Compartir

Notes de premsa

20 Feb 2019

El benefici net d’Abertis arriba a 1.681 milions d'euros, un 15% més en termes comparables

El benefici net d’Abertis arriba a 1.681 milions d'euros, un 15% més en termes comparables

  • Positiva evolució del trànsit en els principals mercats del Grup, amb creixements destacats a Espanya (+3,3%), França (+1,7%), Xile (+3%), el Brasil (+0,8%), Puerto Rico (+7%), Itàlia (+1,2%) i l'Índia (+4.8%).
  • L’Ebitda arriba a 3.549 milions d'euros (+3%), gràcies a la implantació de mesures de millora de l'eficiència i l'optimització de les despeses d'explotació. En termes comparables, creix un 7%.
  • Nous acords de col·laboració públicoprivada a l'Argentina i Xile per a dur a terme inversions addicionals en la xarxa a canvi de l'extensió de les concessions.
  • Reforç en la base d'actius existents amb l'adquisició de participacions minoritàries a Itàlia (A4 Holding) i a l'Índia (JEPL).
  • Positiva evolució en els índexs d'accidentalitat (-6%) i de mortalitat (-10%) en la xarxa d'autopistes de Abertis.
  • Signats nous crèdits bancaris per prop de 2.100 milions d'euros per part d’Abertis HoldCo i Abertis Infraestructuras per a refinançar part del crèdit pont (bridge to bonds) de 4.750 milions d'euros contret per Abertis HoldCo.

Abertis presenta millores en les seves principals magnituds financeres en l'exercici 2018, un any marcat pel tancament del procés de transformació accionarial de la companyia, amb l'arribada dels seus tres nous accionistes (Atlantia, ACS i Hochtief).

La companyia va obtenir el 2018 un benefici net de 1.681 milions d'euros, un 87% superior al de l'exercici anterior, degut sobretot a l'impacte positiu per les plusvàlues obtingudes amb la venda del 34% de Cellnex Telecom (605 milions d'euros). Descomptant aquest efecte, així com altres impactes fiscals i de tipus de canvi, el benefici net comparable de l'exercici creix un 15% respecte a i 2017.

D’altra banda, el marge brut d'explotació (Ebitda) de l'exercici va assolir els 3.549 milions d'euros (+3%), impulsat per diversos factors, entre els quals la implantació de mesures de millora de l'eficiència i l'optimització de les despeses d'explotació. Excloent els impactes de tipus de canvi, entre altres, l’Ebitda creix un 7% en termes comparables.

Els ingressos de l'exercici van assolir els 5.255 milions d'euros, amb un lleuger descens del -0,3% respecte a 2017, degut principalment a la negativa evolució del tipus de canvi. En termes comparables, l'increment és del +5,3%.

El 73% dels ingressos d’Abertis van procedir de fora d'Espanya el 2018. El mercat francès es consolida com el principal per al Grup (33%), seguit d'Espanya (27%).

Evolució del trànsit i la seguretat viària

Al tancament de l'exercici 2018, l'activitat en les autopistes d’Abertis va presentar una evolució positiva, gràcies als sòlids increments d'activitat registrats en els principals països en els quals opera el Grup. Destaquen els nivells aconseguits a Espanya (+3,3%) i Xile (+3%), la contribució al creixement de França (+1,7%) i Itàlia (+1,2%), així com els bons resultats de l'Índia (+4,8%) i el Brasil (0,8%). També és remarcable la recuperació a Puerto Rico (+7%), després dels treballs de reconstrucció de l'illa arran dels danys ocasionats per l'huracà María en 2017.

En l'àmbit de la seguretat viària, el conjunt del Grup presenta millores tant en els seus índexs d'accidentalitat (-6%) i de mortalitat (-10%), com en el nombre de víctimes mortals (-8,7%).

Gestió activa del balanç

El deute financer net consolidat d’Abertis va assolir al desembre de 2018 els 12.538 milions d'euros, davant els 15.578 milions d'euros en 2017 (reexpressat per a alinear-se amb els estàndards de càlcul adoptats per Atlantia). Aquesta reducció del 19,5% es deu, principalment, a la forta generació de caixa i a la venda del 34% de Cellnex. La ràtio deute net/Ebitda va descendir del 4,5x el 2017 fins al 3,5x el 2018.

El deute net no inclou els prop de 9.800 milions de deute assumits per Abertis HoldCo (no consolidat per Abertis Infraestructures el 2018) en el context de l'adquisició del 98,7% del capital de la companyia. Aquest deute estava estructurat en tres trams:

  • un préstec de 3.000 milions d'euros amb venciment a l'octubre de 2023.
  • un crèdit pont (bridge to bonds) vinculat a desinversions de prop de 2.200 milions d'euros amb venciment al maig de 2020, cobert després dels processos de venda de Cellnex i Hispasat.
  • un crèdit pont per import de 4.750 milions d'euros amb venciment al maig de 2020.

Amb l'objectiu d'allargar el venciment del deute i minimitzar el risc de refinançament, en el marc del procés de simplificació societària duta a terme per Abertis HoldCo, aquesta ha obtingut al febrer de 2019 un nou crèdit a 5 anys per un import de 970 milions d'euros,mentre que Abertis Infraestructuras ha aconseguit un crèdit a 7 anys per un import de 1.100 milions d'euros.

Després de les desinversions dutes a terme en Cellnex i Hispasat, i el nou deute finançat a mitjà termini, Abertis ha aconseguit reduir a 4.270 milions d'euros les necessitats de fons a curt termini.

 

Inversions i desenvolupament de negoci

La inversió total del Grup el 2018 ha ascendit a 944 milions d'euros, que corresponen en la seva gran majoria a inversió en expansió (88% del total) per a l'ampliació de capacitat de les autopistes, especialment les situades al Brasil (257 milions d'euros) i a França (185 milions). Així mateix, en 2018 Abertis ha realitzat una inversió de 293 milions d'euros en la compra d'un 32,63% de participació en Hispasat.

La setmana passada, Abertis, a través de la seva filial Abertis Telecom Satélites, va tancar un acord amb Red Eléctrica Corporación per a la venda de la seva participació del 89,7% en Hispasat per un import de 949 milions d'euros. El tancament de l'operació, que està subjecte a l'aprovació per part del Consell de Ministres, les autoritats de competència d’Espanya i Portugal, així com altres autoritzacions habituals de reguladors, s'espera durant el primer semestre de 2019.

Pel que fa al creixement sobre la base d’actius del Grupo, Abertis va adquirir, per 33 milions d’euros, un 6,47% addicional del capital social de la italiana A4 Holding, superant-ne el 90%. 

També durant 2018, Abertis va adquirir, per 15 milions d'euros, un 26% addicional de la societat concessionària Jadcherla Expressways Private Limited (JEPL), titular de la concessió de l'autopista NH-44 a l'Índia. Així, Abertis ha obtingut el 100% de JEPL, reforçant la seva aposta pel mercat indi.

D'altra banda, al juliol de 2018, el Grup Abertis va tancar amb el Govern de l'Argentina dos acords per a estendre els contractes concessionals d'Autopista del Sol (Ausol) i Grupo Concesionario del Oeste (GCO), a canvi d'un pla d'inversions de 584 milions d'euros, que es finançaran amb els ingressos futurs de la concessió gràcies a l'extensió del venciment dels contractes actuals fins a 2030.

Aquests acords se sumen a un altre tancat al mes de març per VíasChile amb el Govern xilè per a dur a terme noves inversions en Autopista del Sol. L'ampli pla d'inversions, que ascendirà a prop de 110 milions d'euros, permetrà solucionar els problemes derivats de l'increment del trànsit en els últims anys. A canvi, s'estén la durada de la concessió en gairebé dos anys més, fins a 2021.

El tancament d'aquests processos d'acords suposa per a Abertis el reforç de la seva aposta per la col·laboració públic-privada, amb l'objectiu de trobar solucions de creació de valor futur per als territoris en el que opera, mitjançant acords amb les Administracions per a realitzar noves inversions, a través de l'extensió de les concessions o de millores tarifàries.

 

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, facilitar un accés més ràpid als mateixos i personalitzar mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra política de privacitat