Compartir

Notes de premsa

7 Jun 2018

I Observatori Global sobre seguretat viària: els europeus, els que més s’excedeixen de velocitat; els sud-americans, els que menys utilitzen el cinturó

I Observatori Global sobre seguretat viària: els europeus, els que més s’excedeixen de velocitat; els sud-americans, els que menys utilitzen el cinturó

  • Més d’un terç dels conductors europeus de vehicles lleugers circulen per sobre de la velocitat permesa: un 38% dels conductors espanyols i un 41% dels francesos.
  • A Sud-Amèrica “suspenen” en l’ús del cinturó de seguretat dels passatgers del seient de darrera. Al Brasil no el fa servir el 48% i a l’Argentina, el 69%. En el cas de Puerto Rico, el percentatge supera el 70% del total.
  • L'estudi recull els resultats dels observatoris de la conducció de clients d’Abertis portats a terme a sis països de la xarxa del Grup: Espanya, França, l’Argentina, el Brasil, Xile i Puerto Rico.

Abertis ha presentat els resultats del seu primer Observatori Global sobre el comportament dels conductors a la xarxa d'autopistes del Grup. L'estudi recull les dades agregades dels diferents observatoris de la conducció dels clients d'Abertis que s'han realitzat durant 2017 a sis països de la xarxa del Grup: Espanya, França, l'Argentina, el Brasil, Xile i Puerto Rico.

Els resultats del I Observatori Global de la Conducció Abertis s'han extret dels diferents estudis realitzats per les filials als països on opera el Grup, i les xifres mitjanes obtingudes s'han pres en proporció al nombre de quilòmetres recorreguts a cada xarxa. Durant el 2017 s'han analitzat més de dos milions de vehicles (pesats i lleugers) durant un total de 49 dies d'observació a set localitzacions diferents.

Segons les mateixes dades, el 32% dels conductors analitzats no respecten el límit de velocitat màxima, el 26% no respecta l'obligatorietat de circular pel carril dret, el 44% no fa servir degudament els intermitents per senyalitzar els moviments, el 25% no respecta la distància de seguretat mínima amb altres vehicles, el 5% utilitza el telèfon mòbil durant la conducció i el 36% dels passatgers posteriors no fa servir el cinturó de seguretat.

 

Tot seguit es mostren els resultats d'aquestes mateixes conductes als diferents països en què opera el Grup Abertis, tenint en compte tant vehicles pesants com lleugers:

Respecte a la velocitat màxima: 32% d'incompliment 

Entre els països europeus en què opera Abertis, França encapçala la llista amb el major nombre de conductors que superen la velocitat permesa, concretament un 41%. Li segueix de prop per Espanya amb un 38% de les persones que condueixen un vehicle lleuger.

A Amèrica, un 53% dels conductors de vehicles lleugers xilens incompleixen la norma, mentre que al Brasil el percentatge és del 30%. A Puerto Rico i l'Argentina es registren percentatges lleugerament inferiors, amb un 15% i un 10%, respectivament.  

Segons l'OMS, l'augment de la velocitat està relacionat amb la probabilitat de l'ocurrència d'un accident i també amb la gravetat i les conseqüències dels mateixos.

Mal ús dels carrils: 26% d'incompliment

Pel que fa a l'ocupació dels carrils, tot i que conduir per la dreta és obligatori i s'han d'utilitzar la resta de carrils només per passar al davant d'un altre vehicle, més de la quarta part dels conductors analitzats ho fan en més ocasions. Poques diferències es registren entre continents, essent els francesos (37%) i xilens (54%) els que més infraccions cometen en aquest sentit.

Senyalització d'avançaments i canvis de carril: 44% d'incompliment

No utilitzar l'intermitent per senyalitzar avançaments i canvis de carril és la infracció més habitual a la xarxa d'autopistes d'Abertis. La dada global mitjana assoleix el 44%, amb Espanya (45%), l'Argentina (49%), el Brasil (56%) i Puerto Rico (74%) per sobre de la mitjana. Amb una única excepció, es tendeix a senyalitzar més els avançaments que els canvis de carril. En aquest cas, l'incompliment pot arribar fins a prop del 80% (Puerto Rico).

La distància de seguretat: 25% d'incompliment 

Quant a la distància de seguretat, és important distingir entre les xarxes d'autopistes urbanes i les d'autopistes interurbanes. En el cas de les primeres —l'Argentina i Xile—, aquesta és la infracció més habitual entre els conductors, amb incompliments del 69% i el 75%, respectivament.

Pel que fa a les autopistes interurbanes, els percentatges en el cas dels vehicles lleugers es troben entre el 16% d'Espanya i el Brasil i el 37% de Puerto Rico.

Cal destacar el contrast que es registra en aquesta variable entre diferents tipus de vehicles. Encara que més d'una tercera part dels vehicles lleugers circulen massa a prop del vehicle davanter, en el cas dels pesats són els més complidors de tota la xarxa d'Abertis: a Puerto Rico només un 2% no observa la distància de seguretat establerta per llei.

Mòbil al volant: 5% d'incompliment

L'ús del mòbil al volant és la conducta menys habitual a totes les xarxes d'Abertis. Al Brasil només es registra un 1% del total. Tanmateix, el percentatge està al voltant del 5% a Espanya, França i Xile, i supera el 10% a l'Argentina o Puerto Rico. Una dada preocupant per la perillositat de la conducta: amb el simple fet de marcar un número de mòbil a una velocitat de 120 km/h recorrem, sense veure la carretera, una distància de 429 metres. Es calcula que l'ús del mòbil al volant multiplica per 23 la possibilitat de tenir un accident.

Ús del cinturó: 36% d'incompliment 

En aquest cas es perceben grans diferències pel que fa a l'ús del cinturó per part del conductor o del passatger posterior. En el primer cas, el grau de compliment és elevat a França i Espanya, amb pitjors dades a l'Argentina (21% d'incompliment) i Xile (12%). Això no obstant, els percentatges es disparen en el cas del passatger posterior, amb incompliments del 72% a Puerto Rico, el 69% a l'Argentina o el 48% al Brasil. A Europa aquesta conducta també és una assignatura pendent, tot i que amb percentatges una mica més baixos: a Espanya, del 21%, i a França, del 13% del total.

L'ús del cinturó de seguretat redueix a la meitat el risc de mort en cas d'accident. Es calcula que l'ús de sistemes de retenció infantil redueix en un 75% les morts i en un 90% les lesions.

L'Observatori de la Conducció d'Abertis

L'Observatori de la Conducció es va començar a portar a terme a França el 2012 i se centrava en l'observació de la conducció dels clients en relació amb sis conductes concretes, les infraccions més habituals al país: ús del mòbil, excés de velocitat, ús incorrecte dels carrils lents i ràpids, no utilització dels intermitents, falta de respecte a la distància de seguretat i no utilització dels cinturons de seguretat.

En els últims anys les conclusions extretes amb l'observació i el tractament de les dades han permès a la filial francesa adequar les seves campanyes de conscienciació i divulgació de la seguretat viària a aquelles conductes més comunes.

Després de l'èxit assolit, el 2017 Abertis va ampliar aquesta pràctica a cinc països més de la xarxa del Grup: Espanya, l'Argentina, el Brasil, Xile i Puerto Rico. Es preveu que en els propers anys també s'hi pugui incorporar Itàlia.

L'agregació de les dades de totes les xarxes permetrà a Abertis analitzar les conductes de risc a les autopistes de forma global i realitzar el seguiment de l'evolució amb el temps, amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància de la conducció responsable i de fomentar hàbits concrets durant la conducció per tal d'aconseguir reduir l'accidentalitat amb campanyes d'abast global.

Abertis i la seguretat viària

Per a Abertis, operador líder mundial en el sector d'autopistes, la seguretat viària és una prioritat. El Grup acumula més de seixanta anys d'experiència en la gestió i el manteniment de carreteres, amb l'objectiu de reduir el nombre de víctimes a la seva xarxa. Entre el 2015 i el 2017 la ràtio de fatalitat a les carreteres d'Abertis ha disminuït un 22% i la d'accidentalitat, un 9% en el mateix període.

Abertis col·labora amb múltiples organitzacions internacionals que promouen solucions a aquest problema global. L'any passat el Grup va signar un innovador acord de col·laboració a tres anys amb l'organització internacional UNICEF per combatre la principal causa de mort en nens en edat escolar: els accidents en carretera. Amb una inversió d'un milió de dòlars l'any durant tres anys, l'acord suposa la primera contribució corporativa global als programes d'UNICEF per prevenir les lesions per accidents de trànsit en nens.

Des del 2017 Abertis forma part del programa Connected Citizens de l'aplicació de conducció Waze a set països (Espanya, França, Itàlia, el Brasil, Xile, Puerto Rico i l'Argentina), amb la compartició de dades per millorar la seguretat viària dels conductors a les autopistes del Grup. 

A més, a través de la Fundació Abertis, el Grup du a terme campanyes d'educació i sensibilització a tots els països on està present, amb projectes com Cooperant Viari i KanGo! a Espanya, el programa Autoroute Académie a França o el projecte Escola a Xile i el Brasil, entre moltes altres iniciatives. En l'àmbit acadèmic, Abertis impulsa la seva xarxa de càtedres universitàries per al finançament de la recerca en l'àmbit de la seguretat viària a sis universitats líders de tot el món, amb l'objectiu de promoure la formació, la recerca i la transferència de coneixement entre la universitat i l'empresa.