Compartir

Notes de premsa

1 Mar 2022

Abertis tanca un exercici 2021 marcat per la recuperació del trànsit i assoleix un ebitda de 3.351 milions, un 28 % més respecte del 2020

Abertis tanca un exercici 2021 marcat per la recuperació del trànsit i assoleix un ebitda de 3.351 milions, un 28 % més respecte del 2020

  • El trànsit de les autopistes gestionades pel Grup Abertis ha tancat l'any amb un increment del 21 % respecte de l'any anterior, i en el segon semestre s'han registrat nivells superiors als del 2019.

  • L'ebitda es recupera i se situa en 3.351 milions d'euros, amb un augment del 28 % respecte de l'any 2020.

  • Abertis ha invertit 3.858 milions d'euros des del 2019, incloent-hi les operacions de creixement amb RCO a Mèxic i ERC als Estats Units, el procés d'integració de les quals ha culminat amb èxit durant el 2021.

  • El 25 de febrer del 2022, la companyia va cobrar 1.070 milions d'euros per les inversions realitzades en el conveni de l'AP-7.

  • El Consell d'Administració d'Abertis, reunit avui, ha convocat la Junta General que se celebrarà el proper 4 d'abril i ha proposat el pagament d'una distribució a accionistes de 602 milions d'euros.

 

 

1 de març del 2022.- El 2021, Abertis ha completat un exercici marcat per la recuperació del trànsit en els diversos mercats en què opera. Al tancament de l'any, el trànsit s'ha incrementat en un 21 % respecte del 2020, molt afavorit pel comportament del trànsit dels vehicles pesats i la recuperació forta del trànsit dels lleugers després de l'aixecament de restriccions, cosa que ha suposat una evolució sòlida del trànsit en comparació de l'exercici anterior, tot i que el mes de desembre, com a conseqüència de la variant Òmicron, el trànsit ha estat negatiu. Això no obstant, es consolida la tendència positiva en el segon semestre del 2021, per damunt del mateix període del 2019, i aquesta evolució es confirma en les primeres setmanes del 2022.

Compte de resultats

Abertis ha tancat l'any amb uns ingressos de 4.854 milions d'euros, impulsats per l'increment del trànsit que ha marcat significativament la recuperació forta dels resultats del Grup en l'exercici. Per la seva banda, l'ebitda s'ha situat en 3.351 milions d'euros, un 28 % més. Considerant la finalització d'Acesa i Invicat a Espanya el mes d'agost del 2021, el 79 % de l'ebitda d'Abertis el 2021 va procedir de fora d'Espanya, i el mercat més gran per al Grup és el francès (36 % de l'ebitda), seguit d'Espanya (21 %), Xile (12 %), Mèxic (11 %) i el Brasil (8 %).

Inversions

La inversió total del Grup el 2021 ha assolit els 634 milions d'euros, principalment en capex recurrent i projectes d'expansió com el Pla Relance a França, Ramales a Mèxic i treballs en les concessions federals al Brasil.

Des del 2019, la inversió ha assolit els 3.858 milions d'euros, incloent-hi projectes de millora de les autopistes, amb inversions en modernització i sostenibilitat, i noves adquisicions. La major part d'aquesta inversió correspon a les operacions de creixement d'RCO a Mèxic (1.521 milions d'euros) i ERC als Estats Units (585 milions d'euros).

Així mateix, durant el 2021 el Grup ha tancat un acord a Xile per a la construcció de dos túnels a Santiago per 300 milions d'euros i un altre acord a França per 122 milions d'euros per al desplegament d'un sistema de free-flow a les autopistes A13 i A14. Tots dos projectes es desenvoluparan al llarg dels propers anys.

Gestió financera i balanç

Al tancament de l'exercici, el Grup compta amb una estructura financera sòlida en un any en què la companyia ha seguit demostrant un cop més la capacitat d'accés al mercat per continuar allargant la vida mitjana del deute a costos competitius.

El mes de gener del 2021, Abertis Infraestructuras va realitzar l'emissió del segon bo híbrid de 750 milions d'euros amb un cupó del 2,63 % que, juntament amb l'emissió del bo de 1.250 milions d'euros del novembre del 2020, va completar el programa de bons híbrids anunciat per la companyia el dia 3 de novembre del 2020 en el context de la seva política financera.

El gener del 2022, el Grup, a través de les seves filials a França i als Estats Units, ha tancat amb èxit dues emissions de bons a llarg termini de 1.000 milions d'euros i572milions de dòlars a 9 i 14 anys, respectivament, amb llibres amb altes sobresubscripcions abans de la situació actual de volatilitat en els mercats financers, i que estaran destinades al repagament de deute.

El deute net al tancament de l'exercici assoleix els 23.350 milions d'euros, i la major part és a tipus fix (77 %), protegint el Grup en un context de pujades de tipus d'interès. ElGrup presenta un perfil de deute sense concentracions de venciments i sense necessitats de refinançament a curt termini, amb una liquiditat àmplia de 8.164 milions d'euros.

Durant l'exercici 2021, la companyia ha completat el programa de desinversió en participacions minoritàries amb la venda d'Alienor a França, Brebemi a Itàlia i RMG al Regne Unit.

Conveni AP-7 - ACESA

Pel que fa a la liquidació del Conveni AP-7, el Consell de Ministres del 18 de febrer del 2022 ha fixat una indemnització de 1.070 milions d'euros a favor d'Acesa. Aquesta compensació fa referència només a les inversions fetes per Acesa i té algunes diferències amb la liquidació final presentada per la concessionària. La compensació s'ha pagat el 25 de febrer.

Abertis i el Ministeri de Transports mantenen diferents punts de vista sobre la interpretació d'altres termes i condicions de l'acord del 2006, pel qual Acesa assumia determinades obligacions d'inversió i renúncies de drets derivats de la cessió del risc de trànsit sota el contracte de concessió de l'AP-7 a l'Estat.

En la resolució recent del 18 de febrer, el Govern ha actuat de manera coherent amb la resolució anterior del 2017 i ha decidit no assumir l'impacte produït per la transferència del risc de trànsit, que segons Abertis està inclosa en l'acord del 2006. En conseqüència, el Consell de Ministres ha exclòs del còmput de la indemnització a favor d'Acesa un import de 4.150 milions d'euros (3.094 milions d'euros després d'impostos) per l'evolució negativa del trànsit, que ha estat per sota del pactat en l'acord. Tot i que el Govern ha reconegut el dret de la companyia a ser indemnitzada per l'efecte negatiu ocasionat per l'ampliació de determinades vies paral·leles de l'AP-7, la seva quantificació ha estat nul·la.

S'espera que les diferències d'interpretació, tant pel que fa a la compensació per les inversions realitzades com pel que fa a la garantia de trànsit, siguin finalment resoltes pel Tribunal Suprem d'Espanya en el transcurs dels propers dos anys.

També hi ha una altra diferència d'interpretació amb la Generalitat de Catalunya quant al Conveni Maresme. La compensació relacionada amb la inversió s'ha cobrat, però encara no s'ha reconegut la compensació relacionada amb els riscos de trànsit que va assumir en el contracte. A aquest efecte, si és precís per obtenir-ne el reconeixement, Abertis recorrerà als tribunals de justícia.

Integració d'RCO a Mèxic i ERC als Estats Units

Abertis ha culminat amb èxit la integració a la seva cartera de Red de Carreteras de Occidente (RCO), un dels operadors d'autopistes més importants de Mèxic, i Elizabeth River Crossings (ERC), que gestiona actius a l'estat de Virginia, als Estats Units. Totes dues operacions posen de manifest la capacitat d'Abertis per gestionar de manera eficaç la seva cartera de concessions, substituint les concessions que finalitzen per altres actius en nous països que, al seu torn, poden servir de plataforma per abordar possibles noves operacions en aquests països, amb la qual cosa es contribueix a l'allargament de la vida mitjana del negoci.

Pla de sostenibilitat

La companyia ha publicat uns objectius de sostenibilitat ambiciosos a mitjà i llarg termini relatius a aspectes d'ESG com ara les emissions de CO2 i aspectes de seguretat viària.

Aquests objectius mantenen i afermen el compromís de la companyia amb el desenvolupament empresarial sostenible i responsable, i s'adapten als canvis legislatius que tenim a Europa, amb la nova Directiva de diligència deguda en sostenibilitat.

En l'àmbit de la descarbonització, l'empresa assumeix el seu rol com a líder en el transport sostenible, en línia amb els estàndards europeus i amb els compromisos dels acords de París, establint una reducció de la petjada de carboni d'abastos 1 i 2 del 50 % per a aquesta dècada, i incrementant substancialment el consum d'energia renovable mentre millora l'eficiència energètica en tots els processos d'operació.

Abertis treballa amb la seva cadena de proveïdors per incorporar cada vegada més criteris de sostenibilitat en la cadena de valor i incrementar la implantació de sistemes de gestió mediambiental al Grup.

En l'àmbit social i de bon govern, continua treballant per promoure la seguretat viària dels seus clients i la seguretat dels seus col·laboradors, assegurant la igualtat d'oportunitats i construint processos de diligència deguda en drets humans per a tot el seu perímetre.

Així mateix, la responsabilitat d'Abertis com a operador global d'autopistes inclou el compromís de treballar en la reducció de les víctimes mortals en accidents, d'acord amb l'establert per les Nacions Unides per a la Dècada d'Acció en Seguretat Viària 2030.

Per treballar en tots aquests objectius, s'ha elaborat l'Estratègia de sostenibilitat per al període 2022-30, la consecució de la qual s'implementarà mitjançant plans triennals.

A aquest efecte, el Consell d'Administració ha acordat que la Comissió d'Auditoria i Control adopti la denominació de Comissió d'Auditoria, Control i Sostenibilitat.

Acords del Consell d'Administració

El Consell d'Administració d'Abertis, reunit avui, ha convocat la Junta General d'Accionistes, que se celebrarà el 4 d'abril vinent. El Consell ha decidit, seguint la política establerta, proposar a la Junta el pagament d'una distribució a accionistes abans del final del mes de maig per un import total de 602 milions d'euros.

Desenvolupament previsible per al 2022

Per al 2022, les expectatives de recuperació cap a una normalització del trànsit són optimistes, sobre la base de l'evolució positiva de la pandèmia tot i que l'inici de l'any s'ha vist afectat per la variant Òmicron, si bé el nivell elevat de vacunació i la relaxació de restriccions a la mobilitat afavoriran la consolidació d'aquesta tendència.

Pel que fa al creixement, la companyia continuarà explorant noves oportunitats per desenvolupar els seus actius existents o adquirir-ne de nous, amb l'objectiu de seguir assegurant la perpetuïtat del negoci.