Compartir

Notes de premsa

28 Abr 2016

L'Ebitda comparable d'Abertis creix un 8% en el primer trimestre, impulsat per la fortalesa del negoci recurrent

L'Ebitda comparable d'Abertis creix un 8% en el primer trimestre, impulsat per la fortalesa del negoci recurrent

 • El Grup tanca un primer trimestre marcat per la millora de les seves xifres comparables, la fortalesa del negoci recurrent i les majors inversions:
  • Ingressos de 1.082 milions d'euros (+8% comparable); Ebitda de 714 milions d'euros (+8% comparable); resultat net de 385 milions d’euros (+9% comparable).
  • Increment del trànsit a Espanya (+11,4%) i en els principals mercats del Grup, com França (+3,7%) i Xile (+6,1%). 
  • Millores dels índexs de perillositat (-8,9%) i mortalitat (-22,4%) en el conjunt del Grup.
  • Inversions per un total de 1.084 milions d'euros.
 • La companyia manté la sendera de compliment del Pla Estratègic 2015-2017:
  • Creixement: adquisició del 50% d'Autopista Central per 948 milions d'euros; negociacions avançades per a la compra del 51,4% de les autopistes italianes A4 i A31; extensió en deu anys del termini de concessió de les autopistes PR-22 i PR-5 a Puerto Rico.
  • Focalització/Internacionalització: més del 70% de l'Ebitda del Grup es genera fora d'Espanya; el 94% del negoci prové del sector d'autopistes.
  • Eficiències: millora del marge Ebitda fins al 66% (en comparació del 64,6% del març del 2015).
  • Remuneració a l'accionista: pagament el 19 d'abril d'un dividend complementari de l'exercici 2015 de 0,36 euros per acció (+5% respecte del 2014).

 

Abertis ha millorat en el primer trimestre del 2016 les seves magnituds principals, amb un creixement de l'Ebitda comparable (+8%), els ingressos comparables (+8%) i el benefici net comparable (+9%), en un període marcat per la fortalesa del negoci recurrent, l'increment del trànsit, especialment a Espanya (+11,4%; 6,8% en termes comparables), i la incorporació de nous actius al perímetre després de l'adquisició del 50% d'Autopista Central a Xile i la presa de control de l'espanyola Túnels de Barcelona y Cadí el 2015.  

El trànsit va créixer en el període en els mercats principals del Grup. En el cas d'Espanya, es manté la tendència a l'alça: entre el gener i el març, el trànsit va créixer un 11,4%. Tenint en compte l'efecte calendari de Setmana Santa, l'increment del trànsit va ser del 6,8%, el major creixement en aquest període des del 2007.

En els mercats internacionals es registren increments importants a Xile (+6,1%; 5,5% comparable) i França (+3,7%; 3,1% comparable), que durant els primers mesos de l'any evolucionen per sobre de les previsions de la companyia.

En l'àmbit de la seguretat viària, el conjunt del Grup presenta millores en els seus índexs de perillositat (-8,9%) i mortalitat (-22,4%), amb un pes especial del mercat brasiler, on la xifra de morts en accidents s'ha reduït un 24% entre el gener i el març.

Pel que fa als progressos en el compliment del Pla Estratègic, cal destacar l'adquisició del 50% d'Autopista Central que tenia el fons AIMco per 948 milions d'euros. Autopista Central, una concessió de 61 quilòmetres de longitud, és l'autopista més important de Xile i la via més transitada del país.

També en el primer trimestre s'ha treballat en negociacions en exclusiva per a l'adquisició del 51,4% del grup industrial italià A4 Holding, gestor de les autopistes A4 (Brescia-Pàdua) i A31 (Vicenza-Piovene-Rochette).

Mentrestant, s'ha avançat en els plans d'extensió de la durada de les concessionàries de la cartera d'Abertis. A l'abril Metropistas, filial d'Abertis a Puerto Rico, va arribar a un acord amb l'Autoritat de Carreteres i Transport (ACT) del país per a la modificació del contracte de concessió de les autopistes PR-5 i PR-22, que suposarà l'extensió del termini de durada de la concessió d'aquestes vies en deu anys. El Grup negocia acords similars a Xile i Argentina.

Pel que fa a l'increment de la retribució a l'accionista, Abertis va repartir el darrer 19 d'abril un dividend complementari de l'exercici 2015 de 0,36 euros per acció, la qual cosa suposa un creixement anual del 5% del dividend ordinari, que se suma a l'increment del 5% addicional derivat de la tradicional ampliació de capital alliberada anual.

Compte de resultats

Els ingressos d'explotació d'Abertis en el primer trimestre de l'exercici van assolir els 1.082 milions d'euros, un 4% més, impulsats per la millora del trànsit global. Sense tenir en compte efectes extraordinaris, els ingressos avancen un 8% comparable.

Del total d'ingressos, després de la sortida de Cellnex del perímetre el negoci d'autopistes aporta ja un 95%. Hispasat suposa el 5% restant.

El resultat brut d'explotació (Ebitda) va assolir els 714 milions d'euros (+6%), gràcies, entre altres factors, a la bona evolució operativa. Sense tenir en compte els efectes extraordinaris, l'Ebitda avança un 8%.

Fruit dels avenços en els plans d'eficiències del Grup en el trimestre, s'ha registrat una millora destacada del marge Ebitda, que tanca el període en el 66% dels ingressos consolidats.

Per acabar, la incorporació d'Autopista Central i Túnels al perímetre del Grup va suposar un increment del benefici net del Grup en el trimestre fins als 385 milions d'euros. Sense tenir en compte aquest efecte, el benefici net comparable va créixer un 9%.

Evolució de l'activitat en els mercats principals

L'adquisició del control del 100% d'Autopista Central a Xile ha confirmat la fortalesa del procés d'internacionalització del Grup. Al tancament del primer trimestre gairebé tres quartes parts de l'Ebitda (72%) i dels ingressos (74%) d'Abertis procedeixen de fora d'Espanya.

França és el mercat més important del Grup pel que fa a la seva aportació a l'Ebitda total (36%). Quant als ingressos, suposa un 35%. El trànsit de Sanef, divisió d'Abertis a França, va créixer un 3,7% (3,1% sense tenir en compte l'efecte calendari), amb una intensitat mitjana diària (IMD) total de 21.550.

El negoci a Espanya es va veure impulsat per la incorporació al seu perímetre de la filial Túnels de Barcelona i Cadí, després de l'adquisició el 2015 d'una participació fins a superar-ne el 50% del control. Espanya és també el mercat amb més increment del trànsit entre els principals del Grup. Entre el gener i el març, el trànsit va créixer un 11,4% (un 6,8% comparable) fins a assolir una IMD de 16.745. Es tracta del vuitè trimestre consecutiu d'avenços i del major creixement en el primer trimestre des del 2007. La divisió suposa un 28% del total de l'Ebitda i un 26% dels ingressos.

La divisió d'Abertis a Xile ha reforçat el seu pes al Grup després de l'adquisició del control del 100% d'Autopista Central i ja és el tercer mercat més important del Grup pel que fa a l'Ebitda (un 13% del total). Quant als ingressos, suposa un 11% del Grup. El trànsit al país andí va registrar una IMD de 27.865 vehicles al tancament del trimestre, la qual cosa suposa un increment del 6,1% (5,5% descomptant l'efecte de la Setmana Santa).

El Brasil aporta un 11% del total de l'Ebitda i un 14% dels ingressos. Els efectes de la inestabilitat política i econòmica del país han afectat l'evolució negativa del trànsit de vehicles pesats. La IMD d'Arteris, filial d'Abertis al Brasil, va ser de 18.467 al tancament del trimestre, la qual cosa suposa un retrocés del 2,3% (-3% comparable). La divisió s'ha beneficiat de les majors inversions operatives i d'expansió per a la millora de la seva xarxa, que en el trimestre del gener al març van assolir els 88 milions d'euros. D'altra banda, ja a l'abril s'ha fet pública l'aprovació per part del regulador del mercat borsari brasiler de l'OPA d'exclusió d'Arteris, que es farà efectiva el proper 17 de maig.

Inversions del Grup

Les inversions del Grup en el primer trimestre de l'any assoleixen els 1.084 milions d'euros (més que en el conjunt del 2015), dels quals 125 milions es van destinar a expansió i 11 milions, a inversions operatives. Els principals projectes d'expansió del període són les millores i les ampliacions de carrils a les autopistes del Brasil (84 milions) i els relacionats amb el desenvolupament de nous satèl·lits d'Hispasat (27 milions).

El gros de les inversions es va dedicar a l'operació de compra al gener del 50% de la xilena Autopista Central per 948 milions d'euros. Després d'aquesta adquisició, Abertis ja controla el 100% de les seves sis concessionàries a Xile.

Estructura del deute

El deute net d'Abertis es va situar en el primer trimestre en 13.680 milions d'euros, en comparació dels 12.554 milions d'euros del tancament del 2015, per la incorporació de nous actius al perímetre. Això no obstant, la ràtio deute net/Ebitda s'ha reduït des de 4,7 vegades (desembre del 2015) fins a 4,5 vegades.

Del total de deute, un 67% es constitueix amb garantia dels mateixos projectes (sense recurs). El 89% del deute és a tipus fix i el venciment mitjà del deute és de 5,9 anys. Les últimes operacions de gestió del deute amb refinançaments amb emissió de nous bons (liability management) han permès de reduir el cost mitjà del deute des del 5,2% (març del 2015) fins al 5% (març del 2016).