Compartir

Redefinir la infraestructura viària

La tecnologia està modificant la definició de la carretera i pot contribuir a resoldre alguns dels reptes que comporta l'augment del trànsit. Tanmateix, perquè això es faci realitat és necessari un enfocament global que impliqui la participació de tot el sistema.

La tecnologia digital està reconfigurant el món que ens rodeja. Tot està connectat i, en un futur, aquesta circumstància generarà volums de dades fins i tot superiors als actuals.

Aquestes noves tendències estan revolucionant la indústria de manera global, des de la fabricació fins a la venda al detall. Les infraestructures i els transport no són una excepció. La carretera, que abans es limitava a elements físics com ara barreres i senyals, inclou cada vegada més tecnologia digital, com ara xarxes sense fils o intel·ligència artificial.

"Ha arribat el moment que la definició d'infraestructura evolucioni per incloure no només els components físics, com ara carreteres o ponts, sinó també els aspectes digitals i electrònics", afirma Larry Burns, ex-vicepresident de recerca i desenvolupament de General Motors.

Carreteres més eficients, segures i sostenibles

No es tracta d'una mera qüestió de tecnologia per tecnologia. Aquests avenços d'avantguarda poden ajudar a resoldre alguns dels principals reptes que suposa l'augment del trànsit i el volum cada vegada més elevat de desplaçaments diaris.

En primer lloc, aquests avenços contribueixen a fer que les carreteres siguin més sostenibles i eficients, millorant el flux del trànsit i reduint els embussos i les emissions contaminants. Harold Goddijn, director general de TomTom, afirma que "la tecnologia ja està contribuint a optimitzar la xarxa viària. Gràcies a això podem reduir la contaminació que es produeix en els embussos. El simple fet de conèixer on s'estan produint aquests focus de contaminació dóna l'oportunitat que les administracions públiques actuïn en aquesta qüestió".

Les innovacions també milloren la seguretat. Gràcies a l'acceleració del desenvolupament de vehicles autònoms (basats en les telecomunicacions per comunicar-se entre altres vehicles i amb la infraestructura), es redueixen les possibilitats que es produeixin errors humans, que són la causa d'un elevat percentatge dels accidents.

A més, els sensors situats a ponts, túnels i altres infraestructures poden proporcionar dades sobre el seu estat, minimitzant les interrupcions que suposen les reparacions i els treballs de manteniment.

Esforç global

Quant de temps falta perquè aquesta visió es faci realitat? Steven Shladover, director de programa de l'Institut d'Estudis sobre el Transport de la Universitat de Berkeley, pensa que queden coses per fer: "En termes de pensament sistèmic, el transport per carretera està molt lluny d'altres formes de transport", assegura l'expert.

Això no obstant, ja hi ha alguns projectes enginyosos que estan intentant salvar aquesta distància. Al districte comercial central de Tampa (Florida) s'està implantant un pilot que, a través de sistemes intel·ligents de detecció lluminosa i radar (LiDAR), registra les interaccions entre vianants, vehicles, transport públic i la mateixa infraestructura viària. Gràcies a aquest sistema les autoritats milloren la monitorització i el control del trànsit, optimitzen la seguretat i milloren la fluïdesa.

Projectes com el de Tampa mostren el camí a seguir. Això no obstant, és innegable que es requereix un esforç transversal concertat entre totes les parts per aconseguir que les carreteres, proveïdes de tecnologia, es converteixin en la plataforma d'una futura mobilitat més intel·ligent, neta i segura.

Com l'operadora d'autopistes líder al món, Abertis considera que la clau per impulsar el progrés rau en la unió dels avenços en tecnologia i la innovació en la infraestructura viària, ja que redefinir les carreteres és la única manera de superar els reptes que planteja l'augment del trànsit.

Coneix més sobre els últims avenços en Road Tech