Compartir

Notes de premsa

29 Jul 2016

El benefici net comparable d'Abertis creix un 9% en el primer semestre fins als 510 milions d'euros

El benefici net comparable d'Abertis creix un 9% en el primer semestre fins als 510 milions d'euros

  • Creix el trànsit en els mercats principals: Espanya (+5,1%), França (+1,2%) i Xile (+4,6%).
  • L'Ebitda assoleix els 1.502 milions d'euros (+7% comparable) i els ingressos assoleixen els 2.243 milions d'euros (+5%).
  • El marge Ebitda millora fins al 67% com a resultat dels plans d'eficiència.
  • Les inversions assoleixen la xifra de 1.427 milions d'euros.
  • Destaquen la presa de control d'Autopista Central a Xile per 948 milions d'euros i l'extensió en deu anys de la concessió a Puerto Rico.
  • Conclou amb èxit l'OPA d'exclusió de la filial brasilera, Arteris.
  • Al maig Abertis va emetre un bo a deu anys de 1.150 milions d'euros amb un cupó de l'1,375%, el mínim en la història de la companyia.
  • Seguretat viària. Els índexs de mortalitat (-9,7%) i perillositat (-4%) milloren al conjunt d'autopistes del Grup, especialment al Brasil.
  • El Consell conclou la seva reorganització, que li ha permès de reduir la seva mida i duplicar el pes dels consellers independents.

Abertis ha millorat les seves magnituds principals: creixement del benefici net comparable (+9%), Ebitda comparable (+7%) i ingressos (+5%) en un període marcat novament per la fortalesa del negoci recurrent, l'increment del trànsit i la incorporació de nous actius al perímetre després de l'adquisició del 50% d'Autopista Central a Xile. 

La comparabilitat de la xifra de resultat net entre el 2015 i el 2016 es veu influïda per les plusvàlues derivades de la col·locació en borsa del 66% de Cellnex Telecom el maig del 2015.

Les magnituds consolidades s'han vist afectades en aquest període per l'evolució negativa dels tipus de canvi a Amèrica Llatina (el Brasil, Xile i Argentina). Això no obstant, l'increment dels ingressos permet de compensar aquests efectes i el Grup tanca el període amb uns ingressos d'explotació de 2.243 milions d'euros, un 5% superior al mateix període de l'any anterior.

El trànsit ha continuat creixent en els mercats principals. En el cas d'Espanya, es manté la tendència a l'alça amb un increment del 5,1% respecte del mateix període de l'any anterior. En els mercats internacionals es registren increments destacables a Xile (+4,6%), França (+1,2%) i Puerto Rico (+0,7%).

En l'àmbit de la seguretat viària, el conjunt del Grup presenta millores en els seus índexs de perillositat (-4%) i mortalitat (-9,7%), amb un pes especial del mercat brasiler, en el qual la xifra de morts en accidents s'ha reduït un 13%.

Pel que fa als avenços en el compliment del Pla Estratègic, després de l'adquisició del 50% d'Autopista Central al gener, al maig Abertis va anunciar un acord per a l'adquisició del 51,4% d'A4 Holding, gestor de les autopistes A4 (Brescia-Pàdua) i A31 (Vicenza-Piovene-Rochette); l'operació està pendent de tancament en el segon semestre de l'any.

Així mateix, la companyia prossegueix amb els seus plans d'extensió de la durada de les seves concessions. Actualment es troba en procés de negociació d'acords a Xile i Argentina similars als que va tancar a l'abril a Puerto Rico per a l'extensió de deu anys de les autopistes PR-22 i PR-5.

Compte de resultats

Els ingressos d'explotació en el primer semestre de l'exercici van assolir els 2.243 milions d'euros, un 5% més que en el mateix període de l'any anterior, impulsats per l'augment del trànsit i la incorporació al perímetre d'Autopista Central a Xile.

El resultat brut d'explotació (Ebitda) va assolir els 1.502 milions d'euros (+10%) gràcies, entre altres factors, a la bona evolució operativa. Sense tenir en compte els efectes extraordinaris, l'Ebitda avança un 7%.

Fruit dels avenços en els plans d'eficiències i de la disminució de les despeses d'explotació, el període registra una millora del marge Ebitda, fins al 67%.

El benefici net s'ha incrementat en els primers sis mesos de l'any fins als 510 milions d'euros (+9% comparable).

Evolució de l'activitat en els mercats principals

El període tanca amb una xifra de negoci internacional d'aproximadament el 70%.

França és el mercat principal del Grup quant a la seva aportació a ingressos (35% del total) i Ebitda. El trànsit de la filial francesa, Sanef, va créixer un 1,2% en el període, amb una intensitat mitjana diària (IMD) total de 23.284 vehicles.

Espanya és el mercat amb més increment del trànsit (+5,1%), fins a assolir una IMD de 18.064 vehicles. Suposa un 27% dels ingressos consolidats.

Xile ha reforçat el seu pes al Grup després de l'adquisició del control d'Autopista Central i és el tercer mercat més gran pel que fa a Ebitda (un 11% del total). El trànsit al país va registrar una IMD de 25.638 vehicles, la qual cosa suposa un increment del 4,6%.

El Brasil aporta un 10% del total d'Ebitda. Els efectes de la inestabilitat política i econòmica del país continuen afectant l'evolució negativa del trànsit, especialment de vehicles pesats. La IMD d'Arteris, filial al Brasil, va ser de 17.576 vehicles, la qual cosa suposa un retrocés del 3,3%.

El mes de maig es va fer efectiva l'OPA sobre Arteris, que es va tancar amb una acceptació del 96% de les accions dels minoritaris. Partícipes en Brasil II, controlada per Abertis i Brookfield, va desemborsar prop de 133 milions d'euros per adquirir 52,4 milions d'accions d'Arteris, que finalment va ser exclosa de borsa en haver assolit l'OPA una acceptació superior a les dues terceres parts de les accions de minoritaris establertes al prospecte.

Inversions del Grup

Les inversions en el primer semestre de l'any assoleixen els 1.427 milions d'euros, dels quals 382 milions es van destinar a expansió i 29 milions, a inversions operatives. Els principals projectes d'expansió del període són les millores i les ampliacions de carrils a les autopistes del Brasil (195 milions d'euros) i el desemborsament de 99 milions d'euros per a l’extensió de la concessió a Puerto Rico.  

D’altra banda, s’han destinat 948 milions d'euros a la compra del 50% de la xilena Autopista Central.

Gestió eficient del deute

A causa de la consolidació d'Autopista Central al perímetre, el deute net d'Abertis se situa en el primer semestre del 2016 en 14.157 milions d'euros, en comparació dels 12.554 milions d'euros del tancament del 2015. Això no obstant, la ràtio deute net/Ebitda s'ha reduït des de 4,7 vegades (desembre del 2015) fins a 4,6 vegades (juny del 2016).

Del total de deute, un 63% es constitueix amb garantia dels mateixos projectes (sense recurs). El percentatge de deute a tipus fix s'ha incrementat fins al 90% i el venciment mitjà del deute és de 5,8 anys.

Al maig Abertis va emetre un bo a deu anys (venciment el maig del 2026) de 1.150 milions d'euros amb un cupó fix anual de l'1,375%, el mínim en la història de la companyia.

Govern corporatiu

Al llarg del primer semestre del 2016 Abertis ha reestructurat i simplificat els seus òrgans de govern, en compromís amb la transparència empresarial i amb el compliment de les pràctiques internacionals de bon govern corporatiu.

Des del 2009, el Consell ha reduït el nombre de membres de vint-i-un a quinze; el pes dels consellers independents s'ha duplicat, passant d'un 20% al 40% del total; i s'ha impulsat la presència femenina des d'una a sis conselleres, que suposen ja el 40% del total, després de la incorporació el darrer mes de juny de Marina Serrano i Sandrine Lagumina.

Els canvis al Consell d'Administració es repliquen també a la resta dels òrgans delegats de control del Grup, com ara la Comissió Executiva i la resta de comissions, que racionalitzen la seva mida i reforcen el pes dels independents.

El darrer dia 27 de juliol el Consell va acceptar la renúncia de Tomás García Madrid, en representació d'OHL Emisiones, SAU, com a conseqüència de la recent reducció de la participació de Grupo Villar Mir en el capital d'Abertis. Després d'aquesta renúncia, el Consell té un total de catorze consellers (set dominicals, sis independents i un executiu).