats i els països; impulsant el creixement i les oportunitats sense posar en perill la salut pública; i ajudant a abordar de forma positiva el repte del canvi climàtic.

Podem ajudar al fet que les persones i els béns es desplacin de forma més eficient, reduint els costos. I podem construir un sistema d'infraestructura viària més intel·ligent que tots necessitarem de cara al futur.

 

Coneix més sobre els darrers desenvolupament en Road Tech