Compartir

Notes de premsa

6 Oct 2020

Abertis col·labora amb IBM per desenvolupar autopistes més innovadores, segures i ecològiques

Abertis col·labora amb IBM per desenvolupar autopistes més innovadores, segures i ecològiques

  • Gràcies a un acord de 3 anys de durada, ambdues companyies exploraran conjuntament solucions innovadores per reduir l'impacte del trànsit i contribuir a la sostenibilitat, oferint un millor servei als usuaris de les autopistes internacionals del Grup Abertis.
  • Els projectes es basen en l'ús de tecnologies com la intel·ligència artificial, l'Internet de les Coses i el cloud computing.
  • Abertis compta amb equips dedicats de caràcter transversal i transnacional, formats per professionals d'Espanya, França, Itàlia, Xile, Puerto Rico, el Brasil, l'Argentina, l'Índia i Mèxic.

Abertis, grup de referència mundial en la gestió d'autopistes, ha signat un acord global de col·laboració amb IBM, de 3 anys de durada, per engegar un “garatge d’innovació”, un programa en el que exploraran i desenvoluparan conjuntament idees innovadores amb l'objectiu de millorar, mitjançant la tecnologia, la gestió de les infraestructures viàries. Així, ambdues empreses contribuiran a fer front els reptes que presentarà la mobilitat del futur, relacionats principalment amb l'increment del trànsit, el medi ambient i la seguretat viària, als països on està present el Grup Abertis.

Els projectes que s'estan explorant dins d'aquest programa estan dirigits a trobar noves solucions basades en recursos tecnològics —com ara la intel·ligència artificial, l'Internet de les Coses o el Cloud, entre d'altres— per millorar l'experiència dels clients que fan servir les autopistes d'Abertis, oferint un viatge més segur, còmode, sostenible i adaptat a les seves necessitats. Per fer-ho, Abertis compta amb equips transversals i transnacionals formats per professionals d'Espanya, França, Itàlia, Xile, Puerto Rico, el Brasil, l'Argentina, l'Índia i Mèxic.  

De moment, ja estan en marxa quatre projectes: un sistema de monitoratge constant de les autopistes per prevenir la degradació del paviment i optimitzar el manteniment; un sistema d'intel·ligència artificial i predicció del temps per oferir més seguretat i eficiència durant l'hivern; un sistema de suport a la mobilitat sense barreres; i l'ús de big data per oferir solucions personalitzades als clients i estendre els sistemes sense barreres (free flow).

El Grup Abertis i IBM treballaran conjuntament per desenvolupar aquestes solucions i n'analitzaran la viabilitat per portar-les a la pràctica a curt/mitjà termini.

Manteniment precís i preventiu

Un dels projectes que s'estan analitzant està destinat a garantir un viatge més segur, tot optimitzant la conservació de les vies. La col·laboració entre Abertis i IBM busca desenvolupar un model de monitoratge constant de l'estat del paviment, per tal de predir les necessitats de manteniment de les infraestructures, utilitzant tecnologia analítica predictiva alimentada per diverses fonts de dades (informes d'inspecció normativa, historial d'obres viàries, sensors de l'estat de la carretera, trànsit, estadístiques del clima i prediccions del temps). La informació obtinguda per aquest model permetrà de predir les necessitats de conservació de les estructures amb més precisió, tot optimitzant les accions i intervencions preventives sobre la infraestructura per millorar la seguretat viària.

Menor impacte de les operacions hivernals

Dins del garatge d’idees, s’està analitzant un sistema que minimitzi l’impacte, tant en el medi ambient com en el trànsit, de les operacions hivernals que cada any desenvolupen les operadores del Grup Abertis de cara a la previsió de nevades a les autopistes. Aquest sistema està basat en la predicció de les operacions amb la major precisió possible per minimitzar l'impacte dels fundents per a la neu i el gel (com la sal), els equips i els recursos destinats a aquests protocols de vialitat, per tal de mantenir la seguretat viària dels conductors i reduir l'empremta ambiental d'aquestes activitats.

Mobilitat sense barreres

Dins de la col·laboració, s'hi inclou el disseny d'una solució que faciliti la mobilitat, eliminant les barreres, mitjançant la utilització de tecnologia de geolocalització. Es tracta d'un sistema universal i interoperable, és a dir, pensat per a qualsevol classe de vehicle i de sistema de pagament telemàtic, i aplicable a qualsevol tipus de via (tant urbana com interurbana). A més, estarà preparat per ser compatible amb els vehicles connectats i autònoms.

Big data per conèixer el comportament del client

Aquest sistema es basa a utilitzar el big data per conèixer millor el comportament dels clients, amb l'objectiu d'oferir-los solucions personalitzades. Dins d'aquest projecte s'estan estudiant solucions per estendre l'ús dels sistemes sense barreres, com un sistema avançat de detecció d'impagaments que faciliti a les administracions i les operadores optar per solucions d'aquest tipus en el futur, més còmodes per als clients, en eliminar les barreres de peatge, i més sostenibles, perquè estalvien emissions contaminants a l'atmosfera.

Programa Road Tech d'Abertis

Abertis impulsa el programa Road Tech, dirigit a abordar el repte de la mobilitat del futur a través de l'aplicació dels avenços tecnològics en la infraestructura. El Grup està treballant en projectes d'autopistes intel·ligents per preparar el camí als vehicles elèctrics, connectats i autònoms. En col·laboració amb les administracions públiques, la companyia també està eliminant les barreres de peatge, introduint nous mètodes de pagament innovadors que redueixen la congestió, el consum de combustible i les emissions dels vehicles, ja que els usuaris no s'han d'aturar a les barreres per pagar.

IBM Garage

IBM Garage és el mètode d'IBM per permetre que les empreses accelerin, innovin i siguin capaces de treballar com una startup independentment de la seva mida. Amb IBM Garage es pot obtenir valor de negoci quantificable a partir dels projectes d'innovació, activar el canvi cultural a través de la cocreació amb experts d'IBM i aprofitar l'impuls